ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κ.Μ. 110008 "ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΙΙ" Κ.Μ.110429 "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ" αν. καθηγ. Σερ.Σεφεριάδης

Λόγω έκτακτης διακοπής της λειτουργίας του Πανεπιστημίου, η ημερομηνία κατάθεσης των εργασιών για τα μαθήματα Πολιτική Επιστήμη ΙΙ και Εισαγωγή στη Συγκριτική Πολιτική αναπλ. καθηγητής Σερ.Σεφεριάδης, μετατίθεται για την πρώτη μετα-πασχαλινή εβδομάδα μαθημάτων, από 24-4-2017.
Η Γραμματέας του Τμήματος
Β.Δερμεντζόγλου