ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κ.Μ. 110483 "ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (19ος-20ος αι)" καθηγ. Λ.Βεντούρα

Αθήαν 16-3-2017
Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι το μάθημα  Κ.Μ. 110483 "ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (19ος-20ος αι)" καθηγ. Λ. Βεντούρα δεν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Μαρτίου 2017, λόγω απουσίας της διδάσκουσας στο εξωτερικό. Η αναπλήρωσή του θα γίνει μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές.
Η Γραμματέας του Τμήματος
Β.Δερμεντζόγλου