Προκηρύξεις

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου διδακτικού προσωπικού στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου διδακτικού προσωπικού στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

pdf blue small