Προπτυχιακές Σπουδές

Αναβολή μαθημάτων λόγω φοιτητικών εκλογών 18/5/2022

 

 

Την Τετάρτη 18 Μαΐου 2022 δεν θα διεξαχθούν οι παραδόσεις των μαθημάτων λόγω των φοιτητικών εκλογών. Στις ιστοσελίδες των Τμημάτων θα αναρτηθούν οι ημέρες και ώρες αναπλήρωσης.