Προπτυχιακές Σπουδές

Yποδοχή πρωτοετών φοιτητών - ενημέρωση δευτεροετών φοιτητών

 

 

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
 
Την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου θα γίνει η πρώτη δια ζώσης συνάντηση των πρωτοετών φοιτητών του Τμήματος στην αίθουσα 102 στις 15.45 με 17.00
 
Ημερήσια διάταξη:
 
Ι. Καλωσόρισμα, ενημέρωση για το πανεπιστήμιο & τη Σχολή 
    α. Χριστίνα Κουλούρη, Πρύτανις Παντείου Πανεπιστήμιου 
    β. Δημήτρης Χριστόπουλος, Κοσμήτορας Σχολής Πολιτικών Επιστημών
 
ΙΙ. Παρουσίαση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας  
    α. Στέφανος Δημητρίου, Πρόεδρος του Τμήματος
    β. Βασιλική Μπάκου, Προϊσταμένη της Γραμματείας του Τμήματος 
 
ΙΙΙ. Οι τομείς του Τμήματος
    α. Τομέας Πολιτικής Κοινωνιολογίας & Συγκριτικής Πολιτικής
    β. Τομέας Ιστορίας
    γ. Τομέας Πολιτικής Θεωρίας
 
ΙV. Συζήτηση με τους φοιτητές -
    
 
* Οι εισηγήσεις θα είναι ιδιαιτέρως σύντομες και έμφαση θα δοθεί στον διάλογο με φοιτήτριες και φοιτητές στο πλαίσιο του οποίου θα τεθούν θεσμικά, ακαδημαϊκά, υγειονομικά και λοιπά ζητήματα λειτουργίας του Πανεπιστήμιου και του Τμήματος. 
 
 
 
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
 
Καθώς πέρσι το πανεπιστήμιο έμεινε κλειστό, δεν πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη δια ζώσης συνάντηση πρωτοετών φοιτητών του Τμήματος. 
Η συνάντηση αυτή θα αναπληρωθεί με συνάντηση δευτεροετών πλέον. 
 
Τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου θα γίνει η πρώτη δια ζώσης συνάντηση των δευτεροετών φοιτητών του Τμήματος στην αίθουσα 102 στις 15.45 με 17.00
 
Ημερήσια διάταξη:
 
Ι. Καλωσόρισμα, ενημέρωση για το πανεπιστήμιο & τη Σχολή 
    α. Χριστίνα Κουλούρη, Πρύτανις Παντείου Πανεπιστήμιου 
    β. Δημήτρης Χριστόπουλος, Κοσμήτορας Σχολής Πολιτικών Επιστημών
 
ΙΙ. Παρουσίαση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας  
    α. Στέφανος Δημητρίου, Πρόεδρος του Τμήματος
    β. Βασιλική Μπάκου, Προϊσταμένη της Γραμματείας του Τμήματος 
 
ΙΙΙ. Οι τομείς του Τμήματος
    α. Τομέας Πολιτικής Κοινωνιολογίας & Συγκριτικής Πολιτικής, 
    β. Τομέας Ιστορίας
    γ. Τομέας Πολιτικής Θεωρίας
 
ΙV. Συζήτηση με τους φοιτητές - 
    
 
* Οι εισηγήσεις θα είναι ιδιαιτέρως σύντομες και έμφαση θα δοθεί στον διάλογο & την ανατροφοδότηση με φοιτήτριες και φοιτητές στο πλαίσιο του οποίου θα τεθούν θεσμικά, ακαδημαϊκά, υγειονομικά και λοιπά ζητήματα λειτουργίας του Πανεπιστήμιου και του Τμήματος.