Διδακτορικές Διατριβές

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

 

 koukouvagia

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Αθήνα, 08-12-2021

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ανακοινώνεται ότι ο υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Λαμπράκης Κωνσταντίνος του Αλέξανδρου, θα υποστηρίξει δημόσια την διδακτορική του διατριβή με θέμα:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

« Ιουλιανά 1965: Η κοινωνική διαμαρτυρία, οι προϋποθέσεις της και η πολιτική της διαμεσολάβηση»

ενώπιον της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021 στις 11:00 μέσω τηλεδιάσκεψης.

                                                                       

                                                                          Από τη Γραμματεία

Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας