Μεταπτυχιακές Σπουδές

"Ο Εμφύλιος Πόλεμος στην Ελλάδα: ζητήματα Ιστορίας και Ιστοριογραφίας" (11Μ035) - Προγραμματισμός εξ αποστάσεως σεμιναρίου Πέμπτη 20/5/2021 ώρα 19:00

 

 

"Ο Εμφύλιος Πόλεμος στην Ελλάδα: ζητήματα Ιστορίας και Ιστοριογραφίας" (11Μ035) - Προγραμματισμός εξ αποστάσεως σεμιναρίου Πέμπτη 20/5/2021 ώρα 19:00

Οι φοιτητές/τριες που σκοπεύουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο θα ακολουθήσουν τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://meet.lync.com/panteiongr-panteion/polhist/58DY3JBL