Διδακτορικές Διατριβές

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 21/12/2021

 

 

 koukouvagia

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ

 

Αθήνα, 15-12-2021

                                                                                                       

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ανακοινώνεται ότι ο υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Δημητρίου Κωνσταντίνος του Δημητρίου, θα υποστηρίξει δημόσια την διδακτορική του διατριβή με θέμα:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

« Η ελευθερία του άλλου. Παιδεία και Πολιτικό Φρόνημα στον Hegel»

ενώπιον της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021 στις 10:00 στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης.

                                                                       

                                                                           Από τη Γραμματεία

Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας