Προπτυχιακές Σπουδές

ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «Πολιτική Θεωρία του Φιλελευθερισμού» της 8 Ιανουαρίου 2018

 

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας

 

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2018

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Ανακοινώνεται ότι το μάθημα «Πολιτική Θεωρία του Φιλελευθερισμού» της 8 Ιανουαρίου 2018 αναβάλλεται λόγω ασθενείας του διδάσκοντος.

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που παρακολουθούν το ανωτέρω μαθημα μπορούν να επικοινωνούν με τον διδάσκοντα στην ηλεκτρονική του διεύθυνση εφόσον είναι ανάγκη.

Από τη Γραμματεία