Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 

Επιστημονικό έργο

Περίοδος 2017-2021

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

 1. Bogiatzis, V. (2021, under publication). From “the nobleman’s sword” to the “flag of the fascist ideals”: the formation and development of Ioannis Metaxas’s intellectual Weltanschauung (1897-1941). Fascism.
 2. Bogiatzis, V. (2021, under publication). The Great Idea is Dead, Long Live the Great Ideas: Modernist Projects in the Shadow of the Greek Interwar Crisis. East Central Europe, 48 (2), 298–327.
 3. Christopoulos, D. (2017). An unexpected reform in the maelstrom of the crisis: Greek nationality in the times of the memoranda (2010–2015). Citizenship Studies, 21(4), 483-494.
 4. Crespy, A. & Ladi, S. (2019). In the Name of ‘the People’? Popular Sovereignty and the 2015 Greek Referendum. Journal of European Integration, 41(7), 871-885 https://doi.org/10.1080/07036337.2019.1665661
 5. Dutfield, G., & Sideri, K. (2020). Openness, innovation, and science policy in the age of data-driven medicine. Science and Public Policy. https://doi.org/10.1093/scipol/scaa009
 6. Faraklas, G. (2020). Hegel en grec. Verifiche, XLIX(1-2), 275-289. http://www.verificheonline.net/articoli/hegel-en-grec/
 7. Foundethakis P. (2019), The Turkish Polity: A Deficient Democratic Model and its Institutionalised Deviations, Journal for Legal Studies, 23 (2),  41-64
 8. Galariotis, I., Georgiadou, V., Kafe, A., & Lialiouti, Z. (2017). Xenophobic Manifestations, Otherness and Violence in Greece 1996-2016: Evidence from an Event Analysis of Media Collections. EUI Working Papers MWP 2017/18. http://hdl.handle.net/1814/46565
 9. Georgiadou, V. & Rori, L. (2019). Low-intensity violence in crisis-ridden Greece: evidence from the far right and the far left. Hellenic Observatory. London School of Economics and Political Science. https://www.lse.ac.uk/Hellenic-Observatory/Assets/Documents/Research/HO-Research-Calls-Programme/2018/Low-intensity-violence-in-crisis-ridden-Greece-Policy-Brief.pdf
 10. Georgiadou, V. & Mavropoulou, J. (2021). Anti-Establishment Parties in Government: syriza-anel Policy-Making Match between the Radical Left and the Radical Right. Southeastern Europe, 45(1), 19-47.https://doi.org/10.30965/18763332-45010003
 11. Georgiadou, V., Kafe, A., Nezi, S., & Pieridis, C. (2019). Plebiscitarian spirit in the square. Key characteristics of the Greek indignants. International Journal of Politics, Culture, and Society, 32(1), 43-59.https://doi.org/10.1007/s10767-017-9272-8
 12. Georgiadou, V., Rori, L., & Roumanias, C. (2018). Mapping the European far right in the 21st century: A meso-level analysis. Electoral Studies, 54, 103-115. https://doi.org/10.1016/j.electstud.2018.05.004
 13. Kollias, A., & Kountouri, F. (2020). Tweets That Matter: Reconsidering Journalistic Sourcing and Framing Processes in the Context of the #Grexit Debate. Journalism and Media, 1(1), 122-144. https://doi.org/10.3390/journalmedia1010009
 14. Koulouri, C. (2019, May). Teaching on the “Balkan Express”. A Collaborative Attempt to Write History for Reconciliation. Perspectives on History (The newsmagazine of the American Historical Association), 57(5), 20-22. https://www.historians.org/publications-and-directories/perspectives-on-history/may-2019/teaching-on-the-balkan-express-a-collaborative-attempt-to-write-history-for-reconciliation
 15. Kountouri, F. & Kollias, A. (2020). News Media Framing of the Anti-Austerity and Pro-“Europe” Movements During the Greek Referendum Protest Cycles. International Journal of Communication, 14, 3377-3398. Special Section on “Participation and Media: Comparative Analysis of Anti-austerity in the Eurozone Crisis”, Guest Editors. Miguel Vicente-Mariño, Tao Pappaionannou and Peter Dahlgren. https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/9830
 16. Kountouri, F. (2018). Patterns of renewal in parliamentary elites. Circulation and continuity in Greek parliament. The Journal of Legislative Studies, 24 (4), 568-586. https://doi.org/10.1080/13572334.2018.1547947
 17. Kountouri, F. & Nikolaidou, A. (2019). Bridging dominant and critical frames of the Greek debt crisis: Mainstream media, independent journalism and the rise of a political cleavage. Journal of Contemporary European Studies, 27(1), 96-108. https://doi.org/10.1080/14782804.2019.1581600
 18. Ladi, S. & Tsarouhas, D. (2017). The International Diffusion of Regulatory Governance: EU Actorness in Public Procurement. Regulation and Governance, 11, 388–403. https://doi:10.1111/rego.12163
 19. Ladi, S. & Tsarouhas, D. (2020). EU Economic Governance and Covid-19: Policy Learning and Windows of Opportunity. Journal of European Integration, 42(8), 1041-56. https://doi.org/10.1080/07036337.2020.1852231
 20. Ladi, S. & Wolff, S. (2021). The EU Institutional Architecture in the Covid-19 Response: Coordinative Europeanization in times of Permanent Emergency. Annual Review of the Journal of Common Market Studies, 1-12. https://doi.org/10.1111/jcms.13254
 21. Ladi, S., & Tsagkroni, V. (2019). Analysing Crisis Parliamentary Discourse in Greece: Whom Should We Blame?. Journal of Common Market Studies, 57(4), 729-748. https://doi.org/10.1111/jcms.12873
 22. Ladi, S., Angelou, A., & Panagiotatou, D. (2021). Regaining Trust: Evidence-Informed Policymaking during the First Phase of the Covid-19 Crisis in Greece. South European Society and Politics, 1-26. https://doi.org/10.1080/13608746.2021.1983932
 23. Ladi, S., Lazarou, E. & Hauck, J. (2018). Brazilian Think-Tanks and the Rise of Austerity Discourse. Policy & Society, 37(2), 222-242. https://doi.org/10.1080/14494035.2017.1397396
 24. Leriou, E., Kazani, A., Kollias, A., & Paraskevopoulou, C. (2020). Understanding and Measuring Child Well-Being in the Region of Attica, Greece: Round One. Child Indicators Research, 1-51. https://doi.org/10.1007/s12187-020-09770-4.
 25. Leriou, E., Kollias, A., & Anastasopoulou, A. (2021-under publication). Understanding and Measuring Child Well-Being in the Region of Attica, Greece: Round Two. Child Indicators Research.
 26. Lyberatos, A. (2017). Constructing Temporal Otherness: Western Travellers and Timekeeping in the Ottoman Balkans. Études Balkaniques, 2, 199-213.
 27. Lyberatos, Α(2020). Brokers and Market Microstructures in Black Sea Grain Trade. Preliminary Observations from Varna (Mid-19th – Early 20th Century). Proceedings of the Centre for Economic History Research (Bulgaria), V. 5, 13-26.
 28. Lyberatos, Α. (2020). The Sounds of Modernity. Exploring the Balkan Capital’s Soundscape (late 19th- early 20th c.). Études Balkaniques, 2, 190-209.
 29. Moschonas, G.https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/paradigm-shifts-light-past-1929-crash-great-recession-2008-and-covid-19-crisis/
 30. Moschonas, G. (2021). Centre-Left Parties and the European Union: Power, Accountability, and Democracy (Book review). Party Politics, 27(5). https://doi.org/10.1177%2F13540688211019816
 31. Panagopoulos, A., & Sideri, K. (2021). Prospect patents and CRISPR; rivalry and ethical licensing in a semi-commons environment. Journal of Law and the Biosciences, 8(2), 1-24. https://doi.org/10.1093/jlb/lsab031
 32. Panagopoulos, A., Minssen, T., Sideri, K., Yu, H., Compagnucci (forthcoming). Incentivizing the Sharing of Healthcare Data in the AI Era. Computer Law and Security Review.
 33. Papadimitriou, D.https://doi.org/10.1080/14608944.2021.1924648
 34. Rori, L., Georgiadou, V. & Roumanias, C. (2022, under publication). Political violence in crisis-ridden Greece: evidence from the far right and the far left. Journal of Modern Greek Studies.
 35. Sideri, K.https://doi.org/10.1093/scipol/scaa011
 36. Sideri, K. & Panagopoulos, A. (2018). Setting up a technology commercialization office at a non-entrepreneurial university: an insider’s look at practices and culture. The Journal of Technology Transfer, 43(4), 953-965. https://doi.org/10.1007/s10961-016-9526-z
 37. Van Biesen, W., Decruyenaere, J., Sideri, K., Cockbain, J., & Sterckx, S. (2021). Remote digital monitoring of medication intake: methodological, medical, ethical and legal reflections. Acta Clinica Belgica, 76(3), 209-216.https://doi.org/10.1080/17843286.2019.1708152
 38. https://doi.org/10.1080/07036337.2020.1853120
 39. Xiropaidis, G.
 40. Ανδριάκαινα, Ε. (2020). Ποιος θυμάται τη Μήτιδα; Ο υψηλός μοντερνισμός, η πρακτική γνώση και οι αποτυχίες του εκσυγχρονισμού. Δοκιμές, 23-24, 7-47.
 41. Βεντούρα, Λ. (2017). Μετασχηματισμός της χωρικότητας των κοινωνικών σχέσεων: Από το έθνος-κράτος στην παγκοσμιοποίηση. Τοπικά, ΙΓ’, 19-33.
 42. Θεοτοκάς Ν., Τζουρμανά Γ. (2021). Το ελληνικό 1821. Πολιτικό έθνος και Επανάσταση. Ουτοπία, 136 (200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση – Αφιέρωμα), 9-21.
 43. Καφέ, Α., Γεωργιάδου, Β., & Λιαλιούτη, Ζ. (2018). Βία κατά μεταναστών στην Ελλάδα. Μια νέα βάση δεδομένων για το ρεπερτόριο δράσης ακροδεξιών ομάδων (1991-2017). Επιστήμη και Κοινωνία, 37, 41-72. https://doi.org/10.12681/sas.14728
 44. Λιαλιούτη, Ζ., Γεωργιάδου, Β., Γαλαριώτης, Γ., & Καφέ, Α. (2017). Η ξενοφοβία στην Ελλάδα ως ερευνητικό πρόβλημα: Εννοιολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα. Επιστήμη και Κοινωνία, 35, 161-187. https://doi.org/10.12681/sas.11494
 45. Λυμπεράτος, Α. (2020). Η "δική μας Ζαβέρα". Το 1821 στη Βουλγαρία: χρονικά και μαρτυρίες [Our ‘Zavera’. 1821 in Bulgaria: chronicles and testimonies]. Τα Ιστορικά, 71, 141-160.
 46. Μητσοπούλου, Χρ. (2017).`Η τέχνη μέσα στη ζωή': Η παρέμβαση του Μπόρις Αρβάτοβ. Ουτοπία, 123, 89-111.
 47. Μπαλτσιώτης, Λ. & Εμπειρίκος, Λ. (2019). Έλληνες και Αλβανοί στον 19ο και τον 20ό αιώνα. Διαδοχικές και αντεστραμμένες αναγνώσεις. Σύγχρονα Θέματα, 143-144, 100-105
 48. Μπογιατζής, Β. (2021). Ουτοπίες παραγωγικότητας και κοινωνικής αρμονίας: Amerikanismus και ευρωπαϊκές ιδεολογίες από τον Μεγάλο Πόλεμο έως την Κρίση. Φρέαρ, 3. https://mag.frear.gr/oytopies-paragogikotitas-kai-koinonikis-armonias-amerikanismus-kai-eyropaikes-ideologies-apo-ton-megalo-polemo-eos-tin-krisi/
 49. Ξηροπαΐδης, Γ. (2017). Σάββας Κονταράτος, Ουτοπία και πολεοδομία. Ιστορία της Τέχνης, 6.
 50. Ξηροπαΐδης, Γ. (2021). Είναι προς θάνατο. Κονδύλης και Χάιντεγκερ: Μια κριτική θεώρηση. Νέο Πλανόδιον, 5, 166-180.
 51. Σεφεριάδης, Σ.Ι. (2017, Ιούνιος-Σεπτέμβριος). Ελληνική δικτατορία 1967-1974 και Γραφειοκρατικός Αυταρχισμός. Εργαλεία για μια συγκριτική αποτίμηση. Μαρξιστική Σκέψη, 23, 92-107.
 52. Τομαρά-Σιδέρη, Μ. (2021). Εμφυλες διαστάσεις της Ελληνικής παροικίας στην Αίγυπτο του 19ου και 20ου αιώνα. Clio Turbata. https://clioturbata.com/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82/greeks-of-egypt/
 53. Φαράκλας Γ. (2017). Γιατί μας συμφέρει να υποδεχτούμε τους πρόσφυγες. Ένεκεν 42, 245-247.
 54. Φαράκλας, Γ. (2017). Δημοκρατία χωρίς συμβόλαιο. Σύγχρονα Θέματα, 137, 130-132.
 55. Φαράκλας, Γ. (2017). Ο σοσιαλισμός ως συνεπής φιλελευθερισμός. Το επιχείρημα του Σταύρου Κωνσταντακόπουλου, Tετράδια 68-69, 129-132.
 56. Φαράκλας, Γ. (2017). Το όριο ως ποιότητα στον Έγελο. Tοπικά, 13, 273-281.
 57. Φαράκλας, Γ. (2018). Εμπειρική νοηματοδότηση. Μια πρόταση για τη διαλεκτική γνωσιοθεωρία του Μαρξ. Kρίση, 4, 119-138.
 58. Φαράκλας, Γ. (2019). Η αυτοσυνειδησία ως συνείδηση της επιθυμίας. Σχόλιο σε ένα χωρίο της Φαινομενολογίας του νου. Αληtheia, 10, 210-220.
 59. Φαράκλας, Γ. (2020). Η κοινωνιολογική συγκρότηση των εννοιών, Σύγχρονα Θέματα, 147-148, 148-142.
 60. Φαράκλας, Γ. (2020). Οι δυο ήλιοι και η κατάργηση της εργασίας. Ο Έγελος, ο Μαρξ και η προστασία της ελευθερίας από την οικονομική ανισότητα, Kρίση, 8, 67-88.
 61. Φαράκλας, Γ. (2021). Τα δύο ελληνικά έθνη και το 1821. Μια φιλοσοφική προσέγγιση, Νέα Εστία, 1886,  278-284.
 62. Φουντεδάκη Π. (2019). Το θνησιγενές της συνταγματικής αναθεώρησης των σχέσεων κράτους - εκκλησίας στην Ελλάδα, στο: Το Σύνταγμα εν εξελίξει. Τιμητικός Τόμος για τον Αντώνη Μανιτάκη, Σάκκουλα, , 581-616.
 63. Φουντεδάκη Π. (2019). “Τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια μεταξύ εναρμόνισης και διαφορετικότητας”, στο: Η Ελλάδα στην Ευρώπη. Πρακτικά Συνεδρίου στη μνήμη των καθηγητών Συνταγματικού Δικαίου Δημήτρη Θ. Τσάτσου και Γιώργου Παπαδημητρίου, Ευρασία, 261-276.
 64. Φουντεδάκη Π. (2021). Προεδρική Δημοκρατία vs Προεδρευόμενης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας,  Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας,  214-237
 65. Φουρτούνης, Γ. (2018). Ο Ετιέν Μπαλιμπάρ και η αλτουσεριανή επιστημολογία του μαρξισμού. Κρίση, 4, 137-164. https://e-krisi.gr/article/o-etien-balibar-ke-i-altouseriani-epistimologia-tou-marxismou/
 66. Φουρτούνης, Γ. (2021, υπό έκδοση). Ο Καντ, ο διαφωτισμός και η διαμάχη για το πανεπιστήμιο: δημοσιότητα και κριτική. Κριτική δημοσιότητα στη σύγχρονη Ελλάδα. Τοπικά, 15.
 67. Либератос, Α. Гърците на Варна. Аспекти на политическа и социална демография [Οι Έλληνες της Βάρνας. Όψεις πολιτικής και κοινωνικής δημογραφίας]. Известия на Държавните Архиви, 115-116, 3-36.

Κεφάλαια σε τόμους

 1. Baltsiotis, L. & Koutsoukos, V. (2021).Greece. Στοπιμ.), Roma Voices in History: A Source Book (σελ. 251-263). Brill (διαθέσιμο και ως e-book στο https://brill.com/view/title/58332?language=en).
 2. Christopoulos, D. & Spyropoulou G. (2019) .Buffer States: Greek–Turkish Framing on the EU Externalisation Policy of Refugee Management. Στο
 3. Christopoulos, D.Στοσελ. 375-384). Collège de France - Odile Jacob.
 4. Dimitriou, S. Στο  Philosophy and Crisis: Responding to Challenges to Ways of Life in the Contemporary World, G. Maggini, V. Solomou-Papanikolaou, H. Karabatzaki, C.V. Koskeridis (Eds.), book series: Cultural Heritage and Contemporary ChangeWestern Philosophical Studies, vol. 11, The University of Ioannina-Department of Philosophy & Council for Research in Values and Philosophy, Washington D.C.
 5. Faraklas, G. (2017).  The Dialectic of All that is Determinate. Στο J. Kozatsas & G. Faraklas, St. Synegianni , Kl. Vieweg (Επιμ.), Hegel and Scepticism (σελ. 39-60). De Gruyter.
 6. Faraklas, G. (2018).Machtanspruch und Relativismus. Zum Weberianischen Philosophen Panajiotis Kondylis. Στο J. Pissis & D. Karydas (Επιμ.), Deutschland und Griechenland im Spiegel der Philosophiegeschichte (σελ. 203-212). Romiosini/CeMoG. 
 7. Fourtounis, G. (2017). τBalibar and the Philosophy of Science : the Question of the epistemological break . Στο W. Montag & H. Elsayed (Επιμ.), Balibar and the Citizen Subject (σελ. 203-232). University of Edinburgh Press.
 8. Fourtounis, G. (2017). El teatro de la inmanencia: estructura, ideología y sujeto en el estructuralismo spinozista de Althusser . Στο P. Karczmarczyk, N. Romé , M. Starcenbaum (Επιμ.), Actas del Coloquio Internacional 50 años de Lire le Capital (2015 : Buenos Aires) (σελ.300-317). La Plata Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
 9. Georgiadou, V. (2020). The Far Right. Στο Κ. Featherstone, & D.Α. Sotiropoulos (Eds.), The Oxford Handbook of Modern Greek Politics (σελ. 241-255). Oxford University Press. 
 10. Georgiadou, V., & Kafe, A. (2019).  ‘It’s Not the Austerity, Stupid’. Interpreting the frames of the far-right wing radicalization. Στοπιμ.), Public Discourses and Attitudes in Greece during the Crisis. Routledge.
 11. Georgiadou, V., Rori, L., & Roumanias, C. (2020). Estimating the Far-Right vote with aggregate data. ΣτοΕπιμ.), Researching the Far Right. Theory, Method, Practice. Routledge.
 12. Kakepaki, M., Kountouri, F., Verzichelli, L., & Coller, X. (2018). The Socio-Political Profile of Parliamentary Representatives in Greece, Italy and Spain before and after the ‘Eurocrisis': A Comparative Empirical Assessment. ΣτοΕπιμ.), Democratizing Candidate Selection in Times of Crisis:  New Methods, Old Receipts? (σελ. 175-200). Palgrave. 
 13. Koulouri, C. (2017). The ‘Return’ of the Balkans to Europe: Rewriting Balkan History after 1989. Στο  D.M. Morfakidis-J.A.Ruiz Himenez (Εds.), Balcanes. Procesos historicos y Desafios actuales  (σελ. 287-298).Centro de EstudiosBizantinos, Neogriegos y Chipriotas.
 14. Koulouri, C.(2021). Beyond Reconciliation: The six workbooks of the Joint History Project as an example of teaching history. Στο I. Carras (Eds.), History Teaching as a Common European Challenge: The Southeast European Response through the Joint History Project. 1999-2019 (σελ.123-134). Association for Democracy in the Balkans.
 15. Ladi, S. & Lampropoulou, M. (2021). Market Regulation via Independent Agencies in Post Crisis Greece. ΣτοΕπιμ.), Greece and the Euro: From Crisis to Recovery (σελ. 308-323). Hellenic Observatory and The Fletcher School.
 16. Ladi, S. (2019). European Studies as a Tributary of Global Policy and Transnational Administration. Στο D. Stone & K. Moloney (Επιμ.), Oxford Handbook on Global Policy and Transnational Administration (σελ. 293-309). Oxford University Press.
  .), Oxford Handbook on Global Policy and Transnational Administration (σελ. 293-309). Oxford University Press.
 17. Ladi, S. Σ(2020). Government Policy-Making. Στο K. Featherstone & D. Sotiropoulos (Επιμ.), The Oxford Handbook of Modern Greek Politics (σελ. 441-455). Oxford University Press.
 18. Leoditsis, V. & Ladi, S. (2018). The Changing Nature of Europeanization. Στο E. Ongaro &  S. Van Thiel (Επιμ.), Public Administration and Public Management in Europe (σελ. 765-781). Palgrave.
 19. Lyberatos, Α. Σ(2017) Time and Timekeeping in the Balkans. Representations and Realities. Στο R. Daskalov (Εds.), Entangled history of the Balkans (σελ. 257-290). Brill.
 20. Moschonas, G. (2018). European Social Democracy, Communism and the Erfurtian Model. Στο W. Outhwaite and S. Turner (Eπιμ.), The SAGE Handbook of Political Sociology (σελ. 516-547). SAGE Publications.
 21. Moschonas, G. (2018). Global Markets, European Constraints: The EU and the Programmatic Destabilization of Social Democracy in Historical Perspective.  Στο J. Andersson and O. Godechot (Eπιμ.), Destabilizing Orders: Understanding the Consequences of Neoliberalism (σελ. 26-34). Proceedings of the MaxPo Fifth-Anniversary Conference, Paris, January 12–13, 2018. MaxPo Discussion Paper 18/1. Max Planck Sciences Po Center on Coping with Instability in Market Societies. 
 22. Moschonas, G. (2020).Superficial Social Democracy: PASOK, the State and the Shipwreck of the Greek Economy. Στο  M. Fulla and M. Lazar (Επιμ.), European Socialists and the State in the Twentieth and Twenty-First Centuries(σελ. 379-400). Palgrave.
 23. Seferiades, S. (2020). 'Populism' as deceptive invocations of the popular: A political approach. Στο G. Charalambous & G. Ioannou (Επιμ.), Left radicalism and populism in Europe (σελ. 223-256). Routledge.
 24. Sideri, K. (2019). Germline Modification of Embryos, Patents and the Moral Limits of Markets: Rethinking Equality, human diversity and the question of innovation. Στο S. Ravenscroft , (Eds.), Patents on Life. Cambridge University Press.
 25. Sideri, K. (2019). Germline Modification of Embryos, Patents and the Moral Limits of Markets: Rethinking Equality, human diversity and the question of innovation. Στο T. C. Berg, R. Cholij & S. Ravenscroft (Eds.), Patents on life: religious, moral, and social justice aspects of biotechnology and intellectual property. Cambridge University Press.
 26. Theotokas, N. (2018). Makriyannis’s “histories”. Testimonies of a voiceless world. Στο Makriyannis (σελ.21-39).  ΚΑΠΟΝ.
 27. Xiropaidis, G. (2018). Holzwege. Kants Ästhetik in der neugriechischen Philosophie. Στο G.  Pissis (Επιμ.), Deutschland und Griechenland im Spiegel der Philosophiegeschichte: Transfers im 20. Jahrhundert, Edition Romiosini / CeMoG.
 28. Xiropaidis, G. (2021). That which remains. Στο Π.Πάγκαλος & Σ. Αλιφραγκής (Επιμ.), Symbols &Iconic Ruins, (σελ. 68-72). Eurasia Publications.
 29. Xiropaidis, G. (2021). Das stille Nennen der Götter. Anmerkungen zu Heideggers Zwiesprache mit der Dichtung. Mit einem Seitenblick auf Hölderlins Hymne Patmos. Στο A. Antonopoulou (Hg.), Literarische Ägäis. Ein Kulturraum zwischen Mythos und Geschichte, (σελ. 39-54). Transcript Verlag.
 30. Λυμπεράτος, Α. (2018). Ρωμιοί, Έλληνες και Γκαγκαούζοι στη Βουλγαρία του 19ου αιώνα: ανασημασιοδότηση, ταξινόμηση, αυτοκατανόηση. Στο Ο. Κατσιαρδή κ.α. (Επιμ.), Έλλην, Ρωμηός, Γραικός. Συλλογικοί προσδιορισμοί και ταυτότητες (σελ. 399-411). Ευρασία
 31. Ανδριάκαινα, Ε. (2020). Διανόηση και λαϊκή παράδοση: ‘τα χρόνια εκείνα διάβαζα Rabelais και ανακάλυπτα τον Μακρυγιάννη’. Στο Χ. Δερμεντζόπουλος & Γ. Παπαθεοδώρου, Συνηθισμένοι Άνθρωποι. Μελέτες για τη λαϊκή και τη δημοφιλή κουλτούρα (σελ. 121-145). Opportuna.
 32. Ανδριάκαινα, Ε. (2020). Οι περιπέτειες της ημερολογιακής γραφής. Από την εργαλειακή αναστοχαστικότητα στην ποιητική της ατομικότητας. Στο  Κ. Κατσάπης (Επιμ.), Λέξεις της Φωτιάς. Νεανική Ριζοσπαστικοποίηση και Ημερολογιακή Γραφή την Αυγή της Μεταπολίτευσης (σελ. 157-212). Μωβ Σκίουρος.
 33. Βεντούρα, Λ. (2019).  Κράτη, διεθνείς οργανισμοί και πρόσφυγες. Στο Κ. Παπαγεωργίου, Π. Σούρλας (Επιμ.), Πρακτικά συνεδρίου. Διλήμματα και συμφραζόμενα του προσφυγικού ζητήματος. Ιδέες, αξίες, ιστορία, πολιτικές  (σελ. 175-186). Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων
 34. Γεωργιάδου, Β. (2021). Παλιοί και νέοι εξτρεμισμοί ως υποκινητές του ρεζερβουάρ της βίας. Στο Μ. Χατζηανδρέου & Σ. Μανωλόπουλος (Επιμ.), Βία στην Πόλη. Η ψυχανάλυση συνομιλεί με τις επιστήμες του ανθρώπου (σελ. 47-60). Αρμός.
 35. Δημητρίου, Σ. (2018). Η αξία της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και το αξιακό μέτρο της κοινωνικής δικαιοσύνης. Στο  Μ. Αγγελίδης – Μ. Σπουρδαλάκης (Επιμ.), Κοινωνική και πολιτική εκπροσώπηση. Προκλήσεις και προοπτικές στη Δημοκρατία τον 21ο αιώνα (σελ. 1-25). Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία.
 36. Θεοτοκάς, Ν. & Κοταρίδης, Ν. (2019). Το ζήτημα της ληστείας στον Θάνο Βλέκα του Π. Καλλιγά. Στο Τιμητικός τόμος για τον Ευστάθιο Ν. Τσοτσορό (σελ. 99-128). Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Κοινωνιολογίας. Διόνικος.
 37. Θεοτοκάς, Ν. (2018). Τα “στορικά” του Μακρυγιάννη. Μαρτυρίες για έναν άφωνο κόσμο. Στο  Ιωάννης Μακρυγιάννης. Ζωντανή Έκφραση (σελ. 21-39). ΚΑΠΟΝ.
 38. Θεοτοκάς, Ν. (2021). Όταν οι επαναστάτες γκρέμισαν τον μόνο κόσμο που μπορούσε να τους χωρέσει. Στο Α. Λιάκος (Επιμ.), 1821 Διακόσια Χρόνια Ιστορίας, Η Δημοκρατική Παράδοση. Θεμέλιο.
 39. Κατσάπης, Κ(2018). Jesus Christ Superstar. Ανατρεπτική προσέγγιση των Αγίων Παθών και ιερός σκανδαλισμός την επαύριο του Πολυτεχνείου. Στο Π. Πετσίνη & Δ. Χριστόπουλος (Επιμ.), Λεξικό Λογοκρισίας στην Ελλάδα. Καχεκτική δημοκρατία, Δικτατορία, Μεταπολίτευση (σελ. 382-386). Καστανιώτης.
 40. Κατσάπης, Κ. (2018). Εμμανουέλα. Μια ‘‘άτακτη Γαλλιδούλα’’ στη συγκυρία της μεταπολίτευσης. Στο Π. Πετσίνη & Δ. Χριστόπουλος (Επιμ.), Λεξικό Λογοκρισίας στην Ελλάδα. Καχεκτική δημοκρατία, Δικτατορία, Μεταπολίτευση (σελ. 345-348).  Καστανιώτης.
 41. Κατσάπης, Κ. (2018). Κλονισμός ταυτοτήτων, νευρικός κλονισμός ενηλίκων και άλλες ιστορίες από τα χρόνια της μπητλομανίας: ένας ξεχασμένος ‘‘εμφύλιος’'. Στο  Γ. Ν. Κολοβός & Ν. Χριστάκης (Επιμ.), Το ροκ πέθανε…ζήτω το ροκ! Κείμενα για τις σύγχρονες μουσικές τάσεις και υποκουλτούρες (σελ. 20-47). Απρόβλεπτες Εκδόσεις.
 42. Κατσάπης, Κ. (2018). Νεαρές εκδιδόμενες κοπέλες στην Αθήνα του ’60. Στοιχεία κοινωνικής ιστορίας για δυστυχείς υπάρξεις. Στο Κ. Κατσάπης (Eπιμ.), ΟΙ ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΙ. Κείμενα για την ιστορία της νεανικής αναίδειας την μεταπολεμική περίοδο (σελ. 147-182). Οκτώ.
 43. Κατσάπης, Κ. (2018). Τελευταίο τανγκό στο Παρίσι. Μια προβολή ‘‘νηστίσιμη και …χωρίς βούτυρο’’. Στο Π. Πετσίνη & Δ. Χριστόπουλος (Επιμ.), Λεξικό Λογοκρισίας στην Ελλάδα. Καχεκτική δημοκρατία, Δικτατορία, Μεταπολίτευση (σελ. 505-506).  Καστανιώτης.
 44. Κατσάπης, Κ. (2018). Χαρτογραφώντας τον ρομαντισμό για τα eighties. Τόποι νοσταλγίας και συγκρότηση μνήμης στο διαδίκτυο με αφορμή τις παιδικές τηλεοπτικές εκπομπές της δεκαετίας του ογδόντα. Στο Μ. Σπυριδάκης, Η. Κουτσούκου & Α. Μαρινοπούλου (Επιμ.), Κοινωνία του Κυβερνοχώρου (σελ. 365-399).  Σιδέρης.
 45. Κατσάπης, Κ. (2019). Εκδοχές νεότητας. στο: Κουτσιλαίου Ε. (Επιμ.), Η δυναμική του ελληνικού λόγου στο θέατρο. Επετειακή έκδοση (σελ. 84-91). Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
 46. Κατσάπης, Κ. (2020). Φλίπερ, νεολαία και σφαιριστήρια στη μεταπολεμική περίοδο. Σχεδίασμα πολιτισμικής ιστορίας. Στο Κ. Καλφόπουλος (Επιμ.), Multiball. 8 κείμενα για το φλίππερ (σελ. 101-126).  Αλεξάνδρεια.
 47. Κατσάπης, Κ. (2021). Ασφαλώς θα γίνει τούτο κάποτε από άλλους... Νεολαία, Εκκλησία και Δικτατορία των Συνταγματαρχών: λίγα σχόλια με αφορμή το έργο του Δημητρίου Πάλλα. Στο Μ. Παπαγεωργίου (Επιμ.), Ο αµφιλεγόµενος ρόλος της ορθόδοξης εκκλησίας στην Ελλάδα .4ος-21ος αιώνας (σελ. 192-213).  I-Write-Lux Orbis.
 48. Κουλούρη, Χ. (2017). Το αμόνι της ιστορικής μνήμης: συγκρότηση και σύγκρουση. Στο Ν. Παπαδημητρίου & Ά. Αναγνωστόπουλος (Επιμ.), Το παρελθόν στο παρόν. Μνήμη, ιστορία και αρχαιότητα στη Σύγχρονη Ελλάδα, (σελ. 45-63). Καστανιώτης.
 49. Κουντούρη, Φ. (2020). Η συνύφανση ΜΜΕ και Πολιτικής: μεταξύ πόλωσης και συναίνεσης. Στο Δ. Κολτσίδα (Επιμ.). Ενημέρωση & ΜΜΕ στην Ελλάδα σήμερα. Παθογένειες, τάσεις & προοπτικές. Θεματική Θεσμοί-Δημοκρατία-Πολιτική (σελ. 48-57). Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς. Συλλογικό / Ενημέρωση & ΜΜΕ στην Ελλάδα σήμερα. Παθογένειες, τάσεις & προοπτικές. - Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς (poulantzas.gr) .
 50. Κουντούρη, Φ.(2021). Ειδησεογραφικοί κύκλοι στην ιδιωτική τηλεόραση 1993-2015: Η εδραίωση της τηλεοπτικής «πολιτικής γραμμής» στα δελτία ειδήσεων. Στο Β. Βαμβακάς & Γρ. Πασχαλίδης (Επιμ.), Η κοινωνική ιστορία της ιδιωτικής τηλεόρασης στην Ελλάδα. Μεταίχμιο (υπό δημοσίευση).
 51. Κουντούρη, Φ. (2021). Η περιοδολόγηση της πολιτικής δημοσιότητας: 1974-2018. Στο Λ. Σαράφη, Μ. Σπηλιωτοπούλου, Δ. Παπαδημητρίου& Ε. Λαγάνη (Επιμ.). Αποτυπώσεις της ευρωπαϊκής ιστορίας. Βιβλιόραμα (υπό δημοσίευση).
 52. Λαγάνη, Ε. (2021).Πολιτικοί πρόσφυγες του ελληνικού εμφυλίου στις συμπληγάδες του Ψυχρού Πολέμου. Στο Λ. Σαράφη , Δ. Παπαδημητρίου,Ε. Λαγάνη , Μ. Σπηλιωτοπούλου (Επιμ.), Τιμητ.Τόμο Πρ.Παπαστράτη. Υπό δημοσίευση.
 53. Λαδή, Σ. & Κατσίκας, Δ. (2017). Είναι αλήθεια ότι ο δημόσιος τομέας στην Ελλάδα είναι υπερβολικά μεγάλος; Στο Δ. Κατσίκας, Κ. Φιλίνης & Μ. Αναστασάτου (Επιμ.), Κατανοώντας την Ελληνική Κρίση (σελ. 79-101). Παπαζήσης.
 54. Λαδή, Σ. (2017). Εξευρωπαϊσμός και Διοικητική Μεταρρύθμιση: Θεωρία και Ελληνική Εμπειρία. Στο Αντ. Κόντης & Σ. Βέρνυ (Επιμ.), Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση: Οι Πολλαπλές Κρίσεις και οι Προκλήσεις του Μέλλοντος – Δοκίμια προς Τιμή του Παναγιώτη Κ. Ιωακειμίδη (σελ. 769-788). Παπαζήσης.
 55. Λαδή, Σ. (2021). Δημόσια Πολιτική στην Ελλάδα. Στο Δ. Σωτηρόπουλος & Β. Νταλάκου (Επιμ.), Το Σύγχρονο Διοικητικό Σύστημα στην Ελλάδα (σελ. 55-73). ΕΑΠ
 56. Λούβη, Λ. (2020). Το Σύνταγμα, οι Βαυαροί, τα Κόμματα και τα «φωτισμένα έθνη. Στο Α.-Α. Κύρτσης και Μ. Πεχλιβάνος (Επιμ.), Επιτομή των ελληνογερμανικών διασταυρώσεων. https://comdeg.eu/el/compendium/essay/98643/
 57. Μητσοπούλου, Χρ. (2020). Για το "εξαιρετικό" της κατάστασης που ζούμε. Στο Π. Καπόλα, Γ. Κουζέλης, Ορ. Κωνσταντάς (Επιμ.), Αποτυπώσεις σε Στιγμές Κινδύνου (σελ. 55-63). Νήσος.
 58. Μητσοπούλου, Χρ. (2020). Ο ΄Ενγκελς, η πόλη, το `βιωθέν'- Ο Ανρί Λεφέβρ για τον Φρίντριχ Ένγκελς. Στο Δ. Καρύδας, Δ. Ψαρράς (Επιμ.), Φρίντριχ Ένγκελς (1820-1895) - Ο άλλος Μαρξ (σελ. 92-102). Έκδοση της Εφημερίδας των Συντακτών.
 59. Μοσχονάς, Γ.(2021). Η Kρίση Tου Kορωνοϊού Yπό Tο Φως Του Παρελθόντος: Το κραχ του 1929, η κρίση του 2008 και οι συνέπειες στις σχέσεις κράτους-αγορών. Στο Θ.  Γεωργακόπουλος, Οι ιδέες της Πανδημίας (σελ. 57-89). Διανέοσις.
 60. Μπαλτσιώτης, Λ. & Χριστόπουλος, Δ. (2017). Το διφυές περιεχόμενο του φυλετισμού στο δίκαιο της ελληνικής ιθαγένειας. Στο Έ. Αβδελά κ.ά. (Επιμ.), Φυλετικές θεωρίες στην Ελλάδα. Προσλήψεις και χρήσεις στις επιστήμες, την πολιτική, τη λογοτεχνία και την ιστορία της τέχνης κατά τον 19ο και 20ό αιώνα (σελ. 433-456). Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης και εκδόσεις Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης.
 61. Μπαλτσιώτης, Λ. (2018). Η λογοκρισία ως εργαλείο συγκρότησης της ελληνικής εθνικής αφήγησης. Στο Π. Πετσίνη & Δ. Χριστόπουλος (Επιμ.), Λεξικό Λογοκρισίας στην Ελλάδα. Καχεκτική Δημοκρατία, Δικτατορία, Μεταπολίτευση (σελ. 236-244).  Καστανιώτης.
 62. Μπογιατζής, Β. (2019). Κατά μέγα μέρος το µέλλον εξαρτάται από τις πρωτοβουλίες που θα πάρει [η µεταπολεμική γενιά: Μνήμες του Μεγάλου Πολέμου στη δηµόσια σφαίρα του ελληνικού Μεσοπολέμου. Στο Δ. Σταματόπουλος (Επιμ.), Πόλεμος και Επανάσταση στα Οθωμανικά Βαλκάνια, 18ος-20ός αι., (σελ. 367-395). Επίκεντρο.
 63. Μπογιατζής, Β. (2021). Η αναζήτηση ενός “Κράτους Δικαίου, δημιουργού Πολιτισμού”: Γερμανοί Μανδαρίνοι, Έλληνες διανοούμενοι και οι θεραπείες για τη νεωτερική «αρρώστια» κατά τον Μεσοπόλεμο ( υπό δημοσίευση). Στο Online-Compendium των ελληνογερμανικών διασταυρώσεων. Πρακτικά του Διεθνούς Ψηφιακού Συνεδρίου «Ελληνογερμανικές διασταυρώσεις από τη Γερμανική Αυτοκρατορία στην εισβολή της Βέρμαχτ στην Ελλάδα (1871–1941)», 24–27 Σεπτεμβρίου 2020.
 64. Ξηροπαΐδης, Γ. (2018). Χρόνος και υποκειμενικότητα. Σχόλια με αναφορά στη Φαινομενολογία της αντίληψης του Μερλώ-Ποντύ. Στο  Π. Πάγκαλος και Στ. Αλιφραγκής (Επιμ.),Χρόνος Αρχιτεκτονική Τέχνη. Τα διαρκή στοιχεία της Αθήνας, PrintUp.
 65. Ξηροπαΐδης, Γ. (2019). Η τέχνη ως γιορτή και μεθεκτική επικοινωνία. Στο  Π. Πάγκαλος και Στ. Αλιφραγκής (Επιμ.), (Επι)Κοινωνία.  PrintUp.
 66. Ξηροπαΐδης, Γ. (2019). Τόποι και τοπία του Υψηλού. Kant, Kleist, Friedrich. Στο Ε. Γαραντούδης κ.α. (Επιμ.), Η ποιητική του τόπου. Πρακτικά του Ε’ Συνεδρίου της ΕΕΓΣΓ. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.
 67. Ξηροπαΐδης, Γ.(2019). Η αυτονομία του αισθητικού και τα όριά της. Καντ, Γκάνταμερ και η ερμηνευτική διάσταση της αισθητικής εμπειρίας. Στο  Ν. Δασκαλοθανάσης (Επιμ.), Ιστορία και θεωρία της τέχνης. Τιμητικός τόμος για τη Νίκη Λοϊζίδη. Futura.
 68. Σεφεριάδης, Σ.Ι. (2018). Κόμματα και κινήματα χωρίς την πολιτική; Το μοντέλο του «κόμματος καρτέλ» υπό το φως της εμπειρίας ΣΥΡΙΖΑ. Στο  Ν. Σερντεδάκις, Στ. Τομπάζος (Επιμ.), Όψεις της ελληνικής κρίσης: συγκρουσιακός κύκλος διαμαρτυρίας και θεσμικές εκβάσεις (σελ. 178-221). Gutenberg.
 69. Σεφεριάδης, Σ.Ι. (2019). Χώρος, αιτήματα, ρεπερτόρια…και ο μείζων ρόλος της πολιτικής. Στο Φ. Ένγκελς, Α. Μπλανκί, Μ. Τρογκότ, Κ. Ντάγκλας, Σ. Ι. Σεφεριάδης, Θ. Ανδρίτσος, Χώρος και εξέγερση: Ιστορικές και πολιτικές αναγνώσεις της κοινωνικής σύγκρουσης στον αστεακό χώρο (σελ. 163-183). Ψηφίδες.
 70. Φαράκλας, Γ. (2018). Το υπεραισθητό ως φαντασιακό. Καστοριάδης και Έμιλ Λασκ. Στο Γ. Kτενάς & Aλ. Σχισμένος (Επιμ.), Η σκέψη του Κορνήλιου Καστοριάδη και η σημασία της για μας σήμερα (σελ. 113-122). Ευρασία.
 71. Φαράκλας, Γ. (2019). Λόγος στην ιστορία ή λόγος της ιστορίας. Η απάντηση του Έγελου στον Μαρξ. Στο B. Κιντή & Χλ. Μπάλλα & Γ. Φαράκλας (Επιμ.), Αντίδωρα. Τιμητικός τόμος για τον Π. Μπασάκο (σελ. 491-510).  Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης.
 72. Φαράκλας, Γ. (2020). Για την εμπειρία του κυβερνάν. Στο Γ. Αραμπατζής (Επιμ.), Κρίση και αναπαράσταση (σελ. 95-107).  Κέλευθος.
 73. Φαράκλας, Γ. (2020). Εγκλεισμός και πολιτεία. Στο Π. Kαπόλα & Γ. Koυζέλης & O. Kωνσταντάς (Επιμ.), Aποτυπώσεις σε στιγμές κινδύνου (σελ. 501-508).Εταιρία για τη Μελέτη των Επιστημών του Ανθρώπου-Νήσος.
 74. Φαράκλας, Γ. (2020). Το να ελπίζεις είναι πιο βολικό; Ο Μαρξ το 1843 για την ελπίδα. Στο Στ. Ζουμπουλάκης (Επιμ.), Για την ελπίδα (σ. 397-419). Άρτος Ζωής.
 75. Φουρτούνης, Γ. (2021). Η αναγκαία και αδύνατη "τελική ανάλυση ’’: για έναν μη μεταφυσικό υλισμό. Στο (Ξανα)διαβάζοντας τον Αλτουσέρ σήμερα: Πολιτική, φιλοσοφία, μαρξισμός. Εκτός Γραμμής (υπό έκδοση).
 76. Χριστόπουλος, Δ.& Μπαλτσιώτης, Λ. (2017). Το διφυές περιεχόμενο του φυλετισμού στο δίκαιο της ελληνικής ιθαγένειας. Στο  Φυλετικές θεωρίες στην Ελλάδα: προσλήψεις και χρήσεις στις επιστήμες, την πολιτική, τη λογοτεχνία και την ιστορία της τέχνης κατά τον 19ο και τον 20ό αιώνα (σελ. 433-456). Επιστημονική επιμέλεια: Έ. Αβδελά, Δ. Αρβανιτάκης, Ε. Α. Δελβερούδη, Ε.Δ. Ματθιόπουλος, Σ.Πετμεζάς, Τ. Σακελλαρόπουλος, Εισαγωγή: Έ.Αβδελά. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης & Εκδόσεις Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης.
 77. Андреас Либератос, “Дарители и облагодетелствани във Варна през ХІХ век”[Ευεργέτες και ευεργετηθέντες στη Βάρνα του 19ου αιώνα]. Στο P. Mitev (Eds.), Дарителство и предприемачество на Балканите през XIX век по примера на братята Евлоги и Христо Георгиеви -Ευεργετισμός και επιχειρηματικότητα στα Βαλκάνια κατά το παράδειγμα των αδελφών Εβλόγκι και Χρίστο Γκεοργκίεφ- (σελ.49-62). Sofia UP.

Επιμέλεια τόμων

 1. Andriakaina, E., & Vasilaki, R. (Επιμ.). (2017). Conversations. The Promise of Humanities and Social Sciences. Athens: Pedio publishing.
 2. Baltsiotis, L.,  Dodovska, I. & Jovanovski, D. (Επιμ.). (2017). Balkan Crossroads. Historical Dialogue between Scholars in South East Europe. Institute for the Study of Human Rights at Columbia University in the City of New York in cooperation with Panteion University in Athens and Ss. Cyril and Methodius University in Skopje (Η ηλεκτρονική έκδοση είναι προσβάσιμη σε: http://www.humanrightscolumbia.org/publications/balkan-crossroads-historical-dialogue-between-scholars-southeast-europe)
 3. Georgiadou, V., & Rori, L. (Επιμ.). (2022). Political violence in Greece (Thematic section). Journal of Modern Greek Studies. Johns Hopkins University Press.
 4. Kozatsas, J. & Faraklas, G. & Synegianni, St. & Vieweg Kl. (Επιμ.). (2017). Hegel and Scepticism, Hegel-Jahrbuch Sonderband. Berlin-Boston: Εκδόσεις De Gruyter.
 5. Sideri, K. and Dutfield G. (Eds.). (2020). Openness, Intellectual Property and Science Policy in the Age of Data Driven Medicine,. Special issue, Science and Public Policy.
 6. Επιμ.). (2020). Pandemic Politics and European Union Responses, Special Issue στο Journal of European Integration, 42.8.
 7. Λυμπεράτος, Α. (Εισ.&Επιμ.). (2021). Βαλκανικές αναγνώσεις του 1821, Αθήνα: Εκδόσεις Μέλισσα.
 8. Αυλάμη, Χρ. & Ιακώβου, Ι. & Καρρά, Μ. & Σιαμανδούρας, Σ. & Φαράκλας, Γ. (Επιμ.). (2021). Μακιαβελιανές στιγμές σε προοπτική. Αθήνα: Εκδόσεις Angelus Novus (υπό έκδοση).
 9. Βεντούρα, Λ. & Κουζέλης, Μ & Καρύδας Δ. (Επιμ.).  (2017). Σύνορα/Όρια. Τοπικά ΙΓ’.
 10. Γεωργιάδου, Β., & Δεμερτζής, Ν.(Επιμ.). (2017). Ριζοσπαστισμός-Ριζοσπαστικοποίηση. Επιστήμη και Κοινωνία, 35, Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.
 11. Δεμερτζής, Ν., & Γεωργιάδου, Β.(Επιμ.). (2021). Αξίες και πολιτικοί προσανατολισμοί. Επιστήμη και Κοινωνία, 40, Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.
 12. Θεοτοκάς, Ν., Τζάκης Δ. (Επιμ.). (2020) Βυζάντιος, Χρήστος, Ιστορία των κατά την Ελλην. Επανάστασιν εκστρατειών και μαχών και των μετά ταύτα συμβάντων, ων συμμετέσχε ο τακτικός στρατός από του 1821 μέχρι του 1833 / Μεταγραφείσα μετά πλείστων όσων ιστορικών γεγονότων υπό Χρήστου Σ. Βυζαντίου, Εισαγωγή [σ. 21-54] - Επιστημονική επιμέλεια - Σχόλια: Νίκος Θεοτοκάς, Διονύσης Τζάκης. Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, «Κείμενα Μνήμης», Αθήνα
 13. Κατσάπης, Κ. (Επιμ.). (2018). Οι απείθαρχοι. Κείμενα για την ιστορία της νεανικής αναίδειας τη μεταπολεμική περίοδο. Αθήνα: Εκδόσεις Οκτώ.
 14. Κιντή, Β. & Μπάλλα, Χλ. & Φαράκλας, Γ. (Επιμ.). (2019). Αντίδωρα. Τιμητικός τόμος για τον Π. Μπασάκο. Ρέθυμνο: Εκδόσεις Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης.
 15. Κουλούρη, Χ. (Επιμ.).  (2019). Εγχειρίδια Πηγών για τη διδασκαλία της Σύγχρονης Ιστορίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τόμος 1: Ο Ψυχρός Πόλεμος (1944-1990), Θεσσαλονίκη:  Ένωση για τη Δημοκρατία στα Βαλκάνια.
 16. Κουλούρη, Χ. (Επιμ.).  (2019). Εγχειρίδια Πηγών για τη διδασκαλία της Σύγχρονης Ιστορίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τόμος 2: Πόλεμοι, Διαιρέσεις, Ενοποίηση (1990-2008), Θεσσαλονίκη: Ένωση για τη Δημοκρατία στα Βαλκάνια.
 17. Μπογιατζής, Β. (Επιμ.). (2019). Απόστολος Μπογιατζής, Μακρονήσι. Το βιβλίο που ήθελα ν’ αφήσω, (μεταγραφή, επιστημονική επιμέλεια, επίμετρο: Β. Α. Μπογιατζής). Αθήνα: Εκδόσεις Πληθώρα (Το βιβλίο ήταν υποψήφιο για τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας 2021 (εκδόσεις έτους 2019) -και συμπεριλήφθηκε στη σχετική βραχεία λίστα- στην κατηγορία Μαρτυρία-Βιογραφία-Χρονικό-Ταξιδιωτική Λογοτεχνία").
 18. Φαράκλας, Γ. & Kουφοπούλου Π.(Επιμ.).  (2021). Η πολιτική της πράξης. Ένας οδηγός για τη σκέψη της Άρεντ. Αθήνα: Εκδόσεις Νήσος (υπό έκδση).
 19. Χριστόπουλος, Δ. & Πετσίνη Π (Επιμ.). (2018). Λεξικό Λογοκρισίας στην Ελλάδα - Καχεκτική Δημοκρατία, Δικτατορία, Μεταπολίτευση, Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη.

Μονογραφίες

 1. Moury, C., Ladi, S., Cardoso, D. & Gago, A. (2020). Capitalising on Constraint: Bailout Politics in Eurozone Countries. Manchester: Manchester University Press, https://manchesteruniversitypress.co.uk/9781526149886/
 2. Ανδριάκαινα, Ε. (2021). Καναρίνι σε ανθρακωρυχείο. Ιστορίες για αποτυχημένες νεοτερικότητες και τον σκοπό του Πανεπιστημίου. Αθήνα: Εκδόσεις Ασίνη.
 3. Γεωργιάδου, Β. (2019). Η άκρα δεξιά στην Ελλάδα, 1965-2018. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη.
 4. Γεωργιάδου, Β., & Καφέ, Α. (2018). Εκλογική συμπεριφορά. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαδόπουλος.
 5. Δημητρίου, Σ. (2021). Ο Ελεύθερος Άνθρωπος. Ο πολιτικός ανθρωπισμός και η «πολιτική μηχανή» του Ζαν-Ζακ Ρουσσώ. Αθήνα: Εκδόσεις Πόλις
 6. Χριστόπουλος, Δ. (2020). Αν το προσφυγικό ήταν πρόβλημα θα είχε λύση, Αθήνα: Εκδόσεις Πόλις.
 7. Χριστόπουλος, Δ.,  Καρπόζηλος Κ. (2018).10+1 Ερωτήσεις & Απαντήσεις για το Μακεδονικό. Αθήνα: Εκδόσεις Πόλις  Διαθέσιμο και διαδικτυακά: http://www.dimitrischristopoulos.gr/wp-content/uploads/2018/10/101-Q-A-Makedoniko.pdf ενώ έχει μεταφραστεί αγγλικά και μακεδονικά και διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο και στις άλλες δύο γλώσσες: https://www.rosalux.de/en/publication/id/39736/10-1-questions-answers-on-the-macedonian-question και https://mhc.org.mk/wp-content/uploads/2019/02/10_prasanja_i_odgovori_za_makedonskoto_prasanje.pdf
 8. Κατσάπης, Κ. (2019). Οι Καταραμένοι. Σπαράγματα κοινωνικής ιστορίας, αντίδοτο στη νοσταλγία του εξήντα. Αθήνα: Εκδόσεις Οκτώ.
 9. Κατσάπης, Κ. (2020). Νεανική ριζοσπαστικοποίηση και ημερολογιακή γραφή την αυγή της Μεταπολίτευσης. Αθήνα: Εκδόσεις Μωβ Σκίουρος.
 10. Κατσάπης, Κ. (2021). Αυστραλία. Οκτώ ιστορίες. Αθήνα: Εκδόσεις Μωβ Σκίουρος.
 11. Κουλούρη, Χ. (2020). Φουστανέλες και Χλαμύδες. Ιστορική Μνήμη και Εθνική Ταυτότητα 1821-1930, Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια.
 12. Λούβη, Λ. (2020). Η Ευρώπη των Ελλήνων. Πρότυπο, απειλή, προστάτις (1833-1857). Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια.
 13. Μπαλτσιώτης, Λ. (2017). Ο «εχθρός εντός των τειχών». Η μουσουλμανική κοινότητα Χαλκίδας (1833-1881), Αθήνα: Εκδόσεις Βιβλιόραμα.
 14. Μπαλτσιώτης, Λ. (2020). Έλληνες και εν δυνάμει Έλληνες. Η μειονότητα της Αλβανίας μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, Ιωάννινα: Εκδόσεις Ισνάφι .
 15. Μπογιατζής, Β. (2019). (Σε συνεργασία με τον Γ. Κόκκινο). Αναζητώντας «ιερό καταφύγιο»: ο Αλέξανδρος Δελμούζος και η σύγχρονή του ελληνική διανόηση. Αθήνα: Εκδόσεις Ταξιδευτής.
 16. Σεφεριάδης, Σ.Ι. (2017). Το κόκκινο νήμα μιας δεκαετίας: αναλύσεις και κείμενα στα χρόνια της κρίσης. Αθήνα: Εκδόσεις Τόπος.
 17. Σεφεριάδης, Σ.Ι. (2021). Λαϊκισμός, Δημοκρατία, Αριστερά: η πρόκληση της μεθόδου. Αθήνα: Εκδόσεις Τόπος.
 18. Τομαρά-Σιδέρη, Μ. (2021). Ευεργετισμός και νεοελληνική πραγματικότητα. Αθήνα: Εκδόσεις Κέρκυρα-economia publishing (υπό έκδοση).
 19. Φαράκλας, Γ. (2018). Η λογική του κεφαλαίου. Μια κριτική εισαγωγή στον Μαρξ και τον Βέμπερ. Αθήνα: Εκδόσεις Βιβλιοπωλείον της Εστίας.
 20. Φουρτούνης, Γ.(2021). Αποδόμηση σε «τελική ανάλυση»: ο σπινοζικός δομισμός του Αλτουσέρ (1960-1969) και ο πρώιμος Ντερριντά. Εκδόσεις Νήσος (υπό έκδοση).
 21. Φουρτούνης, Γ. (2021). Θέματα (μετα)δομισμού: Αλτουσέρ, Ντερριντά, Ντελέζ, Φουκώ, Μπαλιμπάρ, Μιλλέρ, Μπαντιού. Εκδόσεις Νήσος (υπό έκδοση).
 22. Χριστόπουλος, Δ. (2019). Ποιος είναι Έλληνας Πολίτης; Δύο αιώνες ιθαγένεια, Αθήνα: Εκδόσεις Βιβλιόραμα.
 23. Либератос, А (2019). Възрожденският Пловдив. Трансформация, Хегемония, Национализъм [Το Πλόβντιφ της (βουλγαρικής) παλιγγενεσίας. Μετασχηματισμός, Ηγεμονία, Εθνικισμός], Σόφια: Εκδόσεις Gutenberg.

panteion KPE banner

radio banner

panteion KENI banner

panteion ESP banner

erasmus banner

panteion ELKE banner

diaugeia

Επικοινωνία

+30 210 9201386,  +30 210 9201043

 Η Γραμματεία δέχεται κάθε ΤΡΙΤΗ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ώρα 10.00' – 13.00'   Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα