Διδακτορικές Διατριβές

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 koukouvagia

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Αθήνα, 25-11-2021

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ανακοινώνεται ότι ο υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας  Πολυχρονιάδης Δημήτριος  του Αντωνίου,  θα  υποστηρίξει  δημόσια  την  διδακτορική  του  διατριβή  με  θέμα:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

« Ελληνική Εκπαίδευση 1949-1963, Μεταρρυθμίσεις στην Εκπαιδευτική Πολιτική-Κοινωνικές και Ιδεολογικές Αντιδράσεις»

ενώπιον της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής την  Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021 στις 12:00 μέσω τηλεδιάσκεψης.

.

                                                                             Από τη Γραμματεία

Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας