Πρόγραμμα Μαθημάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΜΣ 2019-2020

 

 

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας

ΠΜΣ "Πολιτική Επιστήμη και Νεότερη Ιστορία"

Πράξη Πρύτανη (επανίδρυση ΠΜΣ):

ΦΕΚ Β'/2704/9.7.2018 "Αντικατάσταση της αριθμ. 124483/Β7 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2223/τ. Β΄/13.8.2014) που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών με τίτλο «Πολιτική Επιστήμη και Ιστορία"

Κανονισμός ΠΜΣ:

  • Απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας της 25.4.2018
  • Έγκριση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών της 1.6.2018
  • ΦΕΚ 3627/27-08-2018 "Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών με Τίτλο "Πολιτική Επιστήμη και Νεότερη Ιστορία"

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΜΣ 2019-2020 

 

Α. ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Ι. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ & ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ – χειμερινό

Κ.Μ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

 1

11M025

ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ

Αναπλ. καθηγητής Σεραφείμ Σεφεριάδης

 2

11Μ248

ΔΕΞΙΟΣ ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΤΡΕΜΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ ’60, ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Αναπλ. Καθηγήτρια

Βασιλική Γεωργιάδου

 3

11Μ250

ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ

Ομοτ. Καθηγητής

Γιώργος Κοντογιώργης

4.

11Μ281

ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ: ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Δρ Πηνελόπη Πετσίνη

(ΕΛΙΔΕΚ) & Καθηγητής

Δημήτρης Χριστόπουλος

5.

11Μ285

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ι

Επίκ. Καθηγήτρια Φανή Κουντούρη, Επικ. καθηγητής Ανδρέας Κόλλιας

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Αναπλ. Καθηγητής

Σεραφείμ Σεφεριάδης

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

COLLOQUIUM ΥΠΟΨΗΦΙΩΝΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Αναπλ. καθηγήτρια

Βασιλική Γεωργιάδου

Επικ. καθηγήτρια

Στέλλα Λαδή

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ – εαρινό

Κ.Μ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

 1

11Μ079

ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: Η ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ Η ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Καθηγητής

Γεράσιμος Μοσχονάς

 2

11Μ283

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Δρ ΘωμάςΓούμενοςΕΣΠΑ

 3

11Μ286

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΛΙΤ: ΕΘΝΙΚΟ, ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (Διιδρυματικό σεμινάριο)

Επικ. καθηγήτρια Φανή

Κουντούρη/ Δρ Μανίνα Κακεπάκη, Eρευνήτρια Γ' ΕΚΚΕ/Λέκτ. Γιάννης Τσίρμπας, Τμ. Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ

4.

11Μ287

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΙΙ

Επικ. καθηγητής Ανδρέας Κόλλιας

5.

11Μ251

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ (ΕΥΡΩΠΗ, 20-21ος ΑΙΩΝΑΣ)

Δρ. Λουκία Κοτρωνάκη (ΕΛΙΔΕΚ)

Αναπλ. καθηγητής

Σεραφείμ Σεφεριάδης

6.

11Μ296

THE POLITICS OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION

Επικ. Καθηγήτρια Αικ. Σιδερή (εκκρεμεί ο διορισμός της)

           

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Αναπλ. Καθηγητής

Σεραφείμ Σεφεριάδης

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

COLLOQUIUM ΥΠΟΨΗΦΙΩΝΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Αναπλ. καθηγήτρια

Βασιλική Γεωργιάδου

Επικ. καθηγήτρια

Στέλλα Λαδή

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ – χειμερινό

11Μ046

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ


ΙΙ. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ – χειμερινό

Κ.Μ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

 1

11Μ019

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ. ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΕΓΕΛΟ

Καθηγητής

Γιώργος Φαράκλας

 2

11Μ099

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Αναπλ. καθηγητής Γρηγόρης Ανανιάδης

 3

11Μ273

ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΖΩΗΣ

Δρ Χρυσούλα Μητσοπούλου, ΕΔΙΠ

 4

11Μ288

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Καθηγητής

Γιώργος Φαράκλας

Δρ.Φρέντυ Σταϊνχάουερ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΕΛΙΑΝΗΣ (β΄ περίοδος)

Καθηγητής

Γιώργος Φαράκλας,

Αλέξανδρος Δασκαλάκης (υπ. διδ.)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Σεμινάριο Φιλοσοφίας & Πολιτικής Θεωρίας

Οργανώνεται από φοιτητές ΠΜΣ, υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ – εαρινό

Κ.Μ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

 1

11Μ289

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΩΤΕΡΙΚΗ ΣΚΕΨΗ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΙΑΣ ΠΟΛΥΣΗΜΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ

Δρ Νικόλαος Φούφας ΕΣΠΑ

 2

11Μ272

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΡΟΥΣΣΩ

Αναπλ. Καθηγητής Στέφανος Δημητρίου

 3

11Μ279

ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ: KANT, NIETZSCHE, HABERMAS, ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ

Καθηγητής Γιώργος Ξηροπαΐδης

 4

11Μ290

ΔΟΜΗ, ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΟΡΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΚΕΨΗ

Επικ. Καθηγητής Γιώργος Φουρτούνης

 5

11Μ291

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ: ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

Αναπλ. καθηγητής Γρηγόρης Ανανιάδης

Δρ. Σπύρος Μπενετάτος

   

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΕΛΙΑΝΗΣ (β΄ περίοδος)

Καθηγητής

Γιώργος Φαράκλας,

Αλέξανδρος Δασκαλάκης (υπ. διδ.)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Σεμινάριο Φιλοσοφίας & Πολιτικής Θεωρίας

Οργανώνεται από φοιτητές ΠΜΣ, υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ – χειμερινό

11Μ046

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ


Β. ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ – χειμερινό

Κ.Μ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

 1

11Μ278

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΥΣΤΕΡΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Δρ ΑντώνηςΧατζηκυριάκου ΕΣΠΑ

 2

11Μ041

ΟΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΕΔΙΑ: ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΣ

Αναπλ. καθηγήτρια Δέσποινα Παπαδημητρίου

 3

11Μ089

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΗ: 1830 – 1923

Αναπλ. καθηγήτρια

Λίνα Λούβη

 4

11Μ224

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (1949-1974)

Δρ. Κώστας Κατσάπης, ΕΔΙΠ

 5

11Μ256

GLOBAL TRANSFORMATIONS AND THE BALKANS (18th – 21st CENTURIES): HISTORICAL AND ANTHROPOLOGICAL PERSPECTIVES

Καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη/ Επικ. καθηγητής Ανδρέας Λυμπεράτος/ Επικ. καθηγήτρια Αλίκη Αγγελίδου, Τμ. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πάντειο Παν/μιο

 6

11Μ280

ΔΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΜΑΧΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Επικ. καθηγήτρια

Χρυσάνθη Αυλάμη,

Τμ. ΕΜΠΟ, Πάντειο Παν/μιο

7.

11Μ228

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1941-1990

Καθηγήτρια Ειρήνη Λαγάνη

8.

11Μ292

Ο ΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΝ. Η ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ

Επίκ. καθηγήτρια Νάσια Γιακωβάκη,

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ΕΚΠΑ

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ – εαρινό

Κ.Μ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

 1

11Μ035

Ο ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ομοτ. καθηγητής

Προκόπης Παπαστράτης

 2

11Μ045

ΜΕΤΕΜΦΥΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Επικ. καθηγητής

Χρυσάφης Ιορδάνογλου

 3

11Μ052

ΙΣΤΟΡΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΙ

Καθηγητής Νίκος Κοταρίδης, Τμ. Κοιν/λογίας, Πάντειο Παν/μιο

 4

11Μ226

EUROPEAN IDENTITIES

Καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη/ Αναπλ. καθηγήτρια Αθηνά Λεούση,University of Reading

5

11Μ218

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 20ου ΑΙ.

Αφυπηρετήσας καθηγητής

Θανάσης Καλαφάτης

Πανεπιστήμιο Πειραιά

6

11Μ293

ΕΥΕΡΓΕΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Καθηγήτρια Ματούλα Τομαρά Σιδέρη

7

11Μ294

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΥΣΤΕΡΑ ΟΘΩΜΑΝΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ.

ΟΘΩΜΑΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΙ

Επικ. καθηγητής

Ανδρέας Λυμπεράτος

8

11Μ295

ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ (1974-1989)

Εργαστήριο ΑΣΚΙ: Δ/ντής ερευνών Λεωνίδας Καλλιβρετάκης(ΙΙΕ/ΕΙΕ)/ επικ. καθηγητής Βαγγέλης Καραμανωλάκης ΕΚΠΑ/ ομότιμος καθηγητής Ηλίας Νικολακόπουλος ΕΚΠΑ/ Διευθύνων του ΚΕΙΝΕ Σωτήρης Ριζάς Ακαδημία Αθηνών/ Τάσος Σακελλαρόπουλος Μουσείο Μπενάκη.

9

11Μ284

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ: ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ

Δρ Κωνσταντίνος Καρπόζηλος ΕΣΠΑ

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ – χειμερινό

11Μ046

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

panteion KPE banner

panteion KENI banner

panteion ESP banner

erasmus banner

panteion ELKE banner

diaugeia

Επικοινωνία

+30 210 9201386,  +30 210 9201043

 Η Γραμματεία δέχεται κάθε ΤΡΙΤΗ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ώρα 10.00' – 13.00'   Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα