Προπτυχιακές Σπουδές

"Πολιτική Ιστορία του Ελληνικού Βασιλείου" (110516) - έκτακτη αλλαγή ώρας και αίθουσας για την διδασκαλία την Τετάρτης 25/5/2022

 

 

Η διδασκαλία του μαθήματος "Πολιτική Ιστορία του Ελληνικού Βασιλείου" (110516) της Τετάρτης 25/05/2022 (και μόνο γι αυτήν την ημέρα) θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Β3 ώρες 11:30 - 13:30