Προπτυχιακές Σπουδές

"Φιλοσοφία των Επιστημών - ΙΙ - Οι εναλλακτικές θεωρίες" (110452) - Αναπλήρωση διδασκαλίας

 

 

Η αναπλήρωση του μαθήματος "Φιλοσοφία των Επιστημών - ΙΙ - Οι εναλλακτικές θεωρίες" (110452) θα γίνει την Κυριακή, 13/6, ώρα 11- 14.

Ο διδάσκων 

Γιώργος Φουρτούνης