Νέα του τμήματος

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ - ενημέρωση

 

 

 koukouvagia

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ

 

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος στην συνεδρίαση της 10ης Μαρτίου 2021, όρισε ως Συμβούλους Σπουδών τα παρακάτω μέλη ΔΕΠ:

- Ειρ. Λαγάνη Καθηγήτρια - Τομέας Νεότερης Ιστορίας (επικοινωνία)

- Αικ.Σιδερή Επικ. Καθηγήτρια - Τομέας Πολιτικής Κοινωνιολογίας και Συγκριτικής Πολιτικής Ανάλυσης (επικοινωνία)

- Γ. Φουρτούνη Επικ. Καθηγητή - Τομέας Κοινωνικής και Πολιτικής Θεωρίας. (επικοινωνία)

 

Ο Σύμβουλος Σπουδών έχει ως σκοπό να ενημερώνει τους φοιτητές για θέματα σπουδών και φοίτησης.

Οι Σύμβουλοι Σπουδών του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας είναι μέλη ΔΕΠ που υποστηρίζουν τους φοιτητές σε θέματα όπως: