Μεταπολεμική ιστορία των Βαλκανίων

 Mimes x office document icon ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Προπτυχιακά
ΕΞΑΜΗΝΟ : ΧΕΙΜ - Γ' ΕΤΟΣ, Δ' ΕΤΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Μάθημα
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ : ΕΕ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ : 3
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Ειρ. Λαγάνη
   
ΚΩΔΙΚΟΣ 110476  

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στην ιστορία των βαλκανικών κρατών μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι την αποδόμηση της Γιουγκοσλαβίας. Διερευνάται τόσο η εσωτερική πολιτική κατάσταση των βαλκανικών κρατών όσο και η εξωτερική τους πολιτική και ειδικότερα οι μεταξύ τους σχέσεις όπως διαμορφώνονται υπό την επιρροή των ΗΠΑ και της ΕΣΣΔ.