Προπτυχιακές Σπουδές

ANNOUNCEMENT

 

 

 koukouvagia

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ

 

Αθήνα, 02-03-2018

 

 

ANNOUNCEMENT

G. FARAKLAS, SOUFFRANT, NE POURRA ASSURER SON COURS DE «PHILOSOPHIE POLITIQUE» (110369) AUJOURD'HUI, LE 2/3/2018 (14 Η.-17 Η.)