Προπτυχιακές Σπουδές

Φιλοσοφία των Επιστημών - ΙΙ - Οι Εναλλακτικές Θεωρίες (110452) - Αναβολή διδασκαλίας Παρασκευής 04/06/2021

 

 

Το μάθημα Φιλοσοφία των Επιστημών - ΙΙ - Οι Εναλλακτικές Θεωρίες (110452) της Παρασκευής, 3/6, αναβάλλεται λόγω κωλύματος του διδάσκοντα. Η ημέρα και ώρα της αναπλήρωσης θα συζητηθούν στο επόμενο μάθημα, της 10/6.