Διδακτορικές Διατριβές

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

από 8 έως 22 Νοεμβρίου 2021  

ΜΟΝΟ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ covid-19 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.69136 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από το Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00» (ΦΕΚ Β’ 5138/5.11.2021),  

η εξυπηρέτηση του κοινού από όλες τις Υπηρεσίες του Παντείου Πανεπιστημίου (σε όλα τα Κτίρια) γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού. 

Για την είσοδο σε κάθε Υπηρεσία απαιτείται η υποχρεωτική επίδειξη πιστοποιητικού Covid-19 σε έντυπη μορφή: 

Τα έγγραφα θα πρέπει να συνοδεύονται από το νόμιμο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας των προσερχομένων (ταυτότητα πολιτική ή φοιτητική, ή διαβατήριο).