Συνελεύσεις Συλλογικών Οργάνων

 

 

 

Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Τετάρτη 08/02/2023 ώρα 10:00 ( Αρ. Πρωτ: 977) pdf blue small
Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Τετάρτη 19/12/2022 ώρα 10:00 ( Αρ. Πρωτ: 22077) pdf blue small
Πρόσκληση συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Τετάρτη 07/12/2022 ώρα 10:00 ( Αρ. Πρωτ: 21253) pdf blue small
Πρόσκληση συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Τετάρτη 23/11/2022 ώρα 10:00 ( Αρ. Πρωτ: 19889) pdf blue small
Πρόσκληση συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Δευτέρα 14/11/2022 ώρα 10:30 ( Αρ. Πρωτ: 19462) pdf blue small

Πρόσκληση συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Τρίτη 25/10/2022 ώρα 10:00 ( Αρ. Πρωτ: 17786)

pdf blue small

Πρόσκληση συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Τετάρτη 28/09/2022 ώρα 10:00 ( Αρ. Πρωτ: 15643)

pdf blue small
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Δ/ντή του Τομέα "Πολιτικής Κοινωνιολογίας και Συγκριτικής Πολιτικής Ανάλυσης" pdf blue small
Ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων στη Συνέλευση του Τμήματος, με ετήσια θητεία από 01-09-2022 έως 31-08-2023 pdf blue small
Ανάδειξη εκπροσώπων και αναπληρωτών τους, στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π., στη Γενική Συνέλευση Σχολής και στην Κοσμητεία της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου, με διετή θητεία pdf blue small
Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Τρίτη 12/07/2022 ώρα 10:00 ( Αρ. Πρωτ: 11487) pdf blue small

Ανάδειξη εκπροσώπων προπτυχιακών φοιτητών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων στη Γενική Συνέλευση της Σχολής και στην Κοσμητεία, με θητεία από 1-9-2022 έως 31-08-2023

pdf blue small
Πρόσκληση συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Τετάρτη 29/06/2022 ώρα 09:30 ( Αρ. Πρωτ: 10502) pdf blue small
Πρόσκληση συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Τετάρτη 22/06/2022 ώρα 10:00 ( Αρ. Πρωτ: 9958) pdf blue small
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων Τμήματος: 1) Πολιτικής Κοινωνιολογίας και Συγκριτικής Πολιτικής Ανάλυσης, 2) Κοινωνικής και Πολιτικής Θεωρίας , 3) Νεότερης Ιστορίας  με ετήσια θητεία (01/09/2022 - 31/08/2023) pdf blue small
Πρόσκληση συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Πέμπτη 19/05/2022 ώρα 10:00 ( Αρ. Πρωτ: 7960) pdf blue small

Πρόσκληση συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Τετάρτη 13/04/2022 ώρα 10:00 ( Αρ. Πρωτ: 6505)

pdf blue small
Πρόσκληση συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Τετάρτη 16/03/2022 ώρα 12:30 ( Αρ. Πρωτ: 4070)
pdf blue small
Πρόσκληση συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Τετάρτη 09/02/2022 ώρα 10:00 ( Αρ. Πρωτ: 1829)
pdf blue small
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας (Αρ. Πρωτ: 10744) pdf blue small
Πρόσκληση Κοινής Συνεδρίασης Συνέλευσης του Τμήματος και Εκλεκτορικού Σώματος την Πέμπτη 27/01/2022 (Αρ. Πρωτ:1072) pdf blue small
Πρόσκληση συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Τετάρτη 15/12/2021 ώρα 10:00 ( Αρ. Πρωτ: 19477) pdf blue small
Πρόσκληση συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Τετάρτη 01/12/2021 ώρα 10:30 ( Αρ. Πρωτ: 18546)
pdf blue small
Πρόσκληση συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Πέμπτη 18/11/2021 ώρα 10:00 ( Αρ. Πρωτ: 17641)
pdf blue small

Πρόσκληση Κοινής Συνεδρίασης Συνέλευσης του Τμήματος και Εκλεκτορικού Σώματος την Παρασκευή  19/11/2021 ώρα 11:30 (Αρ. Πρωτ:17192)

pdf blue small
Πρόσκληση συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Τετάρτη 10/11/2021 ώρα 10:30 ( Αρ. Πρωτ: 16997)
pdf blue small

Συμπληρωματική Πρόσκληση συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Τετάρτη 03/11/2021 ώρα 10:30 ( Αρ. Πρωτ: 16274)

pdf blue small

Πρόσκληση συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Τετάρτη 03/11/2021 ώρα 10:30 ( Αρ. Πρωτ: 16274)

pdf blue small

Ανάδειξη  εκπροσώπων στη  Γενική Συνέλευση της Σχολής και στην Κοσμητεία, με ετήσια θητεία έως 31-08-2022

pdf blue small
Πρόσκληση συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Τετάρτη 20/10/2021 ώρα 14:00 ( Αρ. Πρωτ: 15459) pdf blue small
Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Τετάρτη 06/10/2021 ώρα 10:00 ( Αρ. Πρωτ: 14729) pdf blue small
Ανάδειξη  εκπροσώπων στη  Συνέλευση του Τμήματος, με ετήσια θητεία από 01-09-2021 έως 31-08-2022 pdf blue small
Πρόσκληση συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Πέμπτη 02/09/2021 ώρα 10:00 ( Αρ. Πρωτ: 11815) pdf blue small
Πρόσκληση Κοινής Συνεδρίασης Συνέλευσης του Τμήματος και Εκλεκτορικού Σώματος την Πέμπτη 22/07/2021 (12/07/2021 Αρ. Πρωτ:10102)
pdf blue small
Συμπληρωματική Πρόσκληση συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Παρασκευή 09/07/2021 (07/07/2021 Αρ. Πρωτ: 9844) pdf blue small
Πρόσκληση συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Παρασκευή 09/07/2021 ώρα 10:00 ( Αρ. Πρωτ: 9495) pdf blue small
Συμπληρωματική Πρόσκληση συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Τετάρτη 16/06/2021 (27/4/2021 Αρ. Πρωτ: 8305) pdf blue small
Πρόσκληση συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Τετάρτη 16/06/2021 ώρα 11:45 ( Αρ. Πρωτ: 7933)
pdf blue small
Πρόσκληση Κοινής Συνεδρίασης Εκλεκτορικού Σώματος και Συνέλευσης Τμήματος την Τετάρτη 16-06-2021 ώρα 9:30 (Αρ. Πρωτ: 7933) pdf blue small
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων Τμήματος: 1) Πολιτικής Κοινωνιολογίας και Συγκριτικής Πολιτικής Ανάλυσης, 2) Νεότερης Ιστορίας, 3) Κοινωνικής και Πολιτικής Θεωρίας με ετήσια θητεία (01/09/2021 - 31/08/2022) pdf blue small
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών με τριετή θητεία (01/09/2021 - 31/08/2024) pdf blue small
Πρόσκληση συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Τετάρτη 19/05/2021 ( Αρ. Πρωτ: 6419) pdf blue small
Πρόσκληση Κοινής Συνεδρίασης Συνέλευσης του Τμήματος και Εκλεκτορικού Σώματος την Τετάρτη 19/05/2021 (10/05/2021 Αρ. Πρωτ:6419)
pdf blue small
Συμπληρωματική Πρόσκληση συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Τετάρτη 28/04/2021 (27/4/2021 Αρ. Πρωτ: 6207) pdf blue small
Πρόσκληση συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Τετάρτη 28/04/2021 ( Αρ. Πρωτ: 6092) pdf blue small

Συμπληρωματική Πρόσκληση συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Τετάρτη 20/04/2021 (19/4/2021 Αρ. Πρωτ: 5687)

pdf blue small
Πρόσκληση συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Τρίτη 20/04/2021 ( Αρ. Πρωτ: 5326) pdf blue small
Πρόσκληση συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Τετάρτη 17/03/2021 ( Αρ. Πρωτ: 3506)
pdf blue small
Πρόσκληση συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Τετάρτη 10/03/2021 ( Αρ. Πρωτ: 3086)
pdf blue small
Πρόσκληση - συμπληρωματική - συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Τετάρτη 24/02/2021 ( Αρ. Πρωτ: 2326) pdf blue small
Πρόσκληση συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Τετάρτη 24/02/2021 ( Αρ. Πρωτ: 2031) pdf blue small
Πρόσκληση Κοινής Συνεδρίασης Συνέλευσης του Τμήματος και Εκλεκτορικού Σώματος την Παρασκευή 26/02/2021, (17/02/2021 Αρ. Πρωτ:1970) pdf blue small
Πρόσκληση Κοινής Συνεδρίασης Συνέλευσης του Τμήματος και Εκλεκτορικού Σώματος την Πέμπτη 21/01/2021, (05/01/2021 Αρ. Πρωτ:76) pdf blue small
Πρόσκληση συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Τετάρτη 13/01/2021 ( Αρ. Πρωτ: 67) pdf blue small
Ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στη  Συνέλευση του Τμήματος έως 31-08-2021 pdf blue small
Ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στη Γενική Συνέλευση της Σχολής και στην Κοσμητεία έως 31-08-2021 pdf blue small
Πρόσκληση συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Τετάρτη 18/11/2020 ( Αρ. Πρωτ: 15291) pdf blue small
Συμπληρωματική Πρόσκληση συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Τετάρτη 21/09/2020 (20/10/2020 Αρ. Πρωτ: 13510) pdf blue small
Πρόσκληση συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Τετάρτη 21/10/2020 ( Αρ. Πρωτ: 13309) pdf blue small
Συμπληρωματική Πρόσκληση συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Τετάρτη 09/09 2020 (07/09/2020 Αρ. Πρωτ: 10949) pdf blue small
Πρόσκληση συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Τετάρτη 09/09 2020 (02/09/2020 Αρ. Πρωτ: 10562) pdf blue small
Πρόσκληση συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Τετάρτη 22/07/2020 (14/07/2020 Αρ. Πρωτ: 8233) pdf blue small
Πρόσκληση Κοινής Συνεδρίασης Συνέλευσης του Τμήματος και Εκλεκτορικού Σώματος τη Δευτέρα 06/07/2020, (26/06/2020 Αρ. Πρωτ:7100) pdf blue small
Πρόσκληση συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Πέμπτη 18/06/2020 (12/06/2020 Αρ. Πρωτ: 5730)
pdf blue small
Πρόσκληση Συνεδρίασης του Εκλεκτορικού Σώματος για τον ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή την Τρίτη 12/05/2020 (08/05/2020 Αρ. Πρωτ: 4653) pdf blue small
Συμπληρωματική Ημερήσια Διάταξη της συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Πέμπτη 07/05/2020 (04/05/2020 Αρ. Πρωτ: 4457) pdf blue small
Πρόσκληση συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Πέμπτη 07/05/2020 (30/04/2020 Αρ. Πρωτ: 4363) pdf blue small
Πρόσκληση συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Τρίτη 14/04/2020 (03/04/2020 Αρ. Πρωτ: 3820) pdf blue small
Πρόσκληση Συνεδρίασης Κοσμητείας Σχολής Πολιτικών Επιστημών την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2020 (09/03/2020 Αρ. Πρωτ. 6164)
pdf blue small
Πρόσκληση συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Τετάρτη 04/03/2020 (26/02/2020 Αρ. Πρωτ: 2561)
pdf blue small
Πρόσκληση συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Τετάρτη 22/01/2020 (15/01/2020 Αρ. Πρωτ: 69) pdf blue small
Ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στη Γενική Συνέλευση της Σχολής και στην Κοσμητεία, με ετήσια θητεία από 01/12/2019 έως 30-11-2020 pdf blue small
Πρόσκληση συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Τετάρτη 11/12/2019 (02/12/2019 Αρ. Πρωτ: 2163) pdf blue small
Ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων του Τμήματος, με ετήσια θητεία από 01-12-2019 έως 30-11-2020 pdf blue small
Ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στη  Συνέλευση του Τμήματος, με ετήσια θητεία από 01-12-2019 έως 30-11-2020 pdf blue small
Πρόσκληση κοινής συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019 (30/09/2019 Αρ. Πρωτ: 1467)  pdf blue small
Πρόσκληση συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019 (30/09/2019 Αρ. Πρωτ: 1458) pdf blue small
Πρόσκληση κοινής Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας και του Εκλεκτορικού Σώματος τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019 (02/09/2019 Αρ. Πρωτ. 1194) pdf blue small
Πρόσκληση συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019 (26/08/2019 Αρ. Πρωτ: 1159) pdf blue small
Πρόσκληση κοινής Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας και του Εκλεκτορικού Σώματος την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019 (07/06/2019 Αρ. Πρωτ. 893) pdf blue small
Πρόσκληση Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Πέμπτη 23 Μαΐου 2019 (15/05/2019 Αρ. Πρωτ. 740) pdf blue small
Πρόσκληση κοινής Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας και του Εκλεκτορικού Σώματος τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2019 (07/05/2019 Αρ. Πρωτ. 697) pdf blue small
Πρόσκληση Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Πέμπτη 18 Απριλίου 2019 (10/04/2019 Αρ. Πρωτ. 613) pdf blue small
Πρόσκληση Συνεδρίασης Κοσμητείας Σχολής Πολιτικών Επιστημών την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 (09/04/2019 Αρ. Πρωτ. 604) pdf blue small
Πρόσκληση Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019 (13/03/2019 Αρ. Πρωτ. 440) pdf blue small
Πρόσκληση Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2019 (28/01/2019 Αρ. Πρωτ. 145) pdf blue small
Ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στη Γενική Συνέλευση της Σχολής και στην Κοσμητεία, με ετήσια θητεία από 01-12-2018 έως 30-11-2019 pdf blue small
Ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων του Τμήματος, με ετήσια θητεία από 01-12-2018 έως 30-11-2019 pdf blue small
Ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στη  Συνέλευση του Τμήματος, με ετήσια θητεία από 01-12-2018 έως 30-11-2019 pdf blue small

Πρόσκληση Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018 (26/11/2018 Αρ. Πρωτ. 2277)

pdf blue small
Πρόσκληση Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018 (17/10/2018 Αρ. Πρωτ. 1820) pdf blue small
Πρόσκληση Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας και του Εκλεκτορικού Σώματος τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018 (12-09-2018 Αρ. Πρωτ. 1492)  pdf blue small 
Πρόσκληση Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018 (03-09-2018 Αρ. Πρωτ. 1389) pdf blue small
Πρόσκληση Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Τρίτη 3 Ιουλίου και σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας την Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018 (26/6/2018 Αρ. Πρωτ. 1075) pdf blue small
Πρόσκληση Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018 (15/5/2018 Αρ. Πρωτ. 781) pdf blue small

Συμπληρωματική Πρόσκληση Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Τετάρτη 25 Απριλίου 2018 (19-04-2018 Αρ. Πρωτ. 654)

pdf blue small
Πρόσκληση Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Τετάρτη 25 Απριλίου 2018 (17-04-2018 Αρ. Πρωτ. 637) pdf blue small
Συμπληρωματική Πρόσκληση Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018 (19-03-2018 Αρ. Πρωτ. 461) pdf blue small
Πρόσκληση Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018 (14-03-2018 Αρ. Πρωτ. 446) pdf blue small
Πρόσκληση Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας και του Εκλεκτορικού Σώματος την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018 (09-03-2018 Αρ. Πρωτ. 412) pdf blue small
Πρόσκληση Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας και του Εκλεκτορικού Σώματος την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018 (01-02-2018 Αρ. Πρωτ. 201) pdf blue small
Πρόσκληση Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας και του Εκλεκτορικού Σώματος την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018 (17-01-2018 Αρ. Πρωτ. 71) pdf blue small
Συμπληρωματική Πρόσκληση Συνεδρίασης της Συνέλευσης στις 17-1-2018 του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας (15-01-2018 Αρ. Πρωτ. 48) pdf blue small
Πρόσκληση Συνεδρίασης της Συνέλευσης στις 17-1-2018  του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας (09-01-2018 Αρ. Πρωτ. 10) pdf blue small
Ανάδειξη εκπροσώπων στις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας με ετήσια θητεία από 1.12.2017 έως 30.11.2018 pdf blue small
Ανακοίνωση προς Προπτυχιακούς Φοιτητές, Μεταπτυχιακούς Φοιτητές, Υποψήφιους Διδάκτορες pdf blue small
Ανάδειξη εκπροσώπων προπτυχιακών φοιτητών και μεταπτυχιακών φοιτητών-υποψ. διδακτόρων pdf blue small
Πρόσκληση Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας 13-12-2017 Αρ. Πρωτ. 2548 pdf blue small
Πρόσκληση Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας 12-6-2017 Αρ. Πρωτ. 1124 pdf blue small
Πρόσκληση Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας 12-6-2017 Αρ. Πρωτ. 1125 pdf blue small
 

 

 

 

panteion KPE banner

radio banner

panteion KENI banner

panteion ESP banner

erasmus banner

panteion ELKE banner

diaugeia

Επικοινωνία

+30 210 9201386,  +30 210 9201043

 Η Γραμματεία δέχεται κάθε ΤΡΙΤΗ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ώρα 10.00' – 13.00'   Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα