Διδακτορικές Διατριβές

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στη ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

              Μυτιλήνη,  Δεκεμβρίου 2021                     Α.Π: 1763

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

στη ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει την τακτική ετήσια συνάντηση υποψηφίων διδακτόρων, που φέτος θα διεξαχθεί στη Μυτιλήνη στις 18-20 Μαΐου 2022.

Στο πλαίσιο αυτής της συνάντησης παρουσιάζονται εργασίες σε θέματα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ιστορίας, Γλωσσολογίας, Οικονομικών, Πολιτικής Φιλοσοφίας κ.λπ. που συνδέονται με τη διδακτορική έρευνα των συμμετεχόντων (ερευνητικές προτάσεις, σχεδιάσματα κεφαλαίων της διατριβής, αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας, άλλες εργασίες). Ο χρόνος παρουσίασης της κάθε ανακοίνωσης είναι 20 λεπτά και ακολουθεί συζήτηση. 

Οι συμμετέχοντες/ουσες έχουν τη δυνατότητα να επεξεργαστούν μετά τη συνάντηση τις ανακοινώσεις τους και να τις υποβάλλουν με τη μορφή επιστημονικού άρθρου στο ηλεκτρονικό περιοδικό Νέες Έρευνες (ΝΕ) του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Πανεπιστημίου Αιγαίου (https://www.sah.aegean.gr/metaptychiakes-spoudes/didaktoriko-diploma/periodiko-nees-erevnes/ ) προς αξιολόγηση και δημοσίευση. 

Με την πρόσκληση αυτή θα θέλαμε να καλέσουμε όσες και όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν έως 28 Ιανουαρίου 2022 την επισυναπτόμενη αίτηση συμμετοχής μαζί με σύντομο βιογραφικό σημείωμα. Διεύθυνση αποστολής: κ. Αμανίδου, e-mailtamanidou@aegean.gr γραμματεία μεταπτυχιακών προγραμμάτων, τηλ. 22510-36331). 

                                                                               

Οι διοργανώτριες

Π. Τοπάλη                                                                   Ε. Γκαρά                     

            

Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια                                   Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια            

Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας                           Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 

και Ιστορίας                                                            και Ιστορίας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου                                              Πανεπιστήμιο Αιγαίου

81100 Μυτιλήνη                                                       81100 Μυτιλήνη

 

Αίγλη Χατζούλη

Επίκουρη Καθηγήτρια                                    

Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας                

και Ιστορίας                                                                

Πανεπιστήμιο Αιγαίου                                     

81100 Μυτιλήνη