Μεταδιδάκτορες του Τμήματος

 

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΗΜΕΡΟΜ. ΕΝΑΡΞΗΣ

Απόφαση

Κοσμητείας         Τμήματος

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ / ΟΥΣΑ

1.

Ανδριανοπούλου

Κωνσταντίνα

20-07-20           18-06-20  ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ
  Τα ορφανά παιδια πρόσφυγες του Ελληνορθόδοξου millet στην Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου και μέχρι το 1922
 2.  Αργυρίου Σοφία  26-04-18           21-03-18  ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
  Η ελληνική αριστερά και ο χειρισμός του κυπριακού από τις ελληνικές κυβερνήσεις τη δεκαετία του 1960. Δημόσιες πολιτικές και κοινή γνώμη
 3. Γιαρδόγλου Δημήτριος 23-10-20           09-09-20  ΛΟΥΒΗ
  Αναζητώντας ένα παράδειγμα οικονομικής ανάπτυξης: Πολιτική Οικονομία και οικονομική πολιτική στον Ιωάννη Σούτσο
 4.  Δρουμπούκη Αννα-Μαρία  03-04-15           18-03-15  ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 

 Κλοπή και αποκατάσταση: Οι γερμανικές αποζημιώσεις για το ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων  (έχει ολοκληρωθεί: 3.2.2017)

 5.  Θρασυβούλου Δημήτριος  22-03-17           22-03-17  ΘΕΟΤΟΚΑΣ
   Έλληνες πρόσφυγες στη Μέση Ανατολή 1941-1946
 6.  Ιγγλέζου Γεωργία  26-04-18           21-03-18  ΑΝΔΡΙΑΚΑΙΝΑ
  Ο ρόλος και η θέση των ιερόδουλων γυναικών στην Αθήνα της κατοχής: Μία συγκριτική προσέγγιση (έχει ολοκληρωθεί: 19/05/2021)
 7.  Κατσάπης Κώστας  27-09-18           04-07-18  ΑΝΔΡΙΑΚΑΙΝΑ
  Οι "Καταραμένοι". Σπαράγματα κοινωνικής ιστορίας, αντίδοτο στη νοσταλγία του εξήντα (έχει ολοκληρωθεί: 07/02/2019)
 8.  Κοζάτσας Ιωάννης  22-03-17           22-03-17  ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΣ
 

Κριτική του εμπειρισμού και σύγχρονη αρχαιολογική θεωρία. Προς μια διαλεκτική ανθρωπολογία της τεχνολογίας του υλικού πολιτισμού (έχει ολοκληρωθεί: 11.07.2019)

  9.  Κοζάτσας Ιωάννης 16-03-20           22-01-20  ΦΑΡΑΚΛΑΣ
  Η διαλεκτική του πράττειν. Στοιχεία για μια φιλοσοφία της τεχνολογίας στο έργο του Hegel
  10.  Κόκκορης Σωτήριος 09-01-20           10-10-19  ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
  Το φαινόμενο του squadrismo στα πρώτα χρόνια της φασιστικής διακυβέρνησης (έχει ολοκληρωθεί: 19/05/2021)
 11.  Κολλιόπουλος Αθανάσιος 28-07-22            29-06-22
  ΜΟΣΧΟΝΑΣ
 
Όψεις και αντιφάσεις του σύγχρονου κρατικού παρεμβατισμού: ο αντίκτυπος στην εξέλιξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης                             
 12.  Κοτρωνάκη Λουκία  28-05-16           16-06-16  ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ
 

 Ανθεκτικότητα και Διεκδίκηση: Χαρτογραφώντας τη συλλογική δράση στην Ελλάδα των Κρίσεων (2008-2016) (έχει ολοκληρωθεί: 04.03.2020)

 13.  Κουραχάνης Νικόλαος  15-12-15           14-12-15  ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
 

 Αναζητώντας Στέγη: Ελλείματα της κοινωνικής ιδιότητας του πολίτη σε χώρες υπό καθεστώς    δημοσιονομικής προσαρμογής (Ελλάδα-Πορτογαλία-Ιρλανδία)  (έχει ολοκληρωθεί: 12.9.2018)

 14.  Λαμπρινού Αικατερίνη  14-02-18           17-01-18
 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
  Δημόσιες πολιτικές της Χούντας. Η μελέτη του καθεστώτος μέσα από τη νομοθετική παραγωγή της επταετίας"
 15.  Λυμπεράτος Μιχαήλ  15-12-15           14-12-15  ΛΑΓΑΝΗ
   Μελέτη της περιόδου 1958-1967 - Τομές και ρήξεις σε μια κρίσιμη δεκαετία (έχει ολοκληρωθεί: 14.4.2020)
 16.  Μιχαλακέα Παναγιώτα - Ταϋγέτη  16-03-20           04-03-20  ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
   Εταιρείες και μηχανισμοί επανόρθωσης της μεταβατικής δικαιοσύνης. Ανάλυση διεθνούς νομικού   πλαισίου, πρακτικής και προοπτικών σύγκλισης.
 17.  Μιχοπούλου Κωνσταντίνα  04-07-18           25-04-18  ΦΟΥΝΤΕΔΑΚΗ
  The competence of the Greek State Actors in the protection of labour rights in agricultural field and the system of Labour Inspectorate (έχει ολοκληρωθεί: 23/05/2021)
 18.  Μπαλαμπανίδης Ιωάννης  04-07-18           23-05-18  ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
  Ιδεολογικοί μετασχηματισμοί στην ύστερη νεωτερικότητα: σοσιαλδημοκράτες και συντηρητικοί ανάμεσα σε άτομο, κοινότητα και έθνος
 19.  Μπελόκα Σοφία 30-11-17           08-11-17  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
   Αντίδραση και συναίνεση κατά την περίοδο της αστικής ανασυγκρότησης: η περίπτωση της πόλης της  Τρίπολης (1828-1862) (έχει ολοκληρωθεί: 12.09.18)
 20  Μπιθυμήτρης Γεώργιος  03-04-15           11-02-15  ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
   Μετασχηματισμός των εργατικών ταυτοτήτων στην περίπτωση του δυτικού Πειραιά (έχει ολοκληρωθεί: 07/02/2019)
 21.  Μπογιατζής Βασίλειος  03-04-15           11-02-15  ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 

 Τηλέφωνα του Επέκεινα: Έλληνες διανοούμενοι στην δημόσια σφαίρα της εκρηκτικής εικοσαετίας (1949-1967) (έχει ολοκληρωθεί: 07/02/2019)

 22.  Μπουλετή Ελένη  09-01-20           10-10-19  ΒΕΝΤΟΥΡΑ
   Η Κυπριακή Μετανάστευση και Προσφυγιά μετά το 1974: διαφοροποιήσεις της πολιτικής σε Μ. Βρετανία, Ελλάδα, και Τουρκία και η κυπριακή "διασπορά"
  23.  Μπούρη Μαρία  25-02-22           09-02-22  ΞΗΡΟΠΑΪΔΗΣ
   Μέριμνα και παρηγορητική φροντίδα: φαινομενολογική-ερμηνευτική προσέγγιση του πάσχειν στο πλαίσιο της ανίατης πάθησης
 24. Παναγόπουλους Ιάκωβος  18-12-20           18-11-20  ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ
  Suspended spaces of memory: Heterotopic historical narratives and contentious politics in contemporary cinematic practice (έχει ολοκληρωθεί: 29/06/2022)
 25. Παπαφράγκου Γεώργιος  12-03-21           24-02-21 ΦΑΡΑΚΛΑΣ
  Η απαγόρευση των ειδώλων και η ανάδυση της ουτοπίας στην Αισθητική θεωρία του Theodor W. Adorno
 26.  Παυλή Καλλιόπη  03-04-15           18-03-15  ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
 

 Η αποικιοκρατία ως «πνευματικός ρυθμιστής του κόσμου». Η πρόσληψή της από την ελληνική λογιοσύνη την περίοδο της Μικρασιατικής Εκστρατείας  (έχει ολοκληρωθεί: 12.9.2018)

27.  Σκούρα Ευαγγελία 20-10-21          09-07-21  ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
   Η συζήτηση για την Ευρώπη στα ελληνικά πολιτιστικά περιοδικά της δεκαετίας του 1960
 28.

Τεντόμας Λάζαρος

 22-03-17           22-03-17  ΘΕΟΤΟΚΑΣ
 

 Προσεγγίζοντας το Παρελθόν της Αναπηρίας: Αφήγηση και Καταγγελτικός Λόγος περί την Αναπηρία τη Δεκαετία του ’90 στην Ελλάδα (έχει ολοκληρωθεί: 04.03.2020)

29.  Τουργέλη Παναγιώτα  16-03-20          04-03-20  ΒΕΝΤΟΥΡΑ
   Ο ρόλος των συλλόγων στην αποκατάσταση των προσφύγων (1922-1932)
 30.   Τσακανίκα Ελισσάβετ - Ευαγγελία  04-07-18          23-05-18  ΛΟΥΒΗ
 

 Χρυσή νεολαία και αντιδυναστική γενιά: Φυσιογνωμία, ιδεολογικές καταβολές και πολιτική εξέλιξη (έχει ολοκληρωθεί: 13/04/2022)

31.

Τυπάλδου Σοφία

  17-12-16          09-11-16

 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

 

 Προσφυγική κρίση και άνοδος της ακροδεξιάς: Σκιαγραφώντας μια προβληματική σχέση στη Νότια   Ευρώπη (έχει ολοκληρωθεί: 09/07/2021)

 32. Φιλιππόπολος Γεώργιος   09-01-20          11-12-19  ΞΗΡΟΠΑΪΔΗΣ
   Η προβληματική του θεμέλιου και της διαφοράς - Η "επιστημο-λογική" βάση της μεταθεμελιωτικής πολιτικής θεωρίας και η σκέψη του Martin Heidegger

 33.

 Φούφας Νικόλαος

 28-06-16           18-05-16

 ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΣ

 

 Οι περιπέτειες της αλλοτρίωσης και της πραγμοποίησης στη γαλλόφωνη και γερμανόφωνη μεταπολεμική σκέψη: μια διερεύνηση των σχέσεων της οντολογίας της εργασίας και της κριτικής του πολιτισμού (έχει ολοκληρωθεί: 23/05/2019)

 34.

 Φούφουλας Δημήτριος

12-10-15            10-06-15

ΦΑΡΑΚΛΑΣ

 

Οι σαιν-σιμονικές ιδέες και πρακτικές στην Ελλάδα του 19ου αιώνα. Μελέτη υπό το πρίσμα μιας τριπολικής πολιτισμικής ανταλλαγής (Γαλλία-Ελλάδα-Γερμανία) (έχει ολοκληρωθεί: 11.07.2019)

 35.  Gaknak Gizen  28-01-15           17-12-14  ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ
   Europeanization of Minority Rights in Greece (έχει ολοκληρωθεί: 04.03.2020)

 

 

panteion KPE banner

radio banner

panteion KENI banner

panteion ESP banner

erasmus banner

panteion ELKE banner

diaugeia

Επικοινωνία

+30 210 9201386,  +30 210 9201043

 Η Γραμματεία δέχεται κάθε ΤΡΙΤΗ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ώρα 10.00' – 13.00'   Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα