Προπτυχιακές Σπουδές

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Χ.Ε. ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

 

 

 koukouvagia

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ

 

Αθήνα, 22-12-2017

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

 

Σύμφωνα με το υπ. αρ. 22517/Ζ1/20-12-2017 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, παρατείνεται η προθεσμία δηλώσεων διδακτικών βιβλίων από τους φοιτητές για το τρέχον χειμερινό εξάμηνο έως και την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018. Επίσης, ως νέα καταληκτική ημερομηνία για τη διανομή των συγγραμμάτων στους φοιτητές ορίζεται η Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018. Οι ανωτέρω προθεσμίες ισχύουν και για την δήλωση διανομή συγγραμμάτων στις βιβλιοθήκες.