Προπτυχιακές Σπουδές

"Ελλάδα και Ψυχρός Πόλεμος" (110475) - Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος

 

 

Η εξέταση του μαθήματος θα διεξαχθεί σήμερα 13/07 και ώρα 19.00 μέσω του e-class. Στις εξετάσεις μπορούν να πάρουν μέρος όσοι/όσες φοιτητές /φοιτήτριες έχουν δηλώσει το μάθημα (στην ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων) και περιλαμβάνονται στους βαθμολογικούς καταλόγους.


Η διάρκεια της εξέτασης θα ανέρχεται στα 10΄ λεπτά. Ο αριθμός των ερωτήσεων κάθε Άσκησης ανέρχεται στις 10.


Όσοι φοιτητές/φοιτήτριες έχουν διαβάσει από το βιβλίο του Γ.Βαληνάκη «Εισαγωγή στην Ελληνική Εξωτερική Πολιτική 1949-1988» θα απαντήσουν μόνο στις ερωτήσεις της Άσκησης 1 ενώ όσοι /ες έχουν διαβάσει από το βιβλίο του Γ.Γιανουλόπουλου «Ο Μεταπολεμικός Κόσμος , Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία 1945-1963» θα απαντήσουν μόνο στις ερωτήσεις της Άσκησης 2.


Αν επιχειρηθεί να απαντηθούν οι ερωτήσεις και των δύο ασκήσεων , θα ληφθεί υπόψη μόνο η άσκηση που απαντήθηκε πρώτη χρονικά ανεξάρτητα από τον αριθμό των απαντήσεων .


Προσοχή ! Το σύστημα δεν δίνει τη δυνατότητα να επιστρέφετε σε ερώτηση που έχετε ήδη απαντήσει προκειμένου να την αλλάξετε.