Αρχείο

ΕΝΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ 2017-18

 

 

 koukouvagia

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ

 

Αθήνα, 06-03-2018

 

ΕΝΑΡΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΑΡΙΝΩΝ   ΕΞΑΜΗΝΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-18

 

Οι φοιτητές των εξαμήνων 2ου, 4ου, 6ου, 8ου και επί πτυχίω οφείλουν να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο από 07-03-2018 έως 17-04-2018.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΞΑΜΗΝΟ. ΚΑΝΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΝ ΠΕΡΝΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΕΛΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι δηλώσεις μαθημάτων είναι η εγγραφή του φοιτητή σε κάθε εξάμηνο, καθώς και απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου και την επαναληπτική Σεπτεμβρίου 2018 (για την συμμετοχή στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου, δεν υποβάλλεται άλλη δήλωση μαθημάτων).

Η βαθμολογία μαθημάτων, στα οποία εξετάσθηκε ο φοιτητής χωρίς να τα έχει προηγουμένως δηλώσει, ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ.  

Μπορεί να γίνει αντικατάσταση οφειλόμενου μαθήματος, το οποίο καταργήθηκε ή δεν διδάσκεται, κατηγορίας ΥΕ και ΕΕ με άλλο ΥΕ και ΕΕ, το νέο όμως μάθημα θα υπολογισθεί στον αριθμό των πρωτοδήλωτων μαθημάτων που δικαιούται ο φοιτητής ανάλογα με το εξάμηνο φοίτησής του.

Η ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων μπορεί να τροποποιηθεί, μέχρι την ημερομηνία λήξης των δηλώσεων.

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ “ΕΥΔΟΞΟΣ”: Ο φοιτητής θα πρέπει να δηλώσει οπωσδήποτε όλα τα μαθήματα για τα οποία πήρε ή θα πάρει συγγράμματα “ΕΥΔΟΞΟΣ”.

Σε αντίθετη περίπτωση θα ζητηθούν πίσω τα βιβλία μαθημάτων τα οποία δεν δήλωσε.

Οδηγίες για την ηλεκτρονική δήλωση:

1. Σύνδεση στον ιστότοπο https://foit.panteion.gr/declare

2. Δίνετε τους κωδικούς που σας έχουν χορηγηθεί από τη Γραμματεία

Οι κωδικοί είναι οι ίδιοι που χρησιμοποιήσατε για την έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας και την επιλογή συγγραμμάτων.

3. Επιλέγετε ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

4. Επιλέγετε ξανά ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (Στην οθόνη εμφανίζεται “Αναλυτικός Κατάλογος Επιλεγμένων Μαθημάτων” που περιέχει και τις παραμέτρους δηλώσεων)

5. Επιλέγετε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ και ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

     Υποχρεωτικό ΥΠ + προσθήκη

     Υποχρεωτικό Επιλογής ΥΕ + προσθήκη

     Ελεύθερης Επιλογής ΕΕ + προσθήκη

     Οφειλόμενο + προσθήκη

     Μαθήματα εκτός Τμήματος ΜΕΤ + προσθήκη (μόνο για τους φοιτητές από 6ο εξάμηνο και μετά)  

6. Επιλέγετε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΔΗΛΩΣΗ

7. Επιλέγετε ΕΚΤΥΠΩΣΗ (εκτυπώνετε τη δήλωσή σας)

Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2017-18 οι φοιτητές ανάλογα με το εξάμηνο φοίτησής τους θα μπορέσουν να δηλώσουν ηλεκτρονικά τα μαθήματα, όπως αναγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΥΠ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΥΕ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ

ΣΥΝΟΛΟ

2ο

4

1

-

5

4ο

2

3

Έως και 5

(ΥΠ, ΥΕ)

ΣΥΝΟΛΟ: 10 ΜΑΘΗΜΑΤΑ

5 πρωτοδήλωτα +

έως 5 οφειλόμενα

6ο

Ο φοιτητής θα δηλώσει

5 πρωτοδήλωτα μαθήματα (ΥΠ,ΥΕ,ΕΕ,ΣΕΕ,ΜΕΤ) και έως 10 οφειλόμενα μαθήματα (ΥΠ, ΥΕ).

Έως και 10

(ΥΠ, ΥΕ)

ΣΥΝΟΛΟ: 15 ΜΑΘΗΜΑΤΑ

5 πρωτοδήλωτα +

έως 10 οφειλόμενα

8ο

Ο φοιτητής έχει τις ακόλουθες επιλογές:

α) Θα δηλώσει από 3 και έως 10 πρωτοδήλωτα μαθήματα

(ΥΠ, ΥΕ, ΕΕ, ΣΕΕ, ΜΕΤ).

Ακόμη έως 15 οφειλόμενα μαθήματα (ΥΠ, ΥΕ, ΕΕ).

β) Ο φοιτητής που θα δηλώσει την Πτυχιακή Εργασία θα δηλώσει επίσης έως 8 πρωτοδήλωτα μαθήματα (ΥΠ, ΥΕ, ΕΕ, ΣΕΕ, ΜΕΤ). Ακόμη έως 15 οφειλόμενα μαθήματα (ΥΠ, ΥΕ, ΕΕ).

γ) Ο φοιτητής που συμμετέχει στην Πρακτική Άσκηση στην Ελλάδα θα δηλώσει επίσης έως 9 πρωτοδήλωτα μαθήματα

(ΥΠ, ΥΕ, ΕΕ, ΣΕΕ, ΜΕΤ).

Ακόμη έως 15 οφειλόμενα μαθήματα (ΥΠ, ΥΕ, ΕΕ).

δ) Ο φοιτητής θα δηλώσει την Πτυχιακή Εργασία και συμμετέχει στην Πρακτική Άσκηση στην Ελλάδα θα δηλώσει επίσης έως 7 πρωτοδήλωτα μαθήματα (ΥΠ, ΥΕ, ΕΕ, ΣΕΕ, ΜΕΤ). Ακόμη έως 15 οφειλόμενα μαθήματα (ΥΠ, ΥΕ, ΕΕ).

ΣΥΝΟΛΟ: 25 ΜΑΘΗΜΑΤΑ

α) 3 έως 10 πρωτοδήλωτα

+ έως 15 οφειλόμενα

β) Πτυχιακή Εργασία

+ έως 8 πρωτοδήλωτα

+ έως 15 οφειλόμενα

γ) Πρακτική Άσκηση

+ έως 9 πρωτοδήλωτα

+ έως 15 οφειλόμενα

δ) Πτυχιακή Εργασία

+ Πρακτική Άσκηση

+ έως 7 πρωτοδήλωτα

+ έως 15 οφειλόμενα

ΕΠΙ

ΠΤΥΧΙΩ

Ο φοιτητής έχει τις ακόλουθες επιλογές:

α) Θα δηλώσει έως και 21 μαθήματα

(πρωτοδήλωτα και οφειλόμενα)

β) Ο φοιτητής που θα δηλώσει Πτυχιακή Εργασία θα δηλώσει ακόμη έως και 20 μαθήματα

(πρωτοδήλωτα και οφειλόμενα)

γ) Ο φοιτητής που συμμετέχει στην Πρακτική Άσκηση

στην Ελλάδα θα δηλώσει ακόμα έως και 20 μαθήματα (πρωτοδήλωτα και οφειλόμενα)

δ) Ο φοιτητής που θα δηλώσει την Πτυχιακή Εργασία και συμμετέχει στην Πρακτική Άσκηση στην Ελλάδα, θα δηλώσει ακόμα έως και 19 μαθήματα

(πρωτοδήλωτα και οφειλόμενα)

ΣΥΝΟΛΟ: 21 ΜΑΘΗΜΑΤΑ

α) 21 μαθήματα πρωτοδήλωτα + οφειλόμενα

β) Πτυχιακή Εργασία

+ έως 20 μαθήματα πρωτοδήλωτα + οφειλόμενα

γ) Πρακτική Άσκηση

+ έως 20 μαθήματα πρωτοδήλωτα + οφειλόμενα

δ) Πτυχιακή Εργασία

+ Πρακτική Άσκηση

+ έως 19 μαθήματα πρωτοδήλωτα + οφειλόμενα

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΣΕΕ): Ο φοιτητής από το 6ο εξάμηνο και μετά, μπορεί -εάν επιθυμεί- να παρακολουθήσει έως 2 Σεμινάρια, κατ' ανώτατο όριο, ανά εξάμηνο. Στην περίπτωση που οι υποβάλλοντες δήλωση στον Διδάσκοντα είναι άνω των 20, επιλέγει κατά κρίσιν ο Διδάσκων. Η δήλωση Σεμιναρίου δεν γίνεται ηλεκτρονικά από τον φοιτητή, αλλά από το Τμήμα. Για τους φοιτητές που σε αυτό το εξάμηνο παρακολουθούν Σεμινάρια, αυτά έχουν ήδη καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική τους δήλωση και θα πρέπει -χωρίς να τα μετακινήσουν- να προσθέσουν τα υπόλοιπα μαθήματα για να ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική τους δήλωση μαθημάτων.

Ο φοιτητής μπορεί να τα περάσει επιτυχώς MONO στο ακαδημαϊκό έτος που τα δηλώνει (στις εξετάσεις του αντίστοιχου εξαμήνου και στην επαναληπτική του Σεπτεμβρίου).

Οδηγίες για τα ΣΕΕ είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Τμήματος:

http://polhist.panteion.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=595&Itemid=877&lang=el#faqnoanchor

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΑ ΣΕΕ ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ.

ΣΥΝΕΠΩΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΔΕΝ ΤΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΑ ΔΗΛΩΣΕΙ ΩΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ.

ΜΑΘΗΜAΤΑ ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΜΕΤ): Ο φοιτητής μπορεί καθ΄ όλη τη διάρκεια της φοίτησής του -από το 6ο εξάμηνο και μετά- να επιλέξει μέχρι 6 Μαθήματα από τα λοιπά Τμήματα του Παντείου Πανεπιστημίου με 3 Διδακτικές Μονάδες (Δ.Μ.). Ο φοιτητής μπορεί να περάσει επιτυχώς MONO στο ακαδημαϊκό έτος που τα δηλώνει (στις εξετάσεις του αντίστοιχου εξαμήνου και στην επαναληπτική του Σεπτεμβρίου).

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΑ ΜΕΤ ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ.

ΣΥΝΕΠΩΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΔΕΝ ΤΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΑ ΔΗΛΩΣΕΙ ΩΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ.

 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η Πτυχιακή Εργασία είναι προαιρετική και προβλέπεται από το 8ο εξάμηνο και μετά. Ο φοιτητής που θα ολοκληρώσει με επιτυχία την Πτυχιακή Εργασία, θα απαλλάσσεται από 2 μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής, (Ε.Ε.) δηλαδή θα λαμβάνει 6 διδακτικές μονάδες (Δ.Μ.)

12 πιστωτικές μονάδες -ECTS- και 1 βαθμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι φοιτητές θέλουν να δηλώσουν πτυχιακή εργασία, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν συνεννοηθεί με επιβλέποντα καθηγητή και να έχουν συμπληρώσει σχετική αίτηση από τη Γραμματεία.

Οδηγίες για την Πτυχιακή Εργασία, είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Τμήματος

http://polhist.panteion.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=567&Itemid=874&lang=el

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: Η Πρακτική Άσκηση είναι προαιρετική για τους φοιτητές. Ο φοιτητής που συμμετέχει στην Πρακτική Άσκηση στην Ελλάδα, όταν την ολοκληρώσει θα απαλλάσσεται από 1 μάθημα Ελεύθερης Επιλογής, (Ε.Ε.) θα λαμβάνει 3 διδακτικές μονάδες (Δ.Μ.), 6 πιστωτικές μονάδες ECTS, χωρίς να βαθμολογείται.

Για τους φοιτητές που σε αυτό το εξάμηνο συμμετέχουν στην Πρακτική Άσκηση, αυτή έχει ήδη καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική τους δήλωση και θα πρέπει -χωρίς να τη μετακινήσουν- να προσθέσουν τα υπόλοιπα μαθήματα για να ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική τους δήλωση μαθημάτων.

Οδηγίες για την Πρακτική Άσκηση, είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Τμήματος

http://polhist.panteion.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=568&Itemid=875&lang=el

 

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΓΝΩΣΗ ΜΙΑΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Πληροφορίες για την πιστοποίηση της ξένης γλώσσας δίνονται μόνο στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών (ΚΕΦΟΙ) ισόγειο Νέου Κτιρίου και ώρες 8:30-14:00.

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ

  1. Για τους εισακτέους από το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 και μετά, για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον 40 μαθήματα και λήψη 120 Διδακτικών Μονάδων (Δ.Μ.), ως εξής: 12 Υποχρεωτικά, 8 Υποχρεωτικής Επιλογής και 20 από τις λοιπές κατηγορίες (Ελεύθερης Επιλογής, Σεμινάρια ΕΕ και Μαθήματα Εκτός Τμήματος ΜΕΤ). Σε περίπτωση που ο φοιτητής εξετασθεί επιτυχώς σε περισσότερα από τα 8 Υποχρεωτικής Επιλογής τα παραπάνω θα προσμετρηθούν στην κατηγορία των μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής. Σημειώνεται ότι οι φοιτητές καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησης μπορούν να δηλώσουν μέχρι και 6 Μαθήματα Εκτός Τμήματος -ΜΕΤ.
  2. Για τους εισακτέους από το ακαδημαϊκό έτος 2003-04 έως και το 2014-15, για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον 42 μαθήματα και λήψη 126 Διδακτικών Μονάδων (Δ.Μ.), ως εξής: 12 Υποχρεωτικά, 8 Υποχρεωτικής Επιλογής και 22 από τις λοιπές κατηγορίες (Ελεύθερης Επιλογής, Σεμινάρια ΕΕ και Μαθήματα Εκτός Τμήματος ΜΕΤ). Σε περίπτωση που ο φοιτητής εξετασθεί επιτυχώς σε περισσότερα από τα 8 Υποχρεωτικής Επιλογής τα παραπάνω θα προσμετρηθούν στην κατηγορία των μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής. Σημειώνεται ότι οι φοιτητές καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησης μπορούν να δηλώσουν μέχρι και 6 Μαθήματα Εκτός Τμήματος -ΜΕΤ.
  3. Για τους παλαιότερους εισακτέους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2002-03, για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον 42 μαθήματα και λήψη 126 Διδακτικών Μονάδων (Δ.Μ.), ως εξής: 6 Υποχρεωτικά, 6 Υποχρεωτικής Επιλογής και 30 από τις λοιπές κατηγορίες (Ελεύθερης Επιλογής, Σεμινάρια ΕΕ και Μαθήματα Εκτός Τμήματος ΜΕΤ). Σε περίπτωση που ο φοιτητής εξετασθεί επιτυχώς σε περισσότερα από τα 6 Υποχρεωτικής Επιλογής τα παραπάνω θα προσμετρηθούν στην κατηγορία των μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής. Σημειώνεται ότι οι φοιτητές καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησης μπορούν να δηλώσουν μέχρι και 6 Μαθήματα Εκτός Τμήματος -ΜΕΤ.
  4. Για τους παλαιότερους εισακτέους που είναι εγγεγραμμένοι σε ακαδ. έτη και αιτούνται την ένταξή τους σε εξάμηνα, για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται η επιτυχής εξέταση στα μαθήματα που ορίζονται κατά το ακαδημαϊκό έτος της ένταξής τους στην εξαμηνιαία φοίτηση.

 

Η Γραμματέας του Τμήματος

υπογραφή*

Β. Δερμεντζόγλου

* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο του Τμήματος

 

 

 

panteion KPE banner

panteion KENI banner

panteion ESP banner

erasmus banner

panteion ELKE banner

diaugeia

Επικοινωνία

+30 210 9201386,  +30 210 9201043

 Η Γραμματεία δέχεται κάθε ΤΡΙΤΗ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ώρα 10.00' – 13.00'   Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα