Προπτυχιακές Σπουδές

Έναρξη - λήξη εξεταστικής περιόδου εαρινού εξαμήνου και επαναληπτικής Σεπτεμβρίου ακ. έτους 2020-2021

 

 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ


ΕΝΑΡΞΗ: 21 Ιουνίου 2021
ΛΗΞΗ:      17 Ιουλίου 2021

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ


ΕΝΑΡΞΗ: 1 Σεπτεμβρίου 2021
ΛΗΞΗ:   2 Οκτωβρίου 2021