Οδηγός Ηλεκτρονικών Δηλώσεων Μαθημάτων

Οδηγός Ηλεκτρονικών Δηλώσεων Μαθημάτων 2019-20

 

 

 koukouvagia

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ

                                                                                   

Αθήνα   02-10-2019

 

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

  ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ  ΚΑΙ  ΕΑΡΙΝΩΝ  ΕΞΑΜΗΝΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  2019-20

Οι φοιτητές όλων των εξαμήνων οφείλουν να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων πρώτα για το χειμερινό εξάμηνο και στη συνέχεια για το εαρινό εξάμηνο. Θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος η έναρξη και η λήξη των Ηλεκτρονικών Δηλώσεων καθώς και οι σχετικές οδηγίες για την υποβολή τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Όλα τα μαθήματα (και τα οφειλόμενα) πρέπει να δηλώνονται σε κάθε εξάμηνο, κανένα μάθημα δεν περνά αυτόματα στην καρτέλα του φοιτητή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι δηλώσεις μαθημάτων είναι η εγγραφή του φοιτητή σε κάθε εξάμηνο, καθώς και απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου, Ιουνίου και την επαναληπτική Σεπτεμβρίου 2020 (για την συμμετοχή στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου, δεν υποβάλλεται άλλη δήλωση μαθημάτων).

Η βαθμολογία μαθημάτων, στα οποία εξετάσθηκε ο φοιτητής χωρίς να τα έχει προηγουμένως  δηλώσει, ακυρώνεται.   

Μπορεί να γίνει αντικατάσταση οφειλόμενου μαθήματος, το οποίο καταργήθηκε ή δεν διδάσκεται πλέον, κατηγορίας ΥΕ και ΕΕ με άλλο ΥΕ και ΕΕ, το νέο όμως μάθημα θα υπολογισθεί στον αριθμό των πρωτοδήλωτων μαθημάτων που δικαιούται ο φοιτητής ανάλογα με το εξάμηνο φοίτησής του.

Σε περίπτωση που μάθημα αλλάξει κατηγορία (ΥΕ, ΕΕ, ΣΕΜ), το μάθημα εντάσσεται  στην κατηγορία που έχει, όταν ο φοιτητής το εξετασθεί με επιτυχία  και όχι στην κατηγορία που είχε αρχικά.

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ “ΕΥΔΟΞΟΣ”: Ο φοιτητής θα πρέπει να δηλώσει οπωσδήποτε όλα τα μαθήματα για τα οποία πήρε ή θα πάρει στη συνέχεια συγγράμματα “ΕΥΔΟΞΟΣ”. Σε αντίθετη περίπτωση θα  ζητηθούν πίσω τα βιβλία μαθημάτων τα οποία δεν δήλωσε.

Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2019-20 οι φοιτητές ανάλογα με το εξάμηνο φοίτησής τους θα μπορέσουν να δηλώσουν ηλεκτρονικά τα μαθήματα, όπως αναγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ  ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΥΠ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΥΕ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ

ΣΥΝΟΛΟ

1ο

4

1

-

5

2ο

4

1

-

5

3ο

2

3

Έως και 5

(ΥΠ, ΥΕ)

ΣΥΝΟΛΟ: 10

5 πρωτοδήλωτα +  έως  5 οφειλόμενα

4ο

2

3

Έως και 5

(ΥΠ, ΥΕ)

ΣΥΝΟΛΟ: 10

5 πρωτοδήλωτα +  έως  5 οφειλόμενα

5ο

Ο φοιτητής θα δηλώσει πέντε (5) πρωτοδήλωτα μαθήματα (ΥΠ,ΥΕ,ΕΕ,ΣΕΕ,ΜΕΤ) και έως 10 οφειλόμενα χειμερινά μαθήματα (ΥΠ, ΥΕ, ΕΕ).

Έως και

10

(ΥΠ, ΥΕ, ΕΕ)

ΣΥΝΟΛΟ: 15

5 πρωτοδήλωτα +  έως  10 οφειλόμενα

     

6ο

Ο φοιτητής θα δηλώσει πέντε (5) πρωτοδήλωτα μαθήματα (ΥΠ,ΥΕ,ΕΕ,ΣΕΕ,ΜΕΤ) και έως 10 οφειλόμενα εαρινά μαθήματα (ΥΠ, ΥΕ, ΕΕ).

Έως και

10

(ΥΠ, ΥΕ, ΕΕ)

ΣΥΝΟΛΟ: 15

5 πρωτοδήλωτα + έως  10 οφειλόμενα

     

7ο

Ο φοιτητής έχει τις ακόλουθες επιλογές:

α)  Πέντε (5) πρωτοδήλωτα μαθήματα (ΥΠ, ΥΕ, ΕΕ, ΣΕΕ, ΜΕΤ) και έως  15 οφειλόμενα  χειμερινά μαθήματα (ΥΠ, ΥΕ, ΕΕ).

β) Ο φοιτητής που θα δηλώσει την Πτυχιακή Εργασία θα  δηλώσει ακόμη τέσσερα (4) πρωτοδήλωτα μαθήματα (ΥΠ, ΥΕ, ΕΕ, ΣΕΕ, ΜΕΤ)  και  μέχρι  15 οφειλόμενα  χειμερινά μαθήματα (ΥΠ, ΥΕ, ΕΕ).

γ) Ο φοιτητής που θα πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση στην Ελλάδα θα δηλώσει ακόμα τέσσερα (4) πρωτοδήλωτα μαθήματα (ΥΠ, ΥΕ, ΕΕ, ΣΕΕ, ΜΕΤ)  και  μέχρι  15 οφειλόμενα  χειμερινά μαθήματα (ΥΠ, ΥΕ, ΕΕ).

δ) Ο φοιτητής θα δηλώσει την Πτυχιακή Εργασία και θα πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση στην Ελλάδα θα δηλώσει ακόμα τρία (3)  πρωτοδήλωτα μαθήματα (ΥΠ, ΥΕ, ΕΕ, ΣΕΕ, ΜΕΤ)  και  μέχρι  15 οφειλόμενα  χειμερινά μαθήματα (ΥΠ, ΥΕ, ΕΕ).

ΣΥΝΟΛΟ: 20 ΜΑΘΗΜΑΤΑ

α) 5  πρωτοδήλωτα +  έως 15 οφειλόμενα  

β) Πτ. Εργασία + 4 πρωτοδήλωτα + έως 15 οφειλόμενα

γ) Πρακτική Άσκηση + 4 πρωτοδήλωτα + έως 15 οφειλόμενα

δ) Πτ. Εργασία + Πρακτική Άσκηση + 3 πρωτοδήλωτα

+ έως 15 οφειλόμενα

     

8ο

Ο φοιτητής έχει τις ακόλουθες επιλογές:

α) Θα δηλώσει από τρία (3) και έως δέκα (10) πρωτοδήλωτα μαθήματα (ΥΠ, ΥΕ, ΕΕ, ΣΕΕ, ΜΕΤ). Ακόμη   έως 15 οφειλόμενα εαρινά μαθήματα  (ΥΠ, ΥΕ, ΕΕ).

β) Ο φοιτητής που θα δηλώσει την Πτυχιακή Εργασία θα  δηλώσει επίσης έως οκτώ (8) πρωτοδήλωτα μαθήματα (ΥΠ, ΥΕ, ΕΕ, ΣΕΕ, ΜΕΤ). Ακόμη έως 15 οφειλόμενα  εαρινά μαθήματα (ΥΠ, ΥΕ, ΕΕ).

γ) Ο φοιτητής που θα πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση στην Ελλάδα θα δηλώσει επίσης έως εννέα (9) πρωτοδήλωτα μαθήματα (ΥΠ, ΥΕ, ΕΕ, ΣΕΕ, ΜΕΤ). Ακόμη έως     15 οφειλόμενα  εαρινά μαθήματα (ΥΠ, ΥΕ, ΕΕ).

δ) Ο φοιτητής θα δηλώσει την Πτυχιακή Εργασία και θα πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση στην Ελλάδα θα δηλώσει επίσης έως επτά (7)  πρωτοδήλωτα μαθήματα (ΥΠ, ΥΕ, ΕΕ, ΣΕΕ, ΜΕΤ). Ακόμη  έως 15 οφειλόμενα  εαρινά μαθήματα (ΥΠ, ΥΕ, ΕΕ).

ΣΥΝΟΛΟ: 25 

α) 3 έως 10  πρωτοδήλωτα +  έως 15 οφειλόμενα 

β) Πτ. Εργασία + έως 8 πρωτοδήλωτα + έως  15 οφειλόμενα

γ) Πρακτική Άσκηση + έως 9 πρωτοδήλωτα  + έως 15 οφειλόμενα

δ) Πτ. Εργασία + Πρακτική Άσκηση  + έως  7 πρωτοδήλωτα +  έως 15 οφειλόμενα

     

ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ

Ο φοιτητής έχει τις ακόλουθες επιλογές:

α) Θα δηλώσει μέχρι και 21 μαθήματα (πρωτοδήλωτα και οφειλόμενα)

 β) Ο φοιτητής που θα δηλώσει  Πτυχιακή Εργασία θα δηλώσει ακόμη μέχρι και 20 μαθήματα (πρωτοδήλωτα και οφειλόμενα)

γ) Ο φοιτητής που θα πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση στην Ελλάδα θα δηλώσει ακόμα μέχρι και 20μαθήματα (πρωτοδήλωτα και οφειλόμενα)

δ) Ο φοιτητής θα δηλώσει την Πτυχιακή Εργασία και θα πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση στην Ελλάδα, θα δηλώσει ακόμα μέχρι και δέκα εννέα 19 μαθήματα (πρωτοδήλωτα και οφειλόμενα)

ΣΥΝΟΛΟ: 21 ΜΑΘΗΜΑΤΑ

α) 21 μαθήματα πρωτοδήλωτα  +  οφειλόμενα 

β) Πτυχιακή Εργασία + έως  20 μαθήματα πρωτοδήλωτα και οφειλόμενα 

γ) Πρακτική Άσκηση + έως  20 μαθήματα πρωτοδήλωτα και οφειλόμενα 

δ) Πτ. Εργασία + Πρακτική Άσκηση + έως 19 μαθήματα πρωτοδήλωτα και οφειλόμενα  

     
                   

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΣΕΕ): Ο φοιτητής από το 5ο εξάμηνο και μετά, μπορεί -εάν επιθυμεί- να παρακολουθήσει έως 2 Σεμινάρια, κατ' ανώτατο όριο, ανά εξάμηνο. Στην περίπτωση που όσοι  υποβάλλουν δήλωση στον Διδάσκοντα είναι άνω των είκοσι (20), επιλέγει κατά κρίσιν ο Διδάσκων. Η δήλωση Σεμιναρίου δεν γίνεται ηλεκτρονικά από τον φοιτητή, αλλά από τη Γραμματεία του Τμήματος.  Ο φοιτητής μπορεί να τα περάσει επιτυχώς  MONO στο ακαδημαϊκό έτος που τα δηλώνει (στις εξετάσεις του αντίστοιχου εξαμήνου και στην επαναληπτική του Σεπτεμβρίου). Τα ΣΕΕ  δεν εμφανίζονται ως οφειλόμενα. Συνεπώς, σε περίπτωση που ο φοιτητής δεν τα περάσει στο ίδιο ακαδ. έτος, δεν μπορεί να τα δηλώσει ως οφειλόμενα και θα πρέπει να τα αντικαταστήσει.

Οδηγίες για τα Σεμινάρια Ελεύθερης Επιλογής ΣΕΕ,  είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Τμήματος/Ανακοινώσεις Γραμματείας Τμήματος

ΜΑΘΗΜAΤΑ ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΜΕΤ): Ο φοιτητής μπορεί καθ΄ όλη τη διάρκεια της φοίτησής του -από το 5ο εξάμηνο και μετά- να επιλέξει μέχρι 6 Μαθήματα από τα λοιπά Τμήματα του Παντείου Πανεπιστημίου με 3-4 Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ) και 6 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).  Ο φοιτητής μπορεί να περάσει επιτυχώς  MONO στο ακαδημαϊκό έτος που τα δηλώνει (στις εξετάσεις του αντίστοιχου εξαμήνου και στην επαναληπτική του Σεπτεμβρίου). Τα ΜΕΤ  δεν εμφανίζονται ως οφειλόμενα. Συνεπώς, σε περίπτωση που ο φοιτητής δεν τα περάσει στο ίδιο ακαδ. έτος, δεν μπορεί να τα δηλώσει ως οφειλόμενα και θα πρέπει να τα αντικαταστήσει.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η Πτυχιακή Εργασία είναι προαιρετική και προβλέπεται από το 7ο εξάμηνο και μετά. Ο φοιτητής που θα ολοκληρώσει με επιτυχία την Πτυχιακή Εργασία, θα απαλλάσσεται από δύο (2) μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής, δηλαδή θα λαμβάνει έξι (6) Δ.Μ. διδακτικές μονάδες, δώδεκα (12) πιστωτικές  μονάδες -ECTS και έναν (1) βαθμό. 

Οδηγίες για την διαδικασία εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι φοιτητές θέλουν να δηλώσουν πτυχιακή εργασία, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν συνεννοηθεί με επιβλέποντα καθηγητή και να έχουν συμπληρώσει σχετική αίτηση από τη Γραμματεία.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: Η Πρακτική Άσκηση είναι προαιρετική για τους φοιτητές. Ο φοιτητής που θα πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση στην Ελλάδα, μετά από σχετική ανακοίνωση της Γραμματείας και αφού περάσει τη διαδικασία επιλογής, όταν την ολοκληρώσει  απαλλάσσεται από ένα (1) μάθημα Ελεύθερης Επιλογής,  λαμβάνει τρεις (3) διδακτικές μονάδες Δ.Μ. έξι (6) πιστωτικές μονάδες ECTS, χωρίς να βαθμολογείται.

