Διδακτορικές Διατριβές

Μάθημα Εντατικής Παρακολούθησης - Η Στατιστική της Αιτιώδους Επαγωγής

 

 

Το ΠΜΣ "Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία" του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ προσφέρει μάθημα εντατικής παρακολούθησης «Η Στατιστική της Αιτιώδους Επαγωγής» από τις 11 έως τις 20 Ιουλίου 2022, το οποίο θα διδάξει ο Καθηγητής Ηλίας Ντίναςμε βοηθό την Κάρμεν Μίσιου. Το μάθημα είναι ανοικτό για φοιτητές άλλων ΠΜΣ ώστε να προσμετρηθεί ως κανονικό μάθημα (εφόσον κάτι τέτοιο προβλέπεται από τον κανονισμό σπουδών του ΠΜΣ στο οποίο φοιτούν), ενώ θα υπάρξουν περιορισμένες θέσεις ακροατών για υποψήφιους διδάκτορες και λοιπούς ενδιαφερόμενους.

αναλυτικότερα...