Διδακτορικές Διατριβές

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΜΠΑΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

 

 

 koukouvagia

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ

 

Αθήνα, 01-07-2020

 

Γραμματεία                                                                

Πληρ: Β. Δερμεντζόγλου                                                                    

Τηλ:    210 9201044

Fax:     210 9237876                                                                           

 

 

 

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η

Ανακοινώνεται ότι ο υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Μπάδας Ευάγγελος του Βασιλείου,  θα  υποστηρίξει  δημόσια  την  διδακτορική  του  διατριβή  με  θέμα:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

“ Φιλελευθερισμός και δημοκρατία. Αντινομίες και ρήξεις στη φιλελεύθερη παράδοση.

Η περίπτωση του J.S.Mill”

ενώπιον της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020 και ώρα 10:00 στην αίθουσα Τηλεδιάσκεψης του Παντείου Πανεπιστημίου (2ος όροφος γυάλινο  κτίριο).

                                                                       

                                                                                        Η  Γραμματέας του Τμήματος

                                                                                                                            Β. Δερμεντζόγλου