Διδακτορικές Διατριβές

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

 

 

 koukouvagia

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ

 

 

Αθήνα, 19-11-2021

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ανακοινώνεται ότι η υποψήφια διδάκτορας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας  Θεοδωροπούλου Αλεξάνδρα  του Ιωάννη,  θα  υποστηρίξει  δημόσια  την  διδακτορική  της  διατριβή  με  θέμα:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 «Από τη Φυσική Κατάσταση στην Παγκόσμια Σφαίρα: η Ιερότητα της ζωής»

ενώπιον της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021 στις 15:00  μέσω τηλεδιάσκεψης.  

                                                                       

                                                                             Από τη Γραμματεία

Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας