Προπτυχιακές Σπουδές

Ανακοίνωση Αντιπρυτανείας σχετικά με αιτήματα παράτασης δηλώσεων μαθημάτων

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 

Σχετικά με αιτήματα παράτασης των δηλώσεων μαθημάτων, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε τα εξής:

Οι δηλώσεις μαθημάτων είχαν οριστεί από 31 Μαρτίου έως και 10 Μαΐου και εξαιτίας των διακοπών του Πάσχα, δόθηκε παράταση μέχρι τις 16 Μαΐου.

Παράταση των δηλώσεων είναι αδύνατη πέραν της συγκεκριμένης προθεσμίας, που παρήλθε προ πολλού.

 

Από την Αντιπρυτανεία Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας