Κατατακτήριες Εξετάσεις

 koukouvagia

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ακαδημαϊκού έτους  2021-22

 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ)

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσοι υπέβαλαν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την προβλεφθείσα προθεσμία και εφόσον διαθέτουν:

 • έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού Covid-19, είτε
 • έγκυρο πιστοποιητικό νόσησης Covid-19  (έχει ισχύ για χρονικό διάστημα 6 μηνών), είτε
 • βεβαίωση πρόσφατου αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου (μοριακού ή rapid) COVID-19

Τα έγγραφα θα πρέπει να συνοδεύονται από το νόμιμο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας των προσερχομένων (ταυτότητα ή διαβατήριο).

 • Απαιτείται χρήση μάσκας στους εσωτερικούς χώρους υποχρεωτικώς, και στους εξωτερικούς χώρους όπου παρατηρείται συνωστισμός.
 • Απαγορεύεται ο συγχρωτισμός στους εσωτερικούς χώρους.
 • Τηρούνται οι μέγιστες δυνατές αποστάσεις μεταξύ όλων των προσώπων.
 • Χρησιμοποιείται αντισηπτικό χεριών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Οι Κατατακτήριες Εξετάσεις ακαδ. έτους 2021-22 θα διεξαχθούν στις 13 και 14 Δεκεμβρίου 2021 ως ακολούθως:

Δευτέρα 13-12-2021

Αίθουσα 300  (3ος όροφος)

16:30-18:30  «Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία (19ος αι.)»

Αίθουσα 302   (3ος όροφος)

19:00-21:00  «Εισαγωγή στην Κοινωνική Θεωρία»

 

 

Τρίτη 14-12-2021

Αίθουσα 209    (2ος όροφος)

19:00-21:00  «Πολιτική Επιστήμη Ι »

(Οι αίθουσες διεξαγωγής των εξετάσεων βρίσκονται στο γυάλινο κτίριο, στον κήπο του Πανεπιστημίου)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 1. Οι υποψήφιοι προς κατάταξη πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με αναπηρία και ειδικές μαθησιακές ανάγκες εξετάζονται προφορικά ή γραπτά ανάλογα με τις δυνατότητές τους. Οι υποψήφιοι δηλώνουν την ανάγκη εξατομικευμένης εξέτασης αποστέλλοντας mail στην Γραμματεία του Τμήματος έως Τετάρτη 08-12-2021.
 2. Κάθε υποψήφιος προσκομίζει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα.
 3. Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.
 4. Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του και δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Κατ' εξαίρεση, μόνο για λόγους υγείας επιτρέπεται ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας και μόνο με τη συνοδεία επιτηρητή.
 5. Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του βιβλία, τετράδια, σημειώματα ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Κατατάξεων. Σε αυτόν που αρνείται να παραδώσει τα απαγορευμένα αντικείμενα, ο επιτηρητής που ελέγχει την προσέλευση των υποψηφίων απαγορεύει την είσοδο.
 6. Ο εξεταζόμενος που έχει μαζί του σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο μάθημα ή αντικείμενο άλλο από αυτά που επιτρέπονται ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσο υποκλοπής ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος.
 7. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αναγράφει στο δοκίμιο απρεπείς εκφράσεις, το δοκίμιό του αποκλείεται από τη διαδικασία βαθμολόγησης.
 8. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να έχουν ενεργοποιημένα τα κινητά τους τηλέφωνα κατά την διάρκεια της εξέτασης. Απαγορεύονται να φέρουν άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
 9. Ο υποψήφιος που δολιεύει με οποιοδήποτε τρόπο ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα.
 10. Στο γραπτό δοκίμιο, οι ενδείξεις με τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου ελέγχονται από τους επιτηρητές και καλύπτονται από τον ίδιο τον υποψήφιο με την ευθύνη των επιτηρητών κατά τρόπο απόλυτο και αδιαφανή, την ώρα που παραδίδεται κάθε γραπτό δοκίμιο.
 11. Επανεξέταση ή αναθεώρηση των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων δεν επιτρέπεται. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα γραπτά δοκίμιά τους το οποίο περιλαμβάνει και τη χορήγηση σε αυτούς των αιτηθέντων αντιγράφων τους. Τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων φυλάσσονται στο αρχείο του Τμήματος για ένα (1) έτος μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και κατόπιν, με ευθύνη της Επιτροπής Κατατάξεων, συντάσσεται σχετικό πρακτικό και καταστρέφονται.
 12. Η Επιτροπή Κατατάξεων ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εξετάσεων και τα αναρτά στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
 13. Η Γραμματεία του Τμήματος του Πανεπιστημίου ανακοινώνει τις ημερομηνίες εγγραφής των επιτυχόντων.

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ

Ο αριθμός εισακτέων του Τμήματος για το  ακαδημαϊκό έτος 2021-22 είναι 153 Χ 12% = 18 θέσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ.3 του Ν. 4485/2017: "Υπέρβαση του ποσοστού των κατατάξεων δεν επιτρέπεται. Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου ΑΕΙ. Στην επιλογή των υποψηφίων με εξετάσεις πρέπει να διασφαλίζεται η διαφάνεια και το αδιάβλητο της διαδικασίας. Δεν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο κατατασσόμενο στο Τμήμα Υποδοχής ως υπεράριθμων."

Σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 4 του Εσωτερικού Κανονισμού του Παντείου Πανεπιστημίου (ΦΕΚ Β' 667/22.2.2021): "Θέσεις εισακτέων που μένουν κενές κατά τις κατατακτήριες εξετάσεις δεν καλύπτονται από υποψηφίους που δεν έχουν λάβει προβιβάσιμο βαθμό και στα τρία μαθήματα".

Οι επιτυχόντες στις κατατακτήριες εξετάσεις κατατάσσονται αναδρομικά στο πρώτο εξάμηνο του ακαδ. έτους 2021-22. Σε κάθε περίπτωση οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους στο Τμήμα.

Η Γραμματέας του Τμήματος

Πολιτικής  Επιστήμης & Ιστορίας

υπογραφή*

Β. Μπάκου

                                                                                          

* η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στη Γραμματεία του Τμήματος

Συνημμένα                                                                                     

Πίνακας υποψηφίων  / ορθή επανάληψη (εδώ)                                           

(σύμφωνα με τις εμπρόθεσμες αιτήσεις                                   

 που είχαν υποβληθεί)                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 koukouvagia

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ

 

Παράταση υποβολής αιτήσεων (με φυσική παρουσία) συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις έως αύριο 19/11/2021

Λόγω της αναστολής λειτουργίας του Πανεπιστημίου από 15/11/2021 - 17/11/2021, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις παρατείνεται έως και αύριο 19/11/2021. Τονίζεται πως η παράταση αφορά μόνο την υποβολή αιτήσεων με φυσική παρουσία στη Γραμματεία του Τμήματος ώρες 10:00 - 13:00

 

 


 

 koukouvagia

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Αθήνα, 03-06-2021

 Αρ. Πρωτ: 7684

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ακαδημαϊκού έτους  2021-22

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ. Α. Φ1/192329/Β3/16-12-13 (ΦΕΚ 3185/τ.Β.16-12-13), την Υ.Α.92983/Ζ1/2-7-15 (ΦΕΚ 1329/τ.Β΄/2-7-15, το άρθρ.74 παρ.3 του Ν.4485/17 καθώς και την από 14-4-20 απόφαση της  Συνέλευσης του Τμήματος, η διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 ορίζεται ως ακολούθως:

άρθρο 1 παρ. 1: “Το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.”

άρθρο 1 παρ.4: “Επιμερισμός του παραπάνω ποσοστού ανάλογα με την προέλευση των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων ή ανακατανομή τυχόν εναπομένοντος ποσοστού σε άλλη κατηγορία δεν επιτρέπεται”.

“Επίσης οι υποψήφιοι προς κατάταξη πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με αναπηρία και ειδικές μαθησιακές ανάγκες εξετάζονται προφορικά ή γραπτά ανάλογα με τις δυνατότητές τους”

αρθ. 74 παρ.3 “ Υπέρβαση του ποσοστού των κατατάξεων δεν επιτρέπεται. Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου ΑΕΙ. Στην επιλογή των υποψηφίων με εξετάσεις πρέπει να διασφαλίζεται η διαφάνεια και το αδιάβλητο της διαδικασίας. Δεν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο κατατασσόμενο στο Τμήμα Υποδοχής ως υπεράριθμων”.

 

άρθρο 48 παρ. 4 του Εσωτερικού Κανονισμού του Παντείου Παν/μίου (ΦΕΚ 667/τ.Β’/22-02-2021) «Δεν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο κατατασσόμενο στο Τμήμα υποδοχής ως υπεράριθμων. Υπέρβαση του ποσοστού των κατατάξεων δεν επιτρέπεται. Θέσεις εισακτέων που μένουν κενές κατά τις κατατακτήριες εξετάσεις δεν καλύπτονται από υποψηφίους που δεν έχουν λάβει προβιβάσιμο βαθμό και στα τρία μαθήματα».

 

Ο αριθμός εισακτέων του Τμήματος για το  ακαδημαϊκό έτος 2021-22 είναι 153 Χ 12% = 18 θέσεις, οι οποίοι κατατάσσονται στο Α΄ εξάμηνο σπουδών.

            ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 

 • αίτηση του ενδιαφερομένου (χορηγείται από τη Γραμματεία ή από την ιστοσελίδα του Τμήματος). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δικαιούται να εξετασθεί προφορικά, θα πρέπει μαζί με την αίτηση να προσκομίσει το απαραίτητο δικαιολογητικό, προκειμένου να ρυθμισθεί η προφορική εξέταση.
 • αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών ή  πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. 
 • Προκειμένου για πτυχιούχους ΑΕΙ εξωτερικού, συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους, από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

           

Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος από 1-15  Νοεμβρίου  2021 και ώρα 10:00-13:00 ή αποστέλλονται με courier.

Δεν γίνεται αποστολή της αίτησης και των δικαιολογητικών με απλό ή συστημένο ταχυδρομείο, fax,  e-mail.

Οι Εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν από 1-20/12/2021 μετά από σχετικό Πρόγραμμα της Γραμματείας.

Στους επιτυχόντες αναγνωρίζονται τα μαθήματα στα οποία εξετάσθηκαν κατά την εισαγωγή τους.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ – ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ  ΥΛΗ

 

 1. Μάθημα: "Πολιτική Επιστήμη Ι"

α) Εισαγωγή στην Πολιτική, Heywood, A. (2014), Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο

1. Τι είναι Πολιτική; 2. Πολιτική, Ιδέες και Ιδεολογίες 3. Πολιτική και Κράτος, 4. Δημοκρατία και Νομιμότητα, 5. Έθνη και Εθνικισμός, 9.  Αντιπροσώπευση, Εκλογές και Ψηφοφορία, 10. Κόμματα και Κομματικά Συστήματα, 11. Ομάδες, Συμφέροντα και Κινήματα.

β) Συγκριτική Πολιτική και Διακυβέρνηση, Hague, Rod, Martin Harrop (2011),  Αθήνα:

    Εκδόσεις Κριτική

1. Πολιτικές έννοιες, 6. (Απολυταρχική εξουσία), 10 (Εκλογές και ψηφοφόροι)

γ) Η Νεωτερικότητα Σήμερα: Οικονομία, Κοινωνία, Πολιτική, Πολιτισμός, Hall Stuart, David   Held, Anthony McGrew (επιμ.) (2003), Αθήνα: Εκδόσεις Σαββάλας.

2. Μια Παγκόσμια Κοινωνία;

                       

2.         Μάθημα: " Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία (19ος αι.) "

α) Ιστορία της Ευρώπης, τομ. 2: Η ευρωπαϊκή συμφωνία και η Ευρώπη των Εθνών, 1815-1919Berstein S., - Milza P.,  Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 1997.

β) Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία, Stuart Miller, Αθήνα Gutenberg, 2018, σελ. 98-513.

 1. 3.Μάθημα: "Εισαγωγή στην Κοινωνική Θεωρία"

α) Θεωρίες της πολιτικής και του κράτους. Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, Hegel. Εισαγωγή-Μετάφραση: Μανόλης Αγγελίδης, Θανάσης Γκιούρας, Σαββάλας, Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, Αθήνα 2005, σελ. 392.

β) Θεωρίες του Κοινωνικού Συμβολαίου. Από τον Γκρότιους στον  Ρουσσώ,  Άρης Στυλιανού. Πόλις, Αθήνα 2006, σελ. 231.

γ) Η Δημοκρατία στην εξορία. Ένας οδηγός για την σκέψη του Ρουσσώ 300 χρόνια μετά την γέννησή του, Rojda Azizoglou, Γιώργος Φαράκλας (επ.), Νήσος, Αθήνα 2012, σελ. 463.

δ) Λόγος και αιτιότητα στη νέα φυσική και πολιτική επιστήμη, Ιόλη Πατέλλη, Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, Αθήνα 1995, σελ. 211.

Η Γραμματέας του Τμήματος

                                                                                           Πολιτικής  Επιστήμης & Ιστορίας

                                                                                                          υπογραφή*

                                                                                                 Β. Δερμεντζόγλου

* η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στη Γραμματεία του Τμήματος

 

 


 

 

panteion KPE banner

panteion KENI banner

panteion ESP banner

erasmus banner

panteion ELKE banner

diaugeia

Επικοινωνία

+30 210 9201386,  +30 210 9201043

 Η Γραμματεία δέχεται κάθε ΤΡΙΤΗ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ώρα 10.00' – 13.00'   Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα