Διδάσκοντες από άλλα τμήματα

 

 

 Όνομα Βαθμίδα Γνωστικό Αντικείμενο Τμήμα Μαθήματα
 Αυλάμη Χρυσάνθη Επίκουρη Καθηγήτρια Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού -11Μ 280 Δύση και Αρχαιότητα: από τη Διαμάχη των Αρχαίων και των Νεώτερων μέχρι τη Γαλλική Επανάσταση
 Γιακωβάκη Νάσια Επίκουρη Καθηγήτρια Νεώτερη και Σύγχρονη Κοινωνική και Πολιτική Ιστορία

Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης       ΕΚΠΑ

-11Μ306 Τύπος και Επανάσταση στην Ευρώπη και την Ελλάδα: 1790-1830
 Κουζής Ιωάννης Καθηγητής Κοινωνική Πολιτική με έμφαση στις Εργασιακές Σχέσεις Κοινωνικής Πολιτικής -110 513 Συνδικάτα και Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις στην Ελλάδα
 Νέδα Κανελλοπούλου   Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Συνταγματικό Δίκαιο, Συγκριτικό Δημόσιο Δίκαιο Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών -110 248 Συνταγματικά Δικαιώματα
 Καλαφάτης Θαν. Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομική Ιστορία Παν/μιο Πειραιά -11Μ218 Ιστορική Συγκρότηση του Ελληνικού Φοιτητικού Κινήματος και η Παρέμβασή του στην Κοινωνική Δυναμική στη Διάρκεια του 20ου αιώνα
 Χατζηιωσήφ Αικατερίνη ΕΕΠ   Σχολή Πολιτικών Επιστημών  - 110530 Political Science and History in English