Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

 

Άρθρο 1

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΜΣ - ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) “Πολιτική Επιστήμη και Ιστορία” είναι διαρθρωμένο σε δύο (2) Κατευθύνσεις:

Α. Κατεύθυνση Πολιτικής Επιστήμης, με Ειδικεύσεις:

  1. Πολιτική Κοινωνιολογία & Συγκριτική Πολιτική
  2. Κοινωνική Θεωρία & Πολιτική Φιλοσοφία

Β. Κατεύθυνση Νεότερης & Σύγχρονης Ιστορίας.

2. Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) “Πολιτική Επιστήμη και Ιστορία” με αναγραφή της μιας από τις ανωτέρω Κατευθύνσεις και την αντίστοιχη Ειδίκευση.

3. Οι σπουδές διαρκούν τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα και το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) απονέμεται σε όσους φοιτητές ολοκληρώσουν επιτυχώς τη φοίτηση.


Άρθρο 2

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων    Πανεπιστημίων    της    αλλοδαπής,    κατά    προτίμηση Κοινωνικών, Πολιτικών ή Ανθρωπιστικών Επιστημών.1

2. Ο αριθμός των εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται σε εξήντα (60) φοιτητές κατ’ ανώτατο όριο, ειδικότερα έως τριάντα (30) ανά Κατεύθυνση. Στην Κατεύθυνση “Πολιτική Επιστήμη” εισάγονται έως δεκαπέντε φοιτητές ανά Ειδίκευση. Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός, ανά Κατεύθυνση, ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, που πέτυχε στον σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του ΠΜΣ και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του ελληνικού κράτους.

3. Οι υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα από τις εξής: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική. Διευκρινίζεται ότι η γνώση ξένης γλώσσας είναι ουσιωδώς απαραίτητη, καθώς οι υποψήφιοι θα κληθούν να χειριστούν ξενόγλωσση βιβλιογραφία. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι καταθέτουν πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, αυτά αξιολογούνται με βάση τις διεθνώς ισχύουσες κλίμακες βαρύτητας των διπλωμάτων. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα....

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 

 

 

panteion KPE banner

panteion KENI banner

panteion ESP banner

erasmus banner

panteion ELKE banner

diaugeia

Επικοινωνία

+30 210 9201386,  +30 210 9201043

 Η Γραμματεία δέχεται κάθε ΤΡΙΤΗ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ώρα 10.00' – 13.00'   Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα