Προπτυχιακές Σπουδές

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΜΕΤ)

 

 

 

 

Υπενθυμίζεται, πως οι παραπάνω πληροφορίες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσείδα του Τμήματος, στις ενότητες "Χρήσιμες Πληροφορίες"  (εδώ), "Οδηγός Ηλεκτρονικών Δηλώσεων" (εδώ), "Οδηγός Σπουδών" (εδώ, σελ 29 και 38-39).