Πρόγραμμα Μαθημάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΜΣ 2020-2021

 

 

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας

ΠΜΣ "Πολιτική Επιστήμη και Νεότερη Ιστορία"

Πράξη Πρύτανη (επανίδρυση ΠΜΣ):

ΦΕΚ Β'/2704/9.7.2018 "Αντικατάσταση της αριθμ. 124483/Β7 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2223/τ. Β΄/13.8.2014) που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών με τίτλο «Πολιτική Επιστήμη και Ιστορία"

Κανονισμός ΠΜΣ:

       

 

    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Π.Μ.Σ. 2021-2022

 

        pdf blue small