Διδακτορικές Διατριβές

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΝΑΣ

 

 

 koukouvagia

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ

 

Αθήνα, 25-10-2021

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ανακοινώνεται ότι η υποψήφια διδάκτορας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Πατεράκη Άννα του Γεωργίου, θα υποστηρίξει δημόσια την διδακτορική της διατριβή με θέμα:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

« Η διαμόρφωση του πολιτικού συστήματος στο σύγχρονο εθνικό κράτος μέσα από τη σχέση και αλληλεξάρτησή του από τα πολιτικά κόμματα και την κοινωνία»

ενώπιον της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής την Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021 στις 14:30 μέσω τηλεδιάσκεψης.

                               

                                                                             Από τη Γραμματεία

Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας