Νέα του τμήματος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Υποβολής Υποψηφιοτήτων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολιτική Επιστήμη και Νεότερη Ιστορία» ακαδημαϊκού έτους 2021 - 2022

 

 

Αναρτήθηκε η Προκήρυξη και η εξεταστέα ύλη για τις εισαγωγικές εξετάσεις στο ΠΜΣ "Πολιτική Επιστήμη και Νεότερη Ιστορία" (ακαδ. έτους 2021-2022).

(αναλυτικότερα εδώ

(σε αυτή την ενότητα θα αναρτώνται στο εξής οι ανακοινώσεις που αφορούν στη διαδικασία εισαγωγής στο ΠΜΣ ακ. έτους 2021-2022)