Στοχοθεσία και προγραμματισμός δράσεων για το ΠΠΣ

Εισαγωγή

Την διετία 2018-9 και 2019-2020 το Τμήμα με βάση τα δεδομένα που έχει στη διάθεσή του, τις συστάσεις της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης και στο πλαίσιο της αποστολής του και ευρύτερων σκοπών που υπηρετεί έχει θέσει ένα μικρό αριθμό συγκεκριμένων, εφικτών και μετρήσιμων στόχων. Οι στόχοι που περιγράφονται παρακάτω είναι περιεκτικοί καθώς αντανακλούν σοβαρά ποιοτικά χαρακτηριστικά του ΠΠΣ ως σύνολο και η υλοποίησή τους απαιτεί συντονισμένη δράση σε πολλά επίπεδα.

1. Στόχοι και δράσεις σε σχέση με τις επιδόσεις και την πορεία σπουδών των φοιτητών

Στόχος 1: Έως το τέλος του ακ. έτους 2019-2020 συγκριτικά με το ακ. έτος 2017-8: Αύξηση του ποσοστού των ενεργών φοιτητών έναντι του συνόλου (ενεργών, ημι-ενεργών και ανενεργών φοιτητών του Τμήματος) κατά επτά ποσοστιαίες μονάδες.

Παρατηρήσεις: Το ακ. έτος 2013-4 το ποσοστό των ενεργών φοιτητών έναντι του συνόλου (ενεργών, ημι-ενεργών και ανενεργών φοιτητών του Τμήματος) ήταν 31.8%. Το Τμήμα μέσα από συστηματικές προσπάθειες –που θεωρούμε αντανακλώνται στην πρόταση πιστοποίησης του ΠΠΣ- κατάφερε να αυξήσει το ποσοστό αυτό κατά το 2017-8 από 31.8% σε 37.8%.

Το 2019-2020 στόχος είναι το ποσοστό των ενεργών φοιτητών να είναι 45%. Ειδικότερα, το Τμήμα στοχεύει να μειώσει δραστικά το ποσοστό των ημιενεργών φοιτητριών (42.8% σήμερα) έναντι των ημιενεργών φοιτητών (30.9% σήμερα) καθώς διαπιστώνει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα σε βάρος των γυναικών.

Δράσεις: Πραγματοποίηση έρευνας ερωτηματολογίου το 2018-9 για την μελέτη των παραγόντων που επιδρούν ώστε φοιτητές του Τμήματος, ιδιαίτερα γυναίκες, να καθίστανται ημι-ενεργοί ή και ανενεργοί. Πραγματοποίηση ημερίδας όπου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα και θα γίνει αφορμή για ευρύτατο διάλογο με τους φοιτητές και το προσωπικό του Τμήματος για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να ενισχυθεί η συστηματική συμμετοχή των φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα πορίσματα της ημερίδας θα αξιοποιηθούν για την βελτίωση του ευρύτερου πλαισίου ενίσχυσης των κινήτρων των φοιτητών και μείωσης των εμποδίων τακτικής παρακολούθησης που είναι στα όρια των δυνατοτήτων του Τμήματος.

Στόχος 2: Έως το τέλος του ακ. έτος 2019-2020 συγκριτικά με το ακ. έτος 2016-7: α) αύξηση του μέσου όρου της βαθμολογίας των αποφοίτων κατά 0.3 μονάδες, β) αύξηση του ποσοστού των αριστούχων αποφοίτων (πτυχίο 8.5 και άνω) κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες, γ) μείωση του ποσοστού των αποφοίτων με βαθμό πτυχίου 6.5 και κάτω κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες.

Παρατηρήσεις: Το ακ. έτος 2013-4 ο μέσος όρος της βαθμολογίας των 138 αποφοίτων ήταν 6.89 στα 10. Το ακ. έτος 2016-7 ο μέσος όρος των 172 αποφοίτων ανέβηκε στο 7.05. Για το ακ. έτος 2019-2020 ο στόχος είναι ο μέσος όρος να ανέλθει στο 7.3.

Το ακ. έτος 2013-4 το ποσοστό των αριστούχων αποφοίτων ήταν 2.2%. Το ακ. έτος 2016-7 το ποσοστό αυτό ανέβηκε στο 5.2%. Για το ακ. έτος 2019-2020 ο στόχος είναι το ποσοστό των αριστούχων αποφοίτων να ανέλθει στο 7%.

Το ακ. έτος 2013-4 το ποσοστό των αποφοίτων με μέσο όρο βαθμολογίας 6.5 και κάτω ήταν 33.3%. Το ακ. έτος 2016-7 το ποσοστό αυτό μειώθηκε στο 23.8%. Για το ακ. έτος 2019-2020 ο στόχος είναι το ποσοστό των αποφοίτων με μ.ο. 6.5 και κάτω να μειωθεί στο 19%.

Δράσεις: Θεωρούμε ότι με την κατάλληλη παρώθηση και υποστήριξη οι φοιτητές ως σύνολο μπορούν να επιτύχουν καλύτερες επιδόσεις στα μαθήματα χωρίς αυτό να προκύπτει από την μείωση των μαθησιακών απαιτήσεων ή χαλάρωση των αυστηρών κριτηρίων αξιολόγησης της επίδοσής τους. Μια δράση που μπορεί ασφαλώς να συμβάλλει σε αυτό είναι η μεγέθυνση του ποσοστού των ενεργών φοιτητών (βλ. στόχο 1). Η βελτίωση της ελκυστικότητας του ΠΠΣ με ακόμα πιο σύγχρονο περιεχόμενο και ενδιαφέρουσες θεματικές, η αξιοποίηση φοιτητοκεντρικών μεθόδων διδασκαλίας, η έμφαση σε πολλαπλές και εναλλακτικές μαθησιακές δραστηριότητες και μεθόδους αξιολόγησης, είναι δράσεις που μπορούν να συμβάλλουν δραστικά στη βελτίωση των επιδόσεων των φοιτητών του Τμήματος.

 

2. Στόχοι και δράσεις κινητικότητας

Στόχος 3: Σε σχέση με την κινητικότητα των φοιτητών και του προσωπικού έως και το τέλος του ακ. έτους 2019-2020 συγκριτικά με το ακ. έτος 2016-7 τίθενται οι παρακάτω επιμέρους στόχοι:

3.1 Αύξηση του αριθμού των εξερχομένων φοιτητών Erasmus+ κατά 10% (ακ. έτος 2016-7, αρ. φοιτ. 21).
3.2 Αύξηση του αριθμού των εξερχομένων ΔΕΠ/ΕΠ Erasmus+ κατά 20% (ακ. έτος 2016-7, αρ. ΔΕΜ/ΕΠ. 8).
3.3 Αύξηση του αριθμού των εισερχομένων φοιτητών Erasmus+ κατά 10% (ακ. έτος 2016-7, αρ. φοιτ.). 38
3.4 Αύξηση του αριθμού των εισερχομένων ΔΕΠ/ΕΠ Erasmus+ κατά 20% (ακ. έτος 2016-7, αρ. ΔΕΜ/ΕΠ. 6).

Δράσεις: α) Διεύρυνση συνεργασιών με πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού, β) ακόμα πιο συστηματική ενημέρωση των φοιτητών για τις ευκαιρίες και τα οφέλη της κινητικότητας.

 

3. Στόχοι τεκμηρίωσης

Στόχος 4: Απόκτηση πληροφοριών και γνώσεων γύρω από επαγγελματική εξέλιξη και πορεία των αποφοίτων του Τμήματος.

Δράση: Διενέργεια μελέτης για την επαγγελματική εξέλιξη και πορεία των αποφοίτων του Τμήματος κατά το ακ. έτος 2018-9.

 

 

 

panteion KPE banner

panteion KENI banner

panteion ESP banner

erasmus banner

panteion ELKE banner

diaugeia

Επικοινωνία

+30 210 9201386,  +30 210 9201043

 Η Γραμματεία δέχεται κάθε ΤΡΙΤΗ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ώρα 10.00' – 13.00'   Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα