ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κ.Μ. 110012 "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ - ΜΑΡΞ ΚΑΙ ΒΕΜΠΕΡ" αν. καθηγ. Γρ. Ανανιάδης

Αθήνα, 12-5-2017
Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι θα γίνουν αναπληρώσεις του μαθήματος Κ.Μ. 110012 "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ - ΜΑΡΞ ΚΑΙ ΒΕΜΠΕΡ" αναπλ. καθηγ. Γρ. Ανανιάδης, ως εξής:
- την Τετάρτη 17-5-2017, ώρες 18:00-21:00, στην αιθ. 301 (Κτίριο Στασινόπουλου) 
- το Σάββατο 27-5-2017, ώρες 12:00-15:00, στην αιθ.102 (Κτίριο Στασινόπουλου). 
 
Η Γραμματέας του Τμήματος
Β.Δερμεντζόγλου