Προπτυχιακές Σπουδές

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2020-21 / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας ότι κατά το Εαρινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθεί η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών και των φοιτητριών του Παντείου Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Παντείου Πανεπιστημίου»

 

αναλυτικότερα...

 

έντυπο αίτησης συμμετοχής