Διδακτορικές Διατριβές

A’ Συμπόσιο Νέων Ερευνητών Νεοελληνικών Σπουδών

 

 

Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (ΕΕΝΣ), σε συνεργασία με την Ισπανική Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών, το Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών και το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου της Γρανάδας, διοργανώνει το Α΄ Συμπόσιο Νέων Ερευνητών Νεοελληνικών Σπουδών, από τις 9 έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2022 στη Γρανάδα (άφιξη των συνέδρων στις 8 και αναχώρηση στις 11 Σεπτεμβρίου).

Στόχος:

Στόχος του συμποσίου είναι η προώθηση των νεοελληνικών σπουδών σε νέους ερευνητές που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη, καθιστώντας δυνατή τη συνάντησή τους για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ερευνών τους, την κριτική σκέψη και την ανταλλαγή απόψεων. Σκοπεύει επίσης να αναδείξει και να αξιοποιήσει τις ερευνητικές τους εργασίες και να παράσχει, κατά το δυνατόν, την απαραίτητη πληροφόρηση, τα εργαλεία και τους δρόμους για συλλογική δράση.

Για το λόγο αυτό απευθύνεται, βασικά, σε νέους που δραστηριοποιούνται σε κράτη στα οποία υπάρχουν εταιρείες νεοελληνικών σπουδών, μέλη της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών, χωρίς να αποκλείονται όμως νέοι από την Ελλάδα, την Κύπρο ή από άλλες χώρες.

Θεματική του συμποσίου:

Καλύπτονται όλες οι θεματικές κατευθύνσεις (γλωσσολογία, φιλολογία, ιστορία, ιστορία της τέχνης, ανθρωπολογία, αρχαιολογία, θέατρο, εκπαίδευση, πολιτισμικές σπουδές, κοινωνικές επιστήμες κ.λπ.) ενώ θα συμπεριληφθούν επίσης ανακοινώσεις που μελετούν τους στόχους και την ανάπτυξη των νεοελληνικών σπουδών. Τα θεσμικά πλαίσια στα οποία εντάσσονται οι μελέτες των νέων ερευνητών είναι:

αναλυτικότερα...