Προπτυχιακές Σπουδές

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΤΥΧΙΩΝ - Ανακοίνωση

 

 

Αθήνα, 20-05-2021

                                                                                               

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΤΥΧΙΩΝ

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος, που ολοκλήρωσαν τις προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου κατά την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου/Μαρτίου 2021 και έστειλαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ανακήρυξή τους μέχρι 10-05-2021, μπορούν να παραλάβουν τα πτυχία τους από τη Γραμματεία (με την αστυνομική τους ταυτότητα) με ραντεβού από 24-05-2021 μέχρι 30-06-2021 ή να στείλουν courier για την παραλαβή, με δική τους χρέωση.

Για την ρύθμιση του ραντεβού, στέλνετε e-mail polhist.panteion@gmail.com

                                                                           Η Γραμματέας του Τμήματος

                                                                                 Β. Δερμεντζόγλου