Συνελεύσεις Συλλογικών Οργάνων

 

 

 

Συμπληρωματική Πρόσκληση συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Τετάρτη 21/09/2020 (20/10/2020 Αρ. Πρωτ: 13510) pdf blue small
Πρόσκληση συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Τετάρτη 21/10/2020 ( Αρ. Πρωτ: 13309) pdf blue small
Συμπληρωματική Πρόσκληση συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Τετάρτη 09/09 2020 (07/09/2020 Αρ. Πρωτ: 10949) pdf blue small
Πρόσκληση συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Τετάρτη 09/09 2020 (02/09/2020 Αρ. Πρωτ: 10562) pdf blue small
Πρόσκληση συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Τετάρτη 22/07/2020 (14/07/2020 Αρ. Πρωτ: 8233) pdf blue small
Πρόσκληση Κοινής Συνεδρίασης Συνέλευσης του Τμήματος και Εκλεκτορικού Σώματος τη Δευτέρα 06/07/2020, (26/06/2020 Αρ. Πρωτ:7100) pdf blue small
Πρόσκληση συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Πέμπτη 18/06/2020 (12/06/2020 Αρ. Πρωτ: 5730)
pdf blue small
Πρόσκληση Συνεδρίασης του Εκλεκτορικού Σώματος για τον ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή την Τρίτη 12/05/2020 (08/05/2020 Αρ. Πρωτ: 4653) pdf blue small
Συμπληρωματική Ημερήσια Διάταξη της συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Πέμπτη 07/05/2020 (04/05/2020 Αρ. Πρωτ: 4457) pdf blue small
Πρόσκληση συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Πέμπτη 07/05/2020 (30/04/2020 Αρ. Πρωτ: 4363) pdf blue small
Πρόσκληση συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Τρίτη 14/04/2020 (03/04/2020 Αρ. Πρωτ: 3820) pdf blue small
Πρόσκληση Συνεδρίασης Κοσμητείας Σχολής Πολιτικών Επιστημών την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2020 (09/03/2020 Αρ. Πρωτ. 6164)
pdf blue small
Πρόσκληση συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Τετάρτη 04/03/2020 (26/02/2020 Αρ. Πρωτ: 2561)
pdf blue small
Πρόσκληση συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Τετάρτη 22/01/2020 (15/01/2020 Αρ. Πρωτ: 69) pdf blue small
Ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στη Γενική Συνέλευση της Σχολής και στην Κοσμητεία, με ετήσια θητεία από 01/12/2019 έως 30-11-2020 pdf blue small
Πρόσκληση συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Τετάρτη 11/12/2019 (02/12/2019 Αρ. Πρωτ: 2163) pdf blue small
Ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων του Τμήματος, με ετήσια θητεία από 01-12-2019 έως 30-11-2020 pdf blue small
Ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στη  Συνέλευση του Τμήματος, με ετήσια θητεία από 01-12-2019 έως 30-11-2020 pdf blue small
Πρόσκληση κοινής συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019 (30/09/2019 Αρ. Πρωτ: 1467)  pdf blue small
Πρόσκληση συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019 (30/09/2019 Αρ. Πρωτ: 1458) pdf blue small
Πρόσκληση κοινής Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας και του Εκλεκτορικού Σώματος τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019 (02/09/2019 Αρ. Πρωτ. 1194) pdf blue small
Πρόσκληση συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019 (26/08/2019 Αρ. Πρωτ: 1159) pdf blue small
Πρόσκληση κοινής Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας και του Εκλεκτορικού Σώματος την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019 (07/06/2019 Αρ. Πρωτ. 893) pdf blue small
Πρόσκληση Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Πέμπτη 23 Μαΐου 2019 (15/05/2019 Αρ. Πρωτ. 740) pdf blue small
Πρόσκληση κοινής Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας και του Εκλεκτορικού Σώματος τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2019 (07/05/2019 Αρ. Πρωτ. 697) pdf blue small
Πρόσκληση Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Πέμπτη 18 Απριλίου 2019 (10/04/2019 Αρ. Πρωτ. 613) pdf blue small
Πρόσκληση Συνεδρίασης Κοσμητείας Σχολής Πολιτικών Επιστημών την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 (09/04/2019 Αρ. Πρωτ. 604) pdf blue small
Πρόσκληση Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019 (13/03/2019 Αρ. Πρωτ. 440) pdf blue small
Πρόσκληση Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2019 (28/01/2019 Αρ. Πρωτ. 145) pdf blue small
Ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στη Γενική Συνέλευση της Σχολής και στην Κοσμητεία, με ετήσια θητεία από 01-12-2018 έως 30-11-2019 pdf blue small
Ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων του Τμήματος, με ετήσια θητεία από 01-12-2018 έως 30-11-2019 pdf blue small
Ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στη  Συνέλευση του Τμήματος, με ετήσια θητεία από 01-12-2018 έως 30-11-2019 pdf blue small

Πρόσκληση Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018 (26/11/2018 Αρ. Πρωτ. 2277)

pdf blue small
Πρόσκληση Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018 (17/10/2018 Αρ. Πρωτ. 1820) pdf blue small
Πρόσκληση Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας και του Εκλεκτορικού Σώματος τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018 (12-09-2018 Αρ. Πρωτ. 1492)  pdf blue small 
Πρόσκληση Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018 (03-09-2018 Αρ. Πρωτ. 1389) pdf blue small
Πρόσκληση Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Τρίτη 3 Ιουλίου και σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας την Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018 (26/6/2018 Αρ. Πρωτ. 1075) pdf blue small
Πρόσκληση Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018 (15/5/2018 Αρ. Πρωτ. 781) pdf blue small

Συμπληρωματική Πρόσκληση Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Τετάρτη 25 Απριλίου 2018 (19-04-2018 Αρ. Πρωτ. 654)

pdf blue small
Πρόσκληση Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Τετάρτη 25 Απριλίου 2018 (17-04-2018 Αρ. Πρωτ. 637) pdf blue small
Συμπληρωματική Πρόσκληση Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018 (19-03-2018 Αρ. Πρωτ. 461) pdf blue small
Πρόσκληση Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018 (14-03-2018 Αρ. Πρωτ. 446) pdf blue small
Πρόσκληση Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας και του Εκλεκτορικού Σώματος την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018 (09-03-2018 Αρ. Πρωτ. 412) pdf blue small
Πρόσκληση Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας και του Εκλεκτορικού Σώματος την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018 (01-02-2018 Αρ. Πρωτ. 201) pdf blue small
Πρόσκληση Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας και του Εκλεκτορικού Σώματος την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018 (17-01-2018 Αρ. Πρωτ. 71) pdf blue small
Συμπληρωματική Πρόσκληση Συνεδρίασης της Συνέλευσης στις 17-1-2018 του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας (15-01-2018 Αρ. Πρωτ. 48) pdf blue small
Πρόσκληση Συνεδρίασης της Συνέλευσης στις 17-1-2018  του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας (09-01-2018 Αρ. Πρωτ. 10) pdf blue small
Ανάδειξη εκπροσώπων στις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας με ετήσια θητεία από 1.12.2017 έως 30.11.2018 pdf blue small
Ανακοίνωση προς Προπτυχιακούς Φοιτητές, Μεταπτυχιακούς Φοιτητές, Υποψήφιους Διδάκτορες pdf blue small
Ανάδειξη εκπροσώπων προπτυχιακών φοιτητών και μεταπτυχιακών φοιτητών-υποψ. διδακτόρων pdf blue small
Πρόσκληση Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας 13-12-2017 Αρ. Πρωτ. 2548 pdf blue small
Πρόσκληση Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας 12-6-2017 Αρ. Πρωτ. 1124 pdf blue small
Πρόσκληση Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας 12-6-2017 Αρ. Πρωτ. 1125 pdf blue small
 

 

 

 

panteion KPE banner

panteion KENI banner

panteion ESP banner

erasmus banner

panteion ELKE banner

diaugeia

Επικοινωνία

+30 210 9201386,  +30 210 9201043

 Η Γραμματεία δέχεται κάθε ΤΡΙΤΗ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ώρα 10.00' – 13.00'   Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα