Εκδηλώσεις

"Ἠθικὴ συνείδηση (Gewissen) καὶ κοινωνικὴ κριτική" - Διάλεξη Ἀνδρέα Μιχαλάκη 21/01/2022

 "Ἠθικὴ συνείδηση (Gewissen) καὶ κοινωνικὴ κριτική"

Αφίσα Διάλεξη Μιχαλάκη