Προπτυχιακές Σπουδές

"Εισαγωγή στη Συγκριτική Πολιτική Ανάλυση" (110 362) - Ανακοίνωση

 

 

Ο καθηγητής Γεράσιμος Μοσχονάς ανακοινώνει ότι η διδασκαλία του μαθήματος "Εισαγωγή στη Συγκριτική Πολιτική Ανάλυση" (ώρα 19.00-21.00, Αίθουσα 102) θα διεξαχθεί κανονικά και δια ζώσης την Πέμπτη 5 Μαϊου 2022.

Επίσης, ενημερώνονται οι φοιτητές ότι έχουν αναρτηθεί στο e-class η ύλη του μαθήματος, τα θέματα μελέτης για τις εξετάσεις όπως και ο Φάκελος του μαθήματος.