Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

 

 

 

 kou

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Αθήνα, 4-7-2018

     Αρ. Πρωτ. 1202

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2018-19

ΕΓΚΡΙΣΗ - ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 23.5.2018 και 4.7.2018

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (4 μαθήματα)

Κ.Μ.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΔΜ

ECTS

110 001

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ -I-

Σ. ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ

3

6

110 005

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

στ. δημητριου

3

6

110 021

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (19ος αι.)

ΕΥΑΓ. ΛΟΥΒΗ

3

6

110 415

πολιτειολογια

Δ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

3

6

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ για 1ο και 3ο εξάμηνο

Οι φοιτητές του 1ου εξαμήνου επιλέγουν 1 μάθημα

Οι φοιτητές του 3ου εξαμήνου επιλέγουν 3 μαθήματα

Κ.Μ.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΔΜ

ECTS

110 011

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΜΑΚΡΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΧΡ. ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ

3

6

110 011

POLITICAL ECONOMY - MACROECONOMIC THEORY AND POLICY

CHRYSAFIS IORDANOGLOU

3

6

110 019

θεωρια του κομματικου φαινομενου

Γ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ

3

6

110 343

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

Β. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

3

6

110 360

STATISTICAL ANALYSES IN SOCIAL RESEARCH -I-: PRINCIPLES, METHODS AND COMPUTER APPLICATIONS

A. KOLLIAS

3

6

110 455

Δημόσια ΠολιτικΗ

ΣΤ. ΛΑΔΗ

3

6

110 461

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΘΕΣΜΟΙ kai ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΣΤ. ΛΑΔΗ

3

6

110 465

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Φ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ

3

6

110 473

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (20ός αι.)

ΕΙΡ. ΛΑΓΑΝΗ

3

6

110 477

ΝΕΟΤΕΡΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ -Ι- (18ος αι. έως 1878)

Α. ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ

3

6

110 511 ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΕΩΣ ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ, ΘΕΣΜΟΙ ΔΕΣΠ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ      3       6

110 519

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

θέση ΕΣΠΑ      3       6

           

 

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (4 μαθήματα)

Κ.Μ.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΔΜ

ECTS

110 008

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ -II-

Φ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ

3

6

110 012

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ - ΜΑΡΞ ΚΑΙ ΒΕΜΠΕΡ

Γ. ΦΑΡΑΚΛΑΣ

3

6

110 168

ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΧΡ. ΚΟΥΛΟΥΡΗ

3

6

110 403

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΧΡ. ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ

3

6

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ για 2ο και 4ο εξάμηνο

Οι φοιτητές του 2ου εξαμήνου επιλέγουν 1 μάθημα

Οι φοιτητές του 4ου εξαμήνου επιλέγουν 3 μαθήματα

Κ.Μ.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΔΜ

ECTS

110  004 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ θέση ΕΣΠΑ      3       6
110 006

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Σ. ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ      3       6

110 018

ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΧΟΜΠΣ, ΛΟΚ, ΡΟΥΣΣΩ

ΣΤ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

3

6

110 322

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΟΤΑΝ ΤΟ "ΛΟΓΙΟ" ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΟ "ΛΑΪΚΟ"

Ε. ΑΝΔΡΙΑΚΑΙΝΑ

3

6

110 345

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΠΗΝ. ΦΟΥΝΤΕΔΑΚΗ 3 6

110 376

ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ (19ος- 20ός αι.)

ΔΕΣΠ.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

3

6

110 377

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ -II- ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Α. ΚΟΛΛΙΑΣ

3

6

110 427

ΘΕΩΡΙΕΣ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ

θέση ΕΣΠΑ      3       6

110 436

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1950-2010 Ι. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ      3       6

110 456

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΣΤ. ΛΑΔΗ

3

6

110 481

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΛΙΝΑ ΒΕΝΤΟΥΡΑ

3

6

110 520

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ "ΛΟΓΟΥ" ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

θέση ΕΣΠΑ

3

6

110 524

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: 19ος ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΟΣ 20ος ΑΙΩΝΑΣ

θέση ΕΣΠΑ      3       6

 

 

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (2 μαθήματα)

Κ.Μ.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΔΜ

ECTS

110 029

κοινωνικη θεωριΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

ΓΡ. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ

3

6

110 300

ιστοριΑ ΤΗΣ ιστοριογραφιαΣ: 20 ος  ΑΙΩΝΑΣ

Ε. ΑΝΔΡΙΑΚΑΙΝΑ

3

6

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ βλ. ανωτέρω στο 1ο εξάμηνο

 4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (2 μαθήματα)

Κ.Μ.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΔΜ

ECTS

110 429

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Β. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

Α. ΚΟΛΛΙΑΣ

Φ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ

ΣΤ. ΛΑΔΗ

3

6

110 430

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Α. ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ

3

6

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ βλ. ανωτέρω στο 2ο εξάμηνο

 5ο ΕΞΑΜΗΝΟ και 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Οι φοιτητές του 5ου και 7ου εξαμήνου επιλέγουν 5 μαθήματα (ΕΕ και σεμινάρια ΕΕ)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Κ.Μ.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΔΜ

ECTS

110 307

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ

θέση ΕΣΠΑ

3

6

110 308

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ

Γ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ

3

6

110 355

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Δ. ΚΑΛΤΣΩΝΗΣ

3

6

110 357

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ

Α. ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ

3

6

110 362

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΓΕΡ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ      3       6
110 369

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ

Γ. ΦΑΡΑΚΛΑΣ      3       6
110 369

PHILOSOPHIE POLITIQUE: NATURE ET CONVETION

G. FARAKLAS      3       6

110 433

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ   

ΧΡ. ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ

3

6

110 444

ΤΕΧΝΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ

ΔΗΜ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

3

6

110 467

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Φ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ      3       6

110 474

INTERNATIONAL ETHICS AND WAR: A HISTORY

ALEXIS HERACLIDES

3

6

110 483

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (19ος-20ός αι.)

ΛΙΝΑ ΒΕΝΤΟΥΡΑ

3

6

110 504

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ

Β. ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ

3

6

110 512

ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΗΝ. ΦΟΥΝΤΕΔΑΚΗ      3       6
110 513

ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Γ. ΚΟΥΖΗΣ (Τμ. Κοινωνικής Πολιτικής)      3       6
110 521

Η ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

θέση ΕΣΠΑ      3       6
110 522

ΕΚΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ

θέση ΕΣΠΑ      3       6
110 523

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 1945

θέση ΕΣΠΑ      3       6

 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν μέχρι 2 Σεμινάρια

Κ.Μ.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΔΜ

ECTS

110 480

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΝ (19ος-20ός αι.)

ΛΙΝΑ ΒΕΝΤΟΥΡΑ

3

6

110 487

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΑΝΔΡ. ΚΟΛΛΙΑΣ

3

6

110 514

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΜΟΝΤΕΣΚΙΕ, ΡΟΥΣΣΩ, ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ

ΣΤ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

3

6

 

 

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ και 8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Οι φοιτητές του 6ου και 8ου εξαμήνου επιλέγουν 5 μαθήματα (ΕΕ και σεμινάρια ΕΕ)

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Κ.Μ.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΔΜ

ECTS

110 248

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΝΕΔΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ (Τμ. ΔΕΠΣ)

3

6

110 312

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 20ού αι.: Η ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1940-1950

Π. ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΗΣ      3       6
110 351

ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ

Σ. ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ      3       6

110 382

ΦΑΣΙΣΜΟΣ, ΝΑΖΙΣΜΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΔΕΣΠ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

3

6

110 385

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

θέση ΕΣΠΑ      3       6

110 386

Η ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΔΙΕΝΕΞΗ

Α. ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ

3

6

110 417

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

ΔΗΜ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

3

6

110 418

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΚΡΑ ΔΕΞΙΑ : ΘΕΩΡΙΑ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Β. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

3

6

110 428

ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΔΗΜ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

3

6

110 439

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΓΡ. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ      3       6
110 441

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΓΡ. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ      3       6

110 442

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ   ΠΟΛΙΤΙΚΗ (1830-1930)

ΕΥΑΓ. ΛΟΥΒΗ

3

6

110 472

HISTORIOGRAPHY IN CRISIS? DEBATES, POLEMICS AND CONVERSATIONS

ELENI ANDRIAKAINA

3

6

110 475 ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΕΙΡ. ΛΑΓΑΝΗ

3

6

110 476

ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ

ΕΙΡ. ΛΑΓΑΝΗ      3       6
110 501

EUROPEAN PARTY FAMILIES: SOCIAL DEMOCRACY

GER. MOSHONAS      3       6
110 515

ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ (1878 έως σήμερα)

Α. ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ      3       6
110 516

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (1833-1910)

ΕΥΑΓ. ΛΟΥΒΗ      3       6
110 517

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Κ. ΚΑΤΣΑΠΗΣ      3       6
110 518

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΜΑΡΞΙΣΜΟ

ΧΡ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ      3       6

 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν μέχρι 2 Σεμινάρια

Κ.Μ.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΔΜ

ECTS

110 484

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

Β. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

3

6

110 485

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Γ. ΦΑΡΑΚΛΑΣ

3

6

110 494

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΑΝΔΡ. ΚΟΛΛΙΑΣ

3

6

 

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) - ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΕ

ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Κ.Μ.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΔΜ

ECTS

110 438

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΗΝ. ΦΟΥΝΤΕΔΑΚΗ

6

12

110 463

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι.

ΑΝΔΡ. ΚΟΛΛΙΑΣ

3

6

 

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΑΡΙΝΟ) - ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΕ

ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Κ.Μ.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΔΜ

ECTS

110 437

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΗΝ. ΦΟΥΝΤΕΔΑΚΗ

6

12

110 470

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ.

ΑΝΔΡ. ΚΟΛΛΙΑΣ

3

6

 

 

 

ERASMUS–ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (αναγράφονται και ανωτέρω)

 

Κ.Μ.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΔΜ

ECTS

110 011

POLITICAL ECONOMY - MACROECONOMIC THEORY AND POLICY

CHRYSAFIS IORDANOGLOU

3

6

110 360

STATISTICAL ANALYSES IN SOCIAL RESEARCH -I-: PRINCIPLES, METHODS AND COMPUTER APPLICATIONS

ANDREAS KOLLIAS

3

6

110 472

HISTORIOGRAPHY IN CRISIS? DEBATES, POLEMICS AND CONVERSATIONS

ELENI ANDRIAKAINA

3

6

110 474

INTERNATIONAL ETHICS AND WAR: A HISTORY

ALEXIS HERACLIDES

3

6

110 369

PHILOSOPHIE POLITIQUE: NATURE ET CONVETION

GEORGES FARAKLAS

3

6

110 501

EUROPEAN PARTY FAMILIES: SOCIAL DEMOCRACY

GERAS. MOSHONAS      3       6

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Ο φοιτητής από το 5ο εξάμηνο και μετά, μπορεί να παρακολουθήσει έως 2 Σεμινάρια, κατ' ανώτατο όριο, ανά εξάμηνο. Στην περίπτωση που οι υποβάλλοντες δήλωση στον Διδάσκοντα είναι άνω των είκοσι (20), επιλέγει κατά κρίσιν ο Διδάσκων. Η δήλωση Σεμιναρίου δεν γίνεται ηλεκτρονικά από τον φοιτητή, αλλά από το Τμήμα. Τα ΣΕ δεν εμφανίζονται ως οφειλόμενα και ο φοιτητής μπορεί να τα εξετασθεί ΜΟΝΟ στο ακαδημαϊκό έτος που τα δηλώνει. Ειδικότερες οδηγίες βλ. στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

 

ΜΑΘΗΜAΤΑ ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΜΕΤ): Ο φοιτητής από το 5ο εξάμηνο και μετά, μπορεί καθ΄όλη τη διάρκεια της φοίτησής του να επιλέξει μέχρι 6 Μαθήματα εκτός Τμήματος. Τα ΜΕΤ δεν εμφανίζονται ως οφειλόμενα και ο φοιτητής μπορεί να τα εξετασθεί ΜΟΝΟ στο ακαδημαϊκό έτος που τα δηλώνει.

 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η Πτυχιακή Εργασία είναι προαιρετική και προβλέπεται από το 7ο εξάμηνο και μετά. Ο φοιτητής που θα ολοκληρώσει με επιτυχία την Πτυχιακή Εργασία, θα απαλλάσσεται από δύο (2) μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής, δηλαδή θα λαμβάνει έξι (6) Δ.Μ. διδακτικές μονάδες, δώδεκα (12) πιστωτικές μονάδες -ECTS και έναν (1) βαθμό.

Οδηγίες για την διαδικασία εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Τμήματος του Τμήματος.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: Η Πρακτική Άσκηση είναι προαιρετική και υλοποιείται κατ' έτος, υπό την προϋπόθεση της προκήρυξής της από το Υπουργείο Παιδείας. Ο φοιτητής που θα πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση στην Ελλάδα, κατόπιν επιλογής, όταν την ολοκληρώσει θα απαλλάσσεται από ένα (1) μάθημα Ελεύθερης Επιλογής, θα λαμβάνει τρεις (3) διδακτικές μονάδες, έξι (6) πιστωτικές μονάδες -ECTS, χωρίς να βαθμολογείται.

Οδηγίες για την Πρακτική Άσκηση αναρτώνται κατ' έτος στην ιστοσελίδα του Τμήματος, μόλις δοθεί η σχετική έγκριση του Προγράμματος.

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ

 

  • Για τους εισακτέους από το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 και μετά, για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον 40 μαθήματα και λήψη 120 Διδακτικών Μονάδων Δ.Μ., ως εξής: 12 Υποχρεωτικά, 8 Υποχρεωτικής Επιλογής και 20 από τις λοιπές κατηγορίες (Ελεύθερης Επιλογής, Σεμινάρια ΕΕ και Μαθήματα Εκτός Τμήματος ΜΕΤ). Σημειώνεται ότι οι φοιτητές καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησης μπορούν να δηλώσουν μέχρι και 6 Μαθήματα Εκτός Τμήματος -ΜΕΤ. Επίσης είναι απαραίτητη η γνώση μιας ξένης γλώσσας (πληροφορίες για την πιστοποίηση της ξένης γλώσσας είναι αναρτημένες στην κεντρική ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου/ Σπουδές/ Ξένες Γλώσσες:

            http://www.panteion.gr/index.php/el/spoudes/ksenes-glosses

  • Για τους εισακτέους από το ακαδημαϊκό έτος 2003-04 έως και το 2014-15, για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον 42 μαθήματα και λήψη 126 Διδακτικών Μονάδων Δ.Μ., ως εξής: 12 Υποχρεωτικά, 8 Υποχρεωτικής Επιλογής και 22 από τις λοιπές κατηγορίες (Ελεύθερης Επιλογής, Σεμινάρια ΕΕ και Μαθήματα Εκτός Τμήματος ΜΕΤ). Σημειώνεται ότι οι φοιτητές καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησης μπορούν να δηλώσουν μέχρι και 6 Μαθήματα Εκτός Τμήματος -ΜΕΤ. Επίσης είναι απαραίτητη η γνώση μιας ξένης γλώσσας (πληροφορίες για την πιστοποίηση της ξένης γλώσσας είναι αναρτημένες στην κεντρική ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου/ Σπουδές/ Ξένες Γλώσσες:

            http://www.panteion.gr/index.php/el/spoudes/ksenes-glosses

  • Για τους εισακτέους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2002-03, για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον 42 μαθήματα και λήψη 126 Διδακτικών Μονάδων Δ.Μ., ως εξής: 6 Υποχρεωτικά, 6 Υποχρεωτικής Επιλογής και 30 από τις λοιπές κατηγορίες (Ελεύθερης Επιλογής, Σεμινάρια ΕΕ και Μαθήματα Εκτός Τμήματος ΜΕΤ). Σημειώνεται ότι οι φοιτητές καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησης μπορούν να δηλώσουν μέχρι και 6 Μαθήματα Εκτός Τμήματος -ΜΕΤ. Επίσης είναι απαραίτητη η γνώση μιας ξένης γλώσσας (πληροφορίες για την πιστοποίηση της ξένης γλώσσας είναι αναρτημένες στην κεντρική ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου/ Σπουδές/ Ξένες Γλώσσες:

             http://www.panteion.gr/index.php/el/spoudes/ksenes-glosses

  • Για παλαιότερους φοιτητές - οι οποίοι δεν έχουν κάνει ένταξη στην εξαμηνιαία φοίτηση- θα υποβάλουν αίτηση ένταξης και για τη λήψη πτυχίου τους θα ακολουθήσουν τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τους εισαχθέντες του ιδίου έτους.

 

 

Η Πρόεδρος

υπογραφή*

Καθηγήτρια Πην. Φουντεδάκη

 

 

panteion KPE banner

panteion KENI banner

panteion ESP banner

erasmus banner

panteion ELKE banner

diaugeia

Επικοινωνία

+30 210 9201386,  +30 210 9201043

 Η Γραμματεία δέχεται κάθε ΤΡΙΤΗ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ώρα 10.00' – 13.00'   Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα