Πρόσφατο ερευνητικό έργο

 

 Τίτλος ερευνητικού έργου  Επιστημονικός-ή Υπεύθυνος-η  Φορέας χρηματοδότησης  Προϋπολογισμός  Διάρκεια  Σύντομη περιγραφή του έργου 
Πολωμένη δημοκρατία. Νέες διαιρετικές τομές στην πολιτική, τα μέσα ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Ελλάδα (2010-2020) Φανή Κουντούρη Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)     Το DEMOSPOL μελετά τις νέες μορφές πολιτικής πόλωσης στην Ελλάδα. Στοχεύει στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο παράγεται η πολιτική πόλωση μέσω της αλληλεπίδρασης μεταξύ πολιτικού συστήματος, κυρίαρχων μέσων ενημέρωσης και των κοινοτήτων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η πρόσφατη αναβίωση της έννοιας της πολιτικής πόλωσης στις πολιτικές και δημόσιες συζητήσεις, καθώς και στη βιβλιογραφία, αντανακλά την αυξανόμενη ανησυχία για τον αντίκτυπο των πολωμένων κοινωνιών στη δημοκρατία (αναλυτικότερα...)
«Οι σχέσεις του Κόμματος Εργασίας Αλβανίας (ΚΕΑ) με την Ελληνική Αριστερά και το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑΣΟΚ) από το 1941-1991» Ειρήνη Λαγάνη Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) 25.200 € 04/08/2017 - 30/11/2019  
«Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκο έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» Πηνελόπη Φουντεδάκη ΕιδικόςΛογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου 2.600 € 18/05/2021 - 30/09/2021  
Social Data Network in Action (SO.DA.NET.) Βασιλική Γεωργιάδου, Επιστημονικά υπεύθυνη υποέργου Παντείου από το 2019, Συντονιστής: ΕΚΚΕ) ΕΣΠΑ 97.000 € (υποέργο Παντείου) 2015-2021 Συσσώρευση και τεκμηρίωση δεδομένων και μεταδεδομένων ερευνών των κοινωνικών επιστημών.
Examining xenophobia in Greece during the economic crisis: a computational perspective Βασιλική Γεωργιάδου Ταμείο του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ - EEA Grants) 100.000 € (υποέργο Παντείου - συνολικός προϋπολογισμός 200.000 €) 2016-2018 Διερευνά την εξέλιξη του φαινομένου της ξενοφοβίας στη σύγχρονη Ελληνική κοινωνία, από τη δεκαετία του 1990 μέχρι τις ημέρες μας. Το κύριο ερευνητικό ερώτημα του έργου περιστρέφεται γύρω από το εάν το φαινόμενο της ξενοφοβίας συνιστά (ή όχι) ένα αποτέλεσμα της πρόσφατης οικονομικής κρίσης ή εάν συγκροτείται δια μέσου κοινωνικών αντιλήψεων που είναι βαθιά ριζωμένες στην Ελληνική κοινωνία.
Democracy in Times of Crisis: Power and Discourse in a Three-Level Game Catherine Moury Portuguese National Funding Agency for Science, Research and Technology 198000 € 2016-2019 During the Eurozone crisis, five governments (Greece, Portugal, Ireland, Spain and Cyprus) in economic difficulty received assistance from international lenders... (συνεχίστε την ανάγνωση)
Low intensity violence in crisis ridden Greece: evidence from the far right and the far left Δρ. Λαμπρινή Ρόρη, επίκουρος καθηγήτρια London School of Economics, Hellenic Observatory 4.000 Λίρες Αγγλίας (υποέργο Παντείου, συνολικός προϋπολογισμός 8.000 Λίρες) 2018-2020 Το έργο μελετά τη βία χαμηλής έντασης στην Ελλάδα κατά την περίοδο της κρίσης.
«Τόποι Μνήμης» για την Ελληνική Επανάσταση, 19ος-20ός αιώνας Χριστίνα Κουλούρη Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία 33.600 € 2018-2020 Αντικείμενο του ερευνητικού προγράμματος «Τόποι Μνήμης της Ελληνικής Επανάστασης 1821» ήταν η... (συνεχίστε εδώ)
Εθνικός Σύνδεσμος Ελλήνων Σπουδαστών Ιταλίας, Ακροδεξιά νεολαία στα ιταλικά πανεπιστήμια. Κινηματική δράση και μεταπολιτευτική πορεία στην Ελλάδα. Βασιλική Γεωργιάδου Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Έργο: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», ΕΣΠΑ 2014-2020) 29000 € 2018-2021 Υπό εκπόνηση διδακτορική διατριβή της υποψήφιας διδάκτορας του Τμήματος Αρτεμισίας Αθανασίου. Η εκπονούμενη διατριβή μελετά την κινητοποίηση των μελών στο πλαίσιο της οργάνωσης/συνδέσμου  ΕΣΕΣΙ που ιδρύθηκε και δραστηριοποιήθηκε στην Ιταλία, την περίοδο που στην Ελλάδα είχε επιβληθεί το καθεστώς της 21ης Απριλίου 1967.
Διαδικαστική Δικαιοσύνη και Εμπιστοσύνη στην Αστυνομία Βασιλική Γεωργιάδου Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών 29000 € 2018-2022 Υπό εκπόνηση διδακτορική διατριβή της υποψήφιας διδάκτορας Θεοδώρας Γιαννάκη (επιβλέπουσα Βασιλική Γεωργιάδου). Η έρευνα εστιάζει στη θεωρία της διαδικαστικής δικαιοσύνης και την κοινωνικής εμπιστοσύνης, διερευνά την επαγγελματική-αστυνομική κουλτούρα, καθώς και τις θεωρίες που αφορούν στο Κράτος, την εξουσία και τη θέση της Αστυνομίας στο σύστημα αυτό.
Η λογοκρισία στον Κινηματογράφο και τις Εικαστικές Τέχνες: Η Ελληνική εμπειρία από τα μεταπολεμικά χρόνια μέχρι σήμερα Πηνελόπη Πετσίνη ΕΛΙΔΕΚ 240 2018-2022

Το έργο φιλοξενείται στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου... (συνεχίστε την ανάγνωση)

Funding programme/-ID: Research Grants - One-Year Grants, 2019/20 Βασιλική Γεωργιάδου Deutsche Akadermische Austauschdienst (Funding programme/-ID: Research Grants - One-Year Grants, 2019/20) 12000 € 2019-2020 Πρόκειται για χρηματοδότηση έρευνας στο πλαίσιο υπό εκπόνησης διδακτορικής διατριβής της υποψήφιας διδάκτορας του Τμήματος Ευγενίας-Ελένης Μαυροπούλου, της οποίας είμαι επιβλέπουσα.
Implementing the SDGs in India: Poverty, Hunger and Gender Στέλλα Λαδή Queen Mary Global Engagement Research Initiation Scheme 5.000 pounds 2019-2020 The proposed research project seeks to understand the trajectory of sustainable development in India through the lens of the UN’s Sustainable Development Goals (SDGs), with a focus on poverty, food security and gender. Not only India ranks an abysmal 130 on the Human Development Index (HDI), its rank in hunger index is equally disappointing at 102. Gender, along with other social factors, plays a critical role in understanding and analysing the overall development paradigm.
Developing a Comprehensive Strategy against Racism, Intolerance and Hate Crime Βασιλική Γεωργιάδου DG Justice and Consumers, Ευρωπαϊκή Επιτροπή 189.648,51 € 2019-2022

- To form a comprehensive strategy against racism, intolerance and hate speech
- To improve reporting of hate crimes by disseminating hate crime victims’ rights
- To raise public awareness
- To promote capacity building for prosecutors, public officers and MPs, as well as targeted communities
- To induce trust building of targeted communities towards the judiciary and law-enforcement authorities
- To effectively prosecute hate crimes

 Developing a comprehensive strategy against racism, intolerance and hate crime  Βασιλική Γεωργιάδου (Συντονιστής: Υπουργείο Δικαιοσύνης)  Ευρωπαϊκή Επιτροπή  53.000 € (υποέργου Παντείου, συνολικός προϋπολογισμός 200.000 €)  2019-2022  Ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής και σχεδίου δράσης εναντίον του ρατσισμού, των διακρίσεων και της ξενοφοβίας.
Δημοκρατική συρρίκνωση, κομματική πολιτική και κοινωνική διαμαρτυρία στα χρόνια της «Μεγάλης Ύφεσης». Η περίπτωση της Ελλάδας, 2008-2018 -EPOCA [European Politics of Collective Action] Σεραφείμ Ι. Σεφεριάδης ΕΛΙΔΕΚ 166650 € 2019-2022 Η πρόταση αυτή εκκινεί από τη διαπίστωση ότι, παρά την πρόοδο που έχει συντελεστεί κατά τις δυο τελευταίες δεκαετίες, η συνδυαστική μελέτη θεσμικής και συγκρουσιακής πολιτικής... (συνεχίστε την ανάγνωση)
Hollowing Democracy, Party Politics and Social Protest during the “Great Recession”. The Case of Greece, 2008-2018. Σεραφείμ Σεφεριάσης, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ΕΛΙΔΕΚ 166.650 € 2019-2022 Οι μεγάλες αλλαγές στο κομματικό σύστημα, τα κοινωνικά κινήματα και η "πίεση" στο αντιπροσωπευτικό δημοκρατικό σύστημα στην Ελλάδα της μεγάλης κρίσης (2008-2018).
 Οι μετασχηματισμοί της πολιτικής στο νέο επικοινωνιακό περιβάλλον στην Ελλάδα. Επιδράσεις στους τρόπους μετάδοσης της πολιτικής πληροφορίας και στις επικοινωνιακές και πολιτικές στρατηγικές των κομμάτων»  Φανή Κουντούρη  2η Προκήρυξη  Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψηφίους Διδάκτορες    2019-2022  Η χρηματοδοτούμενη έρευνα διδακτορικής διατριβής εμπίπτει στο... (συνεχίστε την ανάγνωση)
 Δημοκρατική συρρίκνωση, κομματική πολιτική και κοινωνική διαμαρτυρία στα χρόνια της «Μεγάλης Ύφεσης». Η περίπτωση της Ελλάδας, 2008-2018  Σεραφείμ Σεφεριάδης  ΕΛΙΔΕΚ  166650 €  2019-2022  'Ερευνα για τους κομματικούς μετασχηματισμούς, τα κινήματα διαμαρτυρίας και τη λειτουργία της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας στην Ελλάδα στα χρόνια της μεγάλης οικονομικής κρίσης 2008-2018
 Global Government Approaches to Evidence in Combatting Covid-19  Stella Ladi  Research England  40000 €  2020-2021  The project aims to create a database that will be covering how governments across the globe employed expertise (συνεχίστε την ανάγνωση)
 “Αυτοί δεν θέλουν να ενταχθούν, να φύγουν θέλουν” - “Δεν μπορούν να ενταχθούν”: Αποδομώντας κυρίαρχες προσλήψεις για την “προσφυγική κρίση” (2015-) υπό το φως της εμπειρίας της Αλβανικής μετανάστευσης προς την Ελλάδα (1991-2001) Κωδ. ΟΠΣ: 5049098  Δημήτρης Χριστόπουλος  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων  41541,5 €  2020-2021  Η έρευνα αυτή αποσκοπεί στη διαμόρφωση μίας νέας αντίληψης γύρω από τις πραγματικότητες της προσφυγικής παρουσίας, με στόχο να συμβάλλει στην αλλαγή παραδείγματος της ελληνικής πολιτείας και τέλος να συνδράμει στη σύγχρονη επιστημονική συζήτηση γύρω από το ερώτημα της ένταξης και το μέλλον του κοινού ευρωπαϊκού σχεδίου σε σχέση με τις πληθυσμιακές μετακινήσεις.
 The forgotten decades: Greek-German relations from the late 1950s to the 1980s  Χριστίνα Κουλούρη, Rainer Liedtke  DAAD  146.504 €  2020-2022  A German-Greek research project funded by the German Academic Exchange Service (DAAD) for three years deals with the German-Greek interrelationships... (συνεχίστε την ανάγνωση)
Enlightened trust: An examination of trust and distrust in  governance – conditions, effects and remedies» Βασιλική Γεωργιάδου Ευρωπαϊκή Επιτροπή-Horizon 2020.   2020-2024

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο συμμετέχει στο ερευνητικό πρόγραμμα “Enlightened trust:
An examination of trust and distrust in governance – conditions, effects and remedies – EnTrust” το οποίο ... (συνεχίστε την ανάγνωση)

EnTrust - Enlightened Trust in Government Βασιλική Γεωργιάδου (υποέργου Παντείου, συντονιστής: Πανεπιστήμιο Siegen/Γερμανίας) Horizon_2020 287.611€ (υποέργου Παντείου, συνολικός προϋπολογισμός 600.000€) 2020-2024 Α multidisciplinary and international research project dedicated to provide novel insights into trust and distrust in governance and measures to support sustainable and democratic societies in Europe. It consists of a consortium of seven research teams from the Czech Republic, Denmark, Germany, Greece, Italy, Poland and Serbia with expertise in sociology, psychology, political science, media and communication studies, as well as a civil society practitioner active at the EU level.
Pandemic crisis, PA reform and public sector politicization: reversing or strengthening PA reform agendas? Evidence from Greece and Italy Laura Polverari Italian Research Fund - University of Padova 35000 € 2021-2023

A considerable body of research has proliferated over the past year on the short-term responses to the Covid-19 pandemic... (συνεχίστε την ανάγνωση)

Geophilosophy of the Balkans Δημήτρης Χριστόπουλος ERASMUS K2 Strategic Partnership   2021-2023 Geophilosophy of the Balkans is an integrated MA and PhD program for... (συνεχίστε την ανάγνωση)
Πρόσφυγες: η υποδοχή τους στην Ελλάδα (1821-1989). Έρευνα, τεκμηρίωση, διάχυση Λίνα Βεντούρα - Δημήτρης Δημητρόπουλος (ΙΙΕ/ΕΙΕ) Ίδρυμα της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία 20.000 € 2018-2019 Αντικείμενο της έρευνας αποτέλεσαν οι εισροές προσφύγων στην Ελλάδα ... (συνεχίστε την ανάγνωση)
 Α΄ Πρόγραμμα Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ  Νίκος Θεοτοκάς  Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) για Υποψήφιους Διδάκτορες της Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.)  25200 €  2017 έως 2020  Υποτροφία με βάση την 185494/12/3-11-2016 προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ, σύμφωνα με τον Ν. 4429/2016 (Α΄199) και Σύμβαση με τον ΕΚΛΕ Παντείου Πανεπιστημίου. Δικαιούχος: Σωτηρία Τσαβδάρα, Τίτλος διδακτορικής έρευνας: «H “δήλωση μετανοίας” από το Μεσοπόλεμο έως την μετεμφυλιακή περίοδο. Ιστορικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις»
 Α΄ Πρόγραμμα Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ  Νίκος Θεοτοκάς  Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) για Υποψήφιους Διδάκτορες της Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.)  25200 €  2017 έως 2020  Υποτροφία με βάση την 185494/12/3-11-2016 προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ, σύμφωνα με τον Ν. 4429/2016 (Α΄199) και Σύμβαση με τον ΕΚΛΕ Παντείου Πανεπιστημίου. Δικαιούχος: Αιμιλία Βήλου, Τίτλος διδακτορικής έρευνας: «Οι διασπάσεις του ΚΚΕ και η ανανοηματοδότηση της ελληνικής Αριστεράς στη δεκαετία του 1980».
Α΄ Πρόγραμμα Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ Νίκος Θεοτοκάς Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) για Υποψήφιους Διδάκτορες της Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) 29700 € 2017 έως 2020 Υποτροφία με βάση την 185494/12/3-11-2016 προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ, σύμφωνα με τον Ν. 4429/2016 (Α΄199) και Σύμβαση με τον ΕΚΛΕ Παντείου Πανεπιστημίου. Δικαιούχος: Αθανάσιος Αγγελίδης, Τίτλος διδακτορικής έρευνας: «Μεταξύ παράδοσης και νεωτερικότητας: η περίπτωση του Σπυρίδωνα Τρικούπη».

panteion KPE banner

radio banner

panteion KENI banner

panteion ESP banner

erasmus banner

panteion ELKE banner

diaugeia

Επικοινωνία

+30 210 9201386,  +30 210 9201043

 Η Γραμματεία δέχεται κάθε ΤΡΙΤΗ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ώρα 10.00' – 13.00'   Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα