ΚΟΛΛΙΑΣ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ -ΙΙ- ΕΚΤΑΚΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 15/2 ΑΝΤΙ ΠΕΜΠΤΗΣ 16/2

Έκτακτα, λόγω υποχρεώσεων το πρώτο μάθημα του "ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ -ΙΙ-  ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" θα γίνει την Τετάρτη 15/2 στις 13:00 αντί για την Πέμπτη 16/2 που ήταν προγραμματισμένο.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Υπόγειο Γυάλινου Κτιρίου (Πτέρυγα Στασινοπούλου)

 

Ο διδάσκοντας

Ανδρέας Κόλλιας