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ: Για την λήψη πτυχίου είναι απαραίτητη η γνώση μιας ξένης γλώσσας. Πληροφορίες για την πιστοποίηση της ξένης γλώσσας δίνονται μόνο στο Κέντρο εξυπηρέτησης Φοιτητών (ΚΕΦΟΙ) ισόγειο Νέου Κτιρίου και ώρες 8:30-14:00.

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ

  1. Για τους εισακτέους από το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 και μετά, για την λήψη πτυχίου απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον 40 μαθήματα και συγκέντρωση  τουλάχιστον 120 Διδακτικών  Μονάδων (Δ.Μ.) και 240 Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) ως εξής: 12 Υποχρεωτικά, 8 Υποχρεωτικής Επιλογής και 20 από τις λοιπές κατηγορίες (Ελεύθερης Επιλογής, Σεμινάρια ΕΕ και Μαθήματα Εκτός Τμήματος ΜΕΤ). Σε περίπτωση που ο φοιτητής εξετασθεί επιτυχώς σε περισσότερα από τα 8 Υποχρεωτικής Επιλογής, τα παραπάνω προσμετρώνται στην κατηγορία  των μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής. Σημειώνεται ότι οι φοιτητές καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησης μπορούν να δηλώσουν μέχρι και 6 Μαθήματα Εκτός Τμήματος -ΜΕΤ.
  2. Για τους εισακτέους από το ακαδημαϊκό έτος 2003-04 έως και το 2014-15, για την λήψη πτυχίου απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον 42 μαθήματα και συγκέντρωση τουλάχιστον 126 Διδακτικών  Μονάδων Δ.Μ., ως εξής: 12 Υποχρεωτικά, 8 Υποχρεωτικής Επιλογής και 22 από τις λοιπές κατηγορίες (Ελεύθερης Επιλογής, Σεμινάρια ΕΕ και Μαθήματα Εκτός Τμήματος ΜΕΤ). Σε περίπτωση που ο φοιτητής εξετασθεί επιτυχώς σε περισσότερα από τα 8 Υποχρεωτικής Επιλογής, τα παραπάνω προσμετρώνται  στην κατηγορία  των μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής. Σημειώνεται ότι οι φοιτητές καθ’ όλη τη  διάρκεια της φοίτησης μπορούν να δηλώσουν μέχρι και 6 Μαθήματα Εκτός Τμήματος -ΜΕΤ.
  3. Για τους παλαιότερους εισακτέους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2002-03, για την λήψη πτυχίου απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον 42 μαθήματα και συγκέντρωση τουλάχιστον 126 Διδακτικών  Μονάδων Δ.Μ. ως εξής: 6 Υποχρεωτικά, 6 Υποχρεωτικής Επιλογής και 30 από τις λοιπές κατηγορίες (Ελεύθερης Επιλογής, Σεμινάρια ΕΕ και Μαθήματα Εκτός Τμήματος ΜΕΤ). Σε περίπτωση που ο φοιτητής εξετασθεί επιτυχώς σε περισσότερα από τα 6 Υποχρεωτικής Επιλογής, τα παραπάνω προσμετρώνται  στην κατηγορία  των μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής. Σημειώνεται ότι οι φοιτητές καθ’ όλη τη  διάρκεια της φοίτησης μπορούν να δηλώσουν μέχρι και 6 Μαθήματα Εκτός Τμήματος -ΜΕΤ.
  4. Για τους παλαιότερους εισακτέους  που είναι εγγεγραμμένοι σε ακαδ. έτη και αιτούνται την ένταξή τους σε εξάμηνα, για την λήψη πτυχίου απαιτείται η επιτυχής εξέταση στα μαθήματα  που ορίζονται κατά το ακαδημαϊκό έτος της ένταξής τους στην εξαμηνιαία φοίτηση.

                                                                                          Η Γραμματέας του Τμήματος

                                                                                               υπογραφή*                                                             

                                                                                          Β. Δερμεντζόγλου

* η υπογραφή έχει τεθεί στο  πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο του Τμήματος 

panteion KPE banner

panteion KENI banner

panteion ESP banner

erasmus banner

panteion ELKE banner

diaugeia

Επικοινωνία

+30 210 9201386,  +30 210 9201043

 Η Γραμματεία δέχεται κάθε ΤΡΙΤΗ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ώρα 10.00' – 13.00'   Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα