Νέα του τμήματος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

 

 

 koukouvagia

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ

 

Αθήνα, 9-1-2018

Αρ. Πρωτ. 10

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας

Προς: Τα μέλη της Συνέλευσης

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην συνεδρίαση της Συνέλευσης την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 10:30 στην αίθουσα Συγκλήτου

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Έγκριση αποτελεσμάτων Κατατακτήριων Εξετάσεων ακαδ. έτους 2017-18
 2. Επιλογή υποψηφίου για τη διδασκαλία του μαθήματος Κ.Μ.110510 «Πολιτική Θεωρία και Πολιτική Ανάλυση» μάθημα ελεύθερης επιλογής εαρινού εξαμήνου 6ου και 8ου. (Πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού”)
 3. Ανάθεση διδασκαλίας προγράμματος προπτυχιακών σπουδών 2017-18, Εαρινό εξάμηνο
 4. Έγκριση εγγραφών φοιτητών με Μετεγγραφή μετά από ένσταση, ακαδ. έτους 2017-18
 5. Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή, στον Τομέα Πολιτικής Κοινωνιολογίας και Συγκριτικής Πολιτικής Ανάλυσης, με γνωστικό αντικείμενο “Συγκριτική Πολιτική: Ευρώπη­Μειονότητες” υποψήφιος Δημ. Χριστόπουλος
 6. Άδειες μελών ΔΕΠ
 7. Κανονισμός Διδακτορικών Διατριβών – Ορισμός Επιτροπών
 8. Διδακτορικά - Αναγορεύσεις
 9. Θέματα ΠΜΣ
 10. Ανακοινώσεις
 11.         Μεταδιδάκτορες Ερευνητές
 12.        Φοιτητικά Θέματα

Η   Πρόεδρος του Τμήματος

υπογραφή*

Καθηγήτρια Πην. Φουντεδάκη

*το πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο του Τμήματος φέρει αυτόγραφη υπογραφή