Αρχείο

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (2017-2018)

 

 

 koukouvagia

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας

http://polhist.panteion.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2017-18

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Αθήνα, 25.10.2017

 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ότι κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 θα πραγματοποιηθεί η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών και φοιτητριών του Παντείου Πανεπιστημίου βάσει του προγράμματος «Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Παντείου Πανεπιστημίου Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018» της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Παντείου Πανεπιστημίου», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000615 (βλ. και  http://polhist.panteion.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=568&Itemid=875&lang=el).

Η παρούσα Πρόσκληση Ενδιαφέροντος θα παραμείνει αναρτημένη στον δικτυακό τόπο του Τμήματος για δεκαπέντε (15) ημέρες.

Ο αριθμός των φοιτητών και των φοιτητριών που θα επιλεγούν για Πρακτική Άσκηση ανέρχεται σε σαράντα (40) άτομα (+ δέκα (10) επιλαχόντες).

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα παρακαλούνται να λάβουν υπ’ όψη τους το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα:

 

31.10 - 14.11.2017

παραμονή ανακοίνωσης στον δικτυακό τόπο του Τμήματος (http://polhist.panteion.gr)

31.10 - 20.11.2017

υποβολή Αίτησης Συμμετοχής στη Γραμματεία του Τμήματος

(βλ. σχετικό έντυπο)

Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή 9.00 – 13.00

22.11-

24.11.2017

διεξαγωγή προφορικών συνεντεύξεων (θα αναρτηθεί ειδική ανακοίνωση στις 21.11.)

1.12.2017

ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων

4.12-

8.12.2017

υποβολή ενστάσεων (εφ’ όσον κατατεθούν)

14.12.2017

ανακοίνωση τελικών αποτελεσμάτων

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ που επισυνάπτονται στην αίτηση είναι:

1. Βιογραφικό σημείωμα συμπληρωμένο στη φόρμα που διατίθεται ηλεκτρονικά

2. Αναλυτική Βαθμολογία

3. Αντίγραφα τίτλων γλωσσομάθειας και πιστοποιητικά δεξιοτήτων χρήσης υπολογιστών και διαδικτύου, ή *

* Όσοι-ες δεν διαθέτουν πιστοποιητικά δεξιοτήτων χρήσης υπολογιστών και διαδικτύου, ή δεν έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς 4 τουλάχιστον μαθημάτων του Τμήματος όπου απαιτείται η χρήση υπολογιστών, μπορούν να συμμετάσχουν σε σχετική εξέταση για την οποία θα αναρτηθεί νεότερη ανακοίνωση.

 

ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι φοιτητές που πληρούν τις κάτωθι τυπικές προϋποθέσεις, όπως αυτά έχουν ορισθεί από τη ΓΣ του Τμήματος (απαραίτητες):

  1. Να βρίσκονται στο 4ο έτος σπουδών και πέραν

  2. Να έχουν καλή γνώση αγγλικών, ή γαλλικών, ή γερμανικών (βλ. τους τίτλους γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ, αμέσως κατωτέρω)

  3. Να γνωρίζουν τη χρήση υπολογιστών και διαδικτύου

  4. Να αξιολογηθούν σε προφορική συνέντευξη από την Επιτροπή Αξιολόγησης

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Κριτήρια για τον έλεγχο των ουσιαστικών προϋποθέσεων και την κατάταξη των υποψηφίων είναι:

  • η βαθμολογία στο σύνολο των μαθημάτων και σε επιμέρους μαθήματα

  • το σύνολο των μαθημάτων που έχει περάσει σε συνδυασμό με την διάρκεια φοίτησής του από την εισαγωγή στο Τμήμα
  • το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του υποψηφίου σε συνδυασμό με την διάρκεια φοίτησής του από την εισαγωγή στο Τμήμα
  • είτε επιτυχής παρακολούθηση 4 τουλάχιστον μαθημάτων του Τμήματος όπου απαιτείται η χρήση υπολογιστών όπως τεκμηριώνεται από την κατάσταση αναλυτικής βαθμολογίας, είτε εξέταση από τον αρμόδιο καθηγητή
  • η συνέντευξη του υποψηφίου στην Επιτροπή Αξιολόγησης
  • η διάρκεια φοίτησης του υποψηφίου να μην έχει υπερβεί τη διάρκεια των δέκα (10) εξαμήνων

Η κατάσταση των ονομάτων των φοιτητών και των φοιτητριών θα ανακοινωθεί στον δικτυακό τόπο του Τμήματος. Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης σε διάστημα πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσής της, όπως αναγράφεται στο χρονοδιάγραμμα, ανωτέρω.

 

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

Ανδρέας Κόλλιας

Επίκουρος Καθηγητής

 

 

panteion KPE banner

panteion KENI banner

panteion ESP banner

erasmus banner

panteion ELKE banner

diaugeia

Επικοινωνία

+30 210 9201386,  +30 210 9201043

 Η Γραμματεία δέχεται κάθε ΤΡΙΤΗ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ώρα 10.00' – 13.00'   Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